המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חינוך ודת > מבוא

כללי


על פי חוק קיימים בישראל סוגים שונים של מוסדות חינוך – חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי ,חינוך מוכר שאינו רשמי, ומוסדות פטור - הכוללים, בין השאר, את החינוך החרדי וכן מוסדות חינוך של דתות אחרות או בעלי אופי דתי. סוגיות המתעוררות ביחס למוסדות החינוך השונים ונדונות בבתי המשפט נוגעות בין השאר טענות של אפלייה בתקציבים מטעמי דת, וכן לשאלות של פיקוח על תכני החינוך, על אופן הקבלה למוסד (מניעת אפלייה) ועל אופן ניהול המוסד לאור חופש המצפון והדת והזכות לאוטונומיה תרבותית.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם