המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואי קטינות > מבוא

כללי


השאת קטינים, ובעיקר קטינות, הינה תופעה שמקורה במנהגים תרבותיים ודתיים מסוימים, הנתקלת לרוב בהתנגדות המדינה מטעמים של טובת הילד. החוק בישראל אוסר על השאת קטינים וקובע, כי היא מהווה עבירה פלילית, אלא אם ניתן לה היתר על ידי בית משפט ובכפוף לקיומן של נסיבות מיוחדות המצדיקות נתינתו. כן מאפשר החוק התרת נישואיהם של קטינים. אף על פי כן רווחת התופעה בקרב עדות שונות.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם