המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אפליה בעבודה מטעמי דת ומצפון > מבוא

כללי


החקיקה הישראלית אוסרת על הפליה בעבודה, בין השאר מטעמי דת. יחד עם זאת, הבחנה מטעמי דת כאשר היא מתחייבת מאופיו או ממהותו של התפקיד אינה נחשבת להפליה. לנושא ההפליה בעבודה מטעמי דת היבטים שונים כגון סירוב לקבל אדם לעבודה או פיטוריו, בשל דתו או בשל מידת דתיותו; מידת האוטונומיה של מוסדות דתיים בבחירת עובדיהם; וסוגיית החיוב לעבוד ביום המנוחה מחד והאיסור על עבודה ביום זה מאידך. שאלות מסוג זה מגיעות בעיקר לבתי הדין לעבודה המנסים לאזן בין זכויות העובדים, האוטונומיה של המעסיקים, חופש הדת והמצפון, חופש העיסוק וצרכי החברה.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם