המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואי קטינות > חקיקה

כללי
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962; סעיפים: 4,5,78,79

החוק מסמיך את הורי הקטין או אפוטרופסו לפקח על פעולותיו המשפטיות, ובכללן נישואין
חוק גיל הנישואין, תש'י-1950.

החוק דן בנישואי קטינים וקובע כי גיל הנישואין המינימלי הינו 17 שנים. כן קובע החוק כי השאת קטינים הינה עבירה פלילית, תוך ציון הליכי התרת הנישואין.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם