המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואי קטינות > פסיקה

כללי
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשת ילדה בת 16 להיתר נישואין בגין מחלת אם החתן (תמש006980/08)

שופט בית המשפט לענייני משפחה, דאוד מאזן, דחה בקשה למתן היתר לנערה בת 16.5 להינשא, וקבע, כי מחלת קרוב משפחה בדרגה ראשונה אינה נסיבה מיוחדת המצדיקה מתן ההיתר ואינה חלק משקולי טובת הקטינה.
ע'א 741/85 היועץ המשפטי לממשלה נגד זהרה סקורה

פסק הדין קובע כי נקודת המוצא של חוק גיל הנישואין היא כי נישואין לפני גיל שבע עשרה יש בהם כדי לפגוע בנערה. השיקול המרכזי בבחינת מתן היתר הינו טובת הנערה. היותה של הנערה הרה לא בהכרח יוביל למתן ההיתר, אך בנסיבות פסק הדין הוחלט כן לתיתו.
ע"א 501/81 היועץ המשפטי לממשלה נגד פלונית

בפסק הדין נקבע, כי נישואי נערה, אשר טרם מלאו לה 17 שנים, הינם אסורים ורק במקרים מיוחדים, כאשר לדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות, המצדיקות זאת, ניתן לתת היתר נישואין. מנהגי העדה אליה משתייכים בני הזוג אינם נימוק מספיק למתן היתר נישואין שכן מטרת החוק היא לשרש מנהגים אלה.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם