המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חינוך ודת > חקיקה

כללי
חוק חינוך ממלכתי, תשי'ג-1953.

החוק מסדיר נושאים שונים הנוגעים למערכת החינוך בישראל. בין השאר, קובע החוק את מטרות החינוך בישראל, מסדיר את הקמתו של חינוך ממלכתי דתי ושל מועצה המפקחת עליו, ויוצר חינוך מוכר בלתי רשמי.
חוק זכויות התלמיד, תשס'א-2000

החוק קובע הוראות הנוגעות לזכויות התלמיד ובין השאר אוסר על רשויות החינוך להפלות תלמידים מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי–כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם