המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפרדה בין נשים לגברים והגבלת נשים > חקיקה

כללי
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס'א-2000 1

מטרת החוק לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים עם זאת כולל החוק חריג (סעיף 3(ד )(3 )) המאפשר הפרדה בין נשים לגברים במקומות ציבוריים מטעמי דת ומסורת.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם