המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפרדה בין נשים לגברים והגבלת נשים > מאמרים

כללי
Claming Equal Religious Personhood: Women of the Wall's Constitutional Saga/ Frances Raday

המאמר מספר את סיפורן של "נשות הכותל". אלו הן אותן נשים יהודיות אדוקות המבצעות פעולות פולחניות שייוחדו, לפי הגישה המסורתית, לגברים בלבד. הן מתעטפות בטלית, קוראות בתורה, ומשתתפות בתפילות קבוצתיות. פרופ' רדאי מציגה את מאבקן של אותן נשים בחזקה הגברית הבלתי מעורערת בכותל המערבי. לטענתה, האג'נדה השוויונית אותה נושאות נשות הכותל במאבקן אינה מונחת על מצע פמיניסטי, אלא על תשתית של חופש הדת. הנרטיב של העתירות אותן הגישו לבית המשפט העליון במסגרת מאבקן, יש בו כדי להתוות את הדרך להכרה בשוויון בזהות הדתית.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

'גבולות השוויון' – הרהורים בשולי ספרה של רות הלפרין –קדרי. גילה שטופלר, משפט וממשל ח תשס'ה בעמ' 391

הביקורת דנה בספרה של רות הלפרין-קדרי . בספרה בוחנת הלפרין – קדרי, את ההתפתחות בתפיסת השוויון במשפט הישראלי מאז הקמת המדינה ועד היום וממנה היא למדה על מחויבותה של העלית בישראל, לתפיסה פמיניסטית מתקדמת . הביקורת טוענת כי אף שחלה התקדמות בתפיסת השוויון במשפט הישראלי, העקרונות הליברליים עליהם הוא מבוסס מהווים מכשול אידיאולוגי רב עצמה להשגת שוויון מלא לנשים. הטיעון מומחש, בין השאר, בניתוח הימנעותו של בג"צ מלדון בעתירות הנוגעות להפרדת נשים וגברים באוטובוסים ובקורסי הכשרה מקצועית המיועדים בעיקר לחרדים .
הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים. רימלט , נויה , עלי משפט : כתב העת של המכללה למשפטים רמת גן , 3 (1 ) : 140 – 99 , 2003

מאמר זה מבקש לערער על הצידוקים המסורתיים המוענקים לפרקטיקות דתיות של הפרדה בין נשים לגברים. לטענת המחברת פרקטיקות אלה תורמות למעשה לקיומו ולהנצחתו של סדר מגדרי היררכי שביסודו שליטה של גברים בנשים. כמו כן , פרקטיקות אלו במרחב הדתי מהוות מכשול בפני החקיקה לקידום מעמד האישה. לטענתה, לשונו של החריג הקבוע בחוק איסור אפליה במצרכים ובשירותים, המעניקה היתר להפרדה בין נשים לגברים בכל שירות או מסגרת פרטיים אשר נושאים אופי ציבורי כגון אולמות אירועים וברכות שחייה, הינה רחבה מדי.
החירות והשוויון בראי החוק לאיסור הפליה במוצרים ובשירותים. משה כהן – אליה , עלי משפט : כתב – העת של המכללה למשפטים רמת גן , 3 (1 ) : 35 – 15 , 2003

המאמר מבקש לערער על התפיסה לפיה החלת החובה לנהוג בשוויון הקבועה בחוק איסור אפליה במוצרים ובשירותים על פרטים פוגעת יתר על המידה בחירותם האישית. הכותב דן באופי החירות המוגבלת על ידי החוק וטוען שהמחוקק התמקד בהגבלת חירות כלכלית ונמנע מלהגביל חירויות אחרות . דוגמא לטענתו מוצא הכותב בסייג לחוק המתיר קיומן של מסגרות נפרדות לגברים ונשים, בשל ההכרה בצורך לאפשר לקהילות מסורתיות ודתיות לשמור על אורח חייהם ועל צביונן.
הפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית. הראל אלון , עלי משפט: כתב- העת של המכללה למשפטים רמת גן , 3 (1 ) : 97 – 71 , 2003 .

המאמר בוחן את הצידוקים לפרקטיקת ההפרדה בתחבורה הציבורית, תוך בחינה מדוקדקת של מערכת השיקולים מאחורי ההפרדה. המחבר טוען כי ניתן להצדיק את נוהגי ההפרדה בחברה החרדית בכך שההפרדה מעוגנת בערכים של היהדות האורתודוקסית ומהווה חלק אינטגרלי מתפיסת עולמה והיא מתיישבת עם ערכי השוויון ואינה נובעת מרציונלים שאינם כשרים.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם