המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מוסדות דת יהודיים > מבוא

כללי


בישראל מוסדות דת רבים, כגון הרבנות הראשית, בתי דין דתיים, מועצות דתיות וכו', אשר מחד הינם גופים שלטוניים הפועלים על פי חוק ובעלי סמכויות שלטוניות, אך מאידך תופסים את תפקידם כתפקיד דתי בעיקרו, הכפוף לכללי הדת. מצב זה מצריך את בית המשפט לדון רבות בנושאים שונים הנוגעים למוסדות הדת כגון: תפקידיהם, סמכויותיהם של מוסדות אלה, אפליה כנגד נשים ובין זרמים דתיים שונים במינויים למוסדות דת, אפלייה תקציבית בין מוסדות הזרמים השונים.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם