המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אפליה בעבודה מטעמי דת ומצפון > פסיקה

כללי
בית הדין האיזורי לעבודה אישר פיטורי מרצה במכללה דתית בשל דעותיה הליברליות (עב 1807/06)

התובעת הינה מרצה במכללה הדתית "אורות ישראל". במקביל, הקימה התובעת את ארגון "קולך" העוסק בקידום מעמד האישה בחברה הדתית, ושימשה יו"ר הארגון. בתביעתה טענה כי הליכי הפיטורין נגדה נובעים מפעילותה בארגון "קולך" לקידום מעמד האישה וממעורבותה בטיפול בפרשיית הטרדה מינית באוניברסיטת בר אילן, ומהווים הפליה על רקע השקפה. לטענת המכללה הרצון לפטרה נובע מהצורך בצמצומים ומכך שתלמידות ממעטות להרשם לשיעוריה עקב דעותיה הליברליות ובשל ייעוץ שהן מקבלות מרבניהן, אבותיהן ובעליהן. לטענת התובעת מיעוט הנרשמות נגרם עקב התנכלות מכוונת של המוסד אליה. בית הדין פסק, כי אף שדעתו אינה נוחה מהפגיעה בחופש האקדמי של התובעת כמרצה, לא עלה בידה להוכיח קיומה של התנכלות מכוונת מטעם המוסד ולכן אין להתערב בהליך פיטוריה.(ניתן 31.3.2010).
בית הדין האזורי לעבודה העניק סעד זמני למשגיח כשרות שפוטר על ידי המועצה הדתית בשל היותו גרוש (ב"ש 5382/08)

המועצה הדתית בתל אביב הודיע למשגיח הכשרות על סיום עבודתו בבית מלון בתל אביב, בין השאר כיוון שמעמדו האישי כגרוש מהווה "בעיה להמשך העבודה". בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע, כי בכך נקטה המועצה הדתית בהפליה פסולה על רקע מעמד אישי, שכן תוצאת החלטתה היא שהעובד איבד את מקום עבודתו משום מעמדו האישי כגרוש. מכיוון שהתובע השתהה בהגשת התביעה ואין מדובר בעיסוקו העיקרי, העניק לו בית הדין לעבודה סעד זמני חלקי, המורה למלון להמשיך את קיומם של יחסי העבודה עימו, תוך הוצאתו לחופשה ללא תשלום, עד לבירורה הסופי של התביעה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

טריבונל זכויות האדם של אונטריו אסר על ארגונים דתיים להחתים את עובדיהם על הצהרה בנוגע לאמונתם ואורח חייהם

המתלוננת עבדה בארגון הרווחה הנוצרי אוונגליסטי "אופקים נוצריים" המעסיק כ 2500 עובדים ומעניק שירותים לבעלי מוגבלויות באמצעות מימון ממשלתי. עם כניסתה לעבודה הוחתמה המתלוננת על הצהרה לפיה היא מקיימת אורח חיים נוצרי ונמנעת בין השאר מקיום יחסים הומוסקסואליים. לאחר מספר שנים החלה המתלוננת לקיים מערכות יחסים לסביות ומשנתגלה הדבר היא פוטרה מעבודתה. הטריבונל פסל את הפיטורין בפסקו כי מכיוון שעיסוקו העיקרי של הארגון הינו מתן שירותים לאנשים עם מוגבלויות ללא קשר לאמונתם, האיסור על עובדת לקיים יחסים לסביים אינו יכול להחשב לדרישה לגיטימית הנובעת מאופיו וממהותו של התפקיד. הטריבונל פסק פיצויים למתלוננת וכן אסר על הארגון להחתים את עובדיו על הצהרות בנוגע לאמונתם ולאורח חייהם ולהפלותם על בסיס תכונות האסורות על פי חוק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית הדין הארצי לעבודה ביטל את מעמדה של הסתדרות המורים החרדית עקב הפליה מגדרית ( עב 9/07)

בתביעת ארגון הגננות החרדיות כנגד הסתדרות המורים החרדית החליט בית הדין הארצי לעבודה לבטל את מעמדה של הסתדרות המורים בשל סירובה לקבל לשורותיה נשים כחברות וכן בשל היותו ארגון "מטעם" שאינו דמוקרטי. בית הדין הכיר בארגון הגננות החרדיות כארגון עובדים, אך קבע כי אינו ארגון יציג. לגננות ניתנה האפשרות לבחור האם להצטרף להסתדרות המורים בישראל או להגדיל את אירגונן ע"י צירוף חברות נוספות לארגון גננות חרדיות במטרה להקנות לו מעמד של ארגון עובדים יציג כלפי רשת הגנים.
בית הדין האזורי לעבודה (חיפה) הורה להשיב לעבודתו עובד שהושעה אך חייב אותו לענוד דרגותיו (בש"א 464/07)

עובד של מגן דוד אדום סירב לענוד דרגותיו מטעמי פגיעה בחופש המצפון, והושעה מעבודתו בשל כך וכן בשל בעיות משמעת אחרות. בית הדין האזורי לעבודה הורה להשיבו לעבודתו, אך חייבו לענוד דרגותיו. בית הדין האזורי נימק את החלטתו בכך שהחובה לענוד דרגות נקבעה בהסכם קיבוצי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פ 1121/01, 1280, 274/03, 282, 320, 337, 427, מדינת ישראל ואח' נ' קשת היפרטוי שותפות מוגבלת ואח', ( טרם פורסם).

בקשה לביטול הליך פלילי נגד המבקשת בגין העסקת עובדים בשבת בטענת הגנה מן הצדק. בית הדין נעתר לבקשה משהוכח כי המאשימה אכפה את חוק שעות עבודה ומנוחה באופן בררני ובהיקף המצביע על שיקולים לא ענייניים ובכך פגעה באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות.
בשא (י-ם) 1689/06 ד'ר חנה קהת נ' אורות ישראל מכללה אקדמית לחינוך

המבקשת הגישה תביעה המלווה בבקשה לסעד זמני בה היא טוענת כי מבקשים לפטרה ממשרת הוראה במכללה הדתית "אורות ישראל" בשל מעורבותה בארגון "קולך". בקבלו את בקשת המבקשת לסעד זמני המונע את פיטוריה עד להכרעה בתביעה קבע בית הדין כי אף שמכללת אורות הינה מכללה דתית, הרי שבהיותה ממומנת על ידי המדינה חלים עליה כללי המנהל התקין ואין היא רשאית לפטר את המבקשת בשל מעורבותה בארגון לקידום מעמד האישה. פיטורין כאלה מהווים צידוד בעקיפין באפליה על רקע השקפה ונוגדים את עקרון השוויון וחופש האמונה. (ניתן 30.5.2006)
עב (ת'א) 1298/03 לאה רחום נ' מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה

פסק הדין דן בשאלת סמכותה של הממונה לתת היתר פיטורין לפי חוק עבודת נשים לעובדת בגן ילדים חרדי שנכנסה להריון מחוץ לנישואים.נפסק כי לא ההריון הביא לפיטוריה אלא אורח החיים שניהלה העולה בבירור מההריון והנוגד את השקפת העולם החרדית שאליה מתפקידה לחנך את הילדים. בנסיבות אלה אין בפיטוריה אפליה שכן הם מתחייבים מאופיה וממהותה של העבודה.
דב'ע לה/3-5 נורית פריד נ' מכון בית יעקב למורות, פד'ע ו 113.

פסק הדין עוסק בפיצויי פיטורים של מורה ממכון בית יעקב, אשר פיטר אותה מכיוון שהחלה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים ולבושה לא היה צנוע דיו. בית הדין לא הכריע בשאלה האם התנהגות המורה פוגעת בכישוריה לעבוד במכון בית יעקב. יחד עם זאת, בית הדין קבע, שגם אם המורה הפרה תנאי חוזי, אין התנהגותה מהווה "עבירת משמעת" לצורך שלילה או הפחתה של פיצויי פיטורים לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים. בית הדין קבע כי הסמכות המשמעתית של המעביד אינה משתרעת על אורח חייו הפרטיים של העובד.
ע'פ 1043/98 מדינת ישראל נ' קיבוץ צרעה, עב-ירושלים (לא פורסם).

בית הדין מזכה את הנאשמים, קיבוץ צרעה וחברי הקיבוץ, מעבירה של מסחר בשבת. הזיכוי מתבסס על כך שהקיבוץ הוא אגודה שיתופית שאת דתה ואת יום המנוחה לו היא מחויבת לא ניתן להגדיר ועל כך שהחוק אוסר על חברי אגודה שיתופית לעבוד בשבת בבית מלאכה או מפעל של האגודה, אך אינו אוסר עליהם לסחור בשבת.
ע'ב 1693/98 (נצרת) יפה רוזנבאום נ' מדינת ישראל- משרד החינוך, התרבות והספורט, תק-עב 99(1), 253.

בפסק הדין נקבע כי פיטורי עובדת מתפקיד גננת בחינוך הממלכתי דתי משום שבעלה חילוני וילדיה מתחנכים בחינוך הממלכתי מהווים חריגה מסמכות מועצת החינוך הממלכתי דתי. בית הדין סירב לקבוע כי מדובר באפליה מטעמי דת, הורות או מעמד אישי.
בג'צ 5026/04 דיזיין 22 נ' רוזנצווייג צבי ואח', (לא פורסם) תק-על 2005(2) 14.

בפסק הדין נקבע כי אף שאיסור העבודה וההעסקה בשבת הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה פוגע בחופש העיסוק של עובדים ומעבידים, הוא עומד בתנאי פסקת ההגבלה. איסור עבודה בשבת הולם את ערכי המדינה כדמוקרטית ויהודית- ומקיים שתי תכליות ראויות ומשולבות - סוציאלית ודתית - לאומית.
רע'פ 10687/02 הנדימן עשה זאת בעצמך נ' מדינת ישראל, פ'ד נז(3) 1.

בית המשפט קובע שאיסור עבודה והעסקה בשבת הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה אמנם פוגע בחופש העיסוק אך עומד בתנאי פסקת ההגבלה, והולם את ערכי המדינה כדמוקרטית ויהודית. החוק מבטא תכלית כפולה - סוציאלית ודתית - לאומית.
עב 1777/99 עובד נ' חברת לאם ריסרץ' בע'מ בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.

בפסק הדין נקבע כי השאלה האם עבודה בשבת מתחייבת ממהותו ומאופיו של התפקיד תבחן בבחינה אוביקטיבית וכי על דרישת העבודה בשבת להיות מידתית. כן נקבע כי המעביד מחוייב לאפשר לעובד שלא לעבוד בשבת גם אם הדבר כרוך בעלות למעביד, כל עוד לא נגרם לו נזק שאין הוא יכול לעמוד בו. בית הדין קובע כי על פי חוק שעות עבודה ומנוחה זכאי כל יהודי לסרב לעבוד בשבת ללא קשר למידת דתיותו.
ע'ב (תל- אביב- יפו) 4785/02 יגאל כשני נ' עיריית רעננה, תק-עב 2002(2), 505.

פסק הדין קובע כי פיטוריו של עובד אחזקה דתי בעיריית רעננה בשל סירוב לעבוד בשבת אינם חוקיים. בית הדין קובע כי יש לפרש את החריג המאפשר למעביד לסרב לקבל עובד שאינו מוכן לעבוד ביום המנוחה בשל מצוות דתו בצמצום רב וכי חובה על המעביד לבצע התאמות סבירות על מנת לאפשר השתלבותו של עובד שומר שבת במקום העבודה.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם