המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

קבורה דתית וחילונית > מבוא

כללי


על פי חוק נושא הקבורה בישראל מופקד רובו ככולו בידי העדות הדתיות השונות ומנוהל על ידי הרשות לענייני דתות. העובדה שהאפשרות לקבורה חילונית היא מצומצמת ביותר הפכה את נושא הקבורה לסוגיה מרכזית ביחס בין דת למדינה בישראל ויצרה מחלוקות רבות, בעיקר סביב הכיתוב על מצבות בבתי העלמין המנוהלים על ידי חברה קדישא וסביב הדרישה להקמת בתי קברות חילוניים, שהקמתם עוגנה בחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית. בשל החשיבות הגדולה של נושא הקבורה גילה בית המשפט נכונות גדולה להתערב על מנת לנסות ולהבטיח לכל אדם קבורה על פי השקפתו. הפסיקה גם חייבה את המשרד לענייני דתות להעניק לעדות היהודיות והלא יהודיות תקציבי קבורה שוויוניים . עם זאת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית נותר עדיין במידה רבה "כאבן שאין לה הופכין".משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם