המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מוסדות דת יהודיים > מאמרים

כללי
תמיכת המדינה במוסדות ציבור – לבלוב הכספים הייחודיים. אמנון דה-הרטוך, משפטים כט (תשנ'ח) 75

המאמר מציג את האופן בו תומכת המדינה במוסדות-ציבור במדינת ישראל תוך הבאת דוגמאות מפסיקת בית המשפט. לדבריו, מן ראוי שהציבור אשר מממן את מוסדות הציבור יפקח על אופן העברת הכספים ועל חלוקתם באופן שוויוני. המחבר טוען, כי על אף הנחיות בג"ץ ועל אף ההוראות והמבחנים שנקבעו על ידי המחוקק מקשות רשויות השלטון על פיקוח הציבור על חלוקת התמיכות. כן הוא טוען כי רשויות השלטון מתקשות לבצע חלוקה צודקת ושוויונית של כספים למוסדות ציבור.מינוי נשים לדיינות. בנימין בהגון, תלפיות : שנתון המכללה , תשס'א – תשס'ב, 428 – 419 2002 .

תיאור : מאמר זה דן במעמד האישה ובאפשרות מנויין של נשים כדיינות ולתפקידים ציבוריים.ליבוא תרבות : המקרה של הפמיניזם בישראל. ליאורה בילסקי, עיוני משפט כה 523 , (תשס'ב).

תיאור : המאמר עוסק, בין השאר, במאבקן של הפמיניסטיות בחוגים הדתיים בכל הנוגע למונופול הרבני במתן שירותי דת ולייצוג שוויוני במוסדות המדינה . המחברת טוענת כי הדעה הרווחת בקרב התנועות הפמיניסטיות הנה שהגורם העיקרי המונע השגת שוויון לנשים בישראל הוא הממסד הדתי הרבני. עם זאת, לטענתה אי השוויון נובע גם מתפיסות פטריארכאליות ופטרנליסטיות בממסד החילוני .משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם