המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפרדה בין נשים לגברים והגבלת נשים > מבוא

כללי


הפרדה בין נשים לגברים, הינה פרקטיקה הנהוגה בקרב קהילות דתיות שונות מטעמי דת ומסורת. בחוק איסור אפליה במצרכים ובשירותים נקבע חריג לאיסור האפליה, המאפשר קיומה של ההפרדה בתנאים מסוימים, והמדינה אף מסייעת ומממנת הסדרי הפרדה באוטובוסים, חופי רחצה, חינוך, הכשרה מקצועית וכדו'. בית המשפט נמנע מלדון בנושא, אך בספרות המשפטית קיים ויכוח בין המצדדים בהפרדה לבין אלה הטוענים, כי פרקטיקות ההפרדה תורמות להנצחתו של סדר מגדרי היררכי שביסודו שליטה של גברים בנשים ופוגעות בזכותן של נשים לשוויון, ולכן אל לה למדינה לסייע לקיומן.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם