המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

קבורה דתית וחילונית > פסיקה

כללי
בית משפט השלום (ת"א) דחה בקשה לחסינות עובד מדינה ששמר חלקים מגופת מנוח ללא הסכמת המשפחה (ת.א. 57311/07)

כב' הש' הראל קבע, כי בהודעת ההכרה והבקשה למתן חסינות לעובד המדינה, פרופ' היס, נפלו פגמים, ביניהם אי-הנמקה. עניינה של הבקשה למתן חסינות - תביעת משפחת מנוח כנגד המכון לרפואה משפטית אבו כביר,ופרופ' היס, בשל לקיחת ושמירת חלקים מגופת המנוח לצרכי מחקר, ללא הסכמת המשפחה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ע'א 1482/92 הגר נ' הגר, פ'ד מז(2) 793.

בסכסוך בין הורי הנפטר לאלמנתו בנוגע למצבה שעל קברו קובע בית המשפט שדרכי הקבורה לא נקבעו בחוק אלא יסודם בהלכות שבדת ובעקרונות כבוד האדם וזכויות היסוד. בית המשפט עורך הבחנה לגבי "כבוד האדם" בענייני קבורה בין כבוד המת- רצונו המפורש או המשוער של הנפטר לבין כבוד החיים- רצון משפחת הנפטר.
בג'ץ 1285/02 בג'ץ 6542/02 עמותת מנוחה נכונה נ' השר לענייני דתות ואח', [פדאור (לא פורסם) 03(1) 15]

בית המשפט מביע מורת רוח קשה על כך שחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית נותר "כאבן שאין לה הופכין", והחל להיות מיושם רק סמוך למתן ההחלטה (סוף 2004).
עא 97 /6024 פרדריקה שביט נ' חברה קדישא גחש'א ראשל'צ, נג (3) 600.

בית המשפט קובע כי הלכות גדעון וקסטנבאום שרירות גם לאחר חקיקת חוק קבורה אזרחית חלופית שכן גם לאחר שהחוק ייושם קבורה בבתי קברות רגילים תישאר דרך המלך. כן נקבע כי בהתנגשות בין חופש הדת של חברה קדישא ושל המאמינים כי יש להקפיד על כיתוב בעברית על המצבות לבין החופש מדת של נפטרים וקרוביהם המבקשים כיתוב לועזי, על האחרון לגבור.
ע'א 294/91 חברת קדישא גחש'א 'קהילת ירושלים' נ' קסטנבאום, פ'ד מו(2) 464.

בית המשפט קובע כי אף שחברה קדישא היא עמותה פרטית הרי שבשל תפקידה היא מהווה גוף דו- מהותי הכפוף לכללי המשפט הציבורי. לכן, פוסל בית המשפט את התנאי החוזי המחייב משפחות לכתוב בכיתוב עברי על מצבת יקירם כתנאי מקפח בחוזה אחיד. אליבא דהשופט ברק (כתוארו דאז) החיוב פסול גם בשל היותו מנוגד לתקנת הציבור כיוון שפוגע בכבוד האדם.
ע'א 280/71 גדעון נ' חברה קדישא גחש'א, פ'ד כז(1) 10.

בית המשפט קובע כי לאור מהותה ותפקידיה של חברה קדישא יש לראותה כגוף קוואזי- ציבורי הממלא תפקידים ציבוריים חיוניים, וכי התנאי לפיו התאריכים על המצבות יצוינו לפי הלוח העברי בלבד, הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, ולכן בטל. כן נדחתה הטענה שציון תאריכים כלליים בבתי- קברות יהודיים עלול לפגום בהלכה או לפגוע ברגשותיהם הדתיים של יהודים .
קבורה של עדות לא יהודיות
בג'ץ 1113/99 עדאלה ואח' נ' השר לענייני דתות ואח', פ'ד נד(2) 164.

בית המשפט קובע כי משרד הדתות נוקט אפליה פסולה בכך שחלק מזערי בלבד מתקציבו לטיפול בבתי עלמין מופנה לבתי העלמין של העדות הדתיות הערביות ומחייבו להקצות את הכסף באופן שוויוני תוך קביעת מבחנים שוויוניים, ברורים וגלויים לחלוקתו.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם