המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חינוך ודת > מאמרים

כללי
החינוך הדתי בישראל מאמרו של פרופסור אשר מעוז

פרופסור מעוז עוסק במאמרו במורכבות שבחינוך הדתי בישראל בשונה ממדינות אחרות. מעוז מתאר את השפעותיו והיקפו של החינוך הדתי במדינת ישראל, וכן את מסגרותיו השונות של החינוך הדתי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

הקונפליקט בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לבין שוויון ההזדמנויות בעבודה – מבט השוואתי. ג' שטופלר, עבודה, חברה ומשפט יא, תשס'ו, 323

המחברת טוענת כי לדת היהודית מעמד מוסדי מיוחד במדינת ישראל, וכי מוסדות דתיים הנתמכים על ידי המדינה מפלים לעיתים על רקע דת, מין ומוצא בשל מניעים דתיים. המדינה גם היא נוקטת בצעדים כגון הפרדה בין גברים לנשים בקורסי הכשרה המיועדים לחרדים, שמערערים את השיוויון כעיקרון יסוד במרחב הציבורי בישראל. לפיכך, טוענת המחברת, קיים מתח בין חופש הדת וחופש ההתאגדות לבין עקרון השיוויון בישראל, ומעמד הדת במדינה מעניק יתרון יחסי לגישה המצדדת בפגיעה בעיקרון השיוויון על מנת לאפשר לקבוצות דתיות לפעול על פי אמונתן. לטענתה, ההפרטה שמתרחשת בישראל בשנים האחרונות מבטיחה התרחבות ההתבדלות והתרחבות הפגיעה בשיוויון בזכויות ציבוריות כגון עבודה וחינוך. לדעת המחברת, יש להעניק, ככלל, עדיפות לזכות לשיוויון בעבודה ובחינוך על פני חופש הדת וחופש ההתאגדות של מוסדות דתיים או ארגונים אחרים של החברה האזרחית.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם