המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפרדה בין נשים לגברים והגבלת נשים > פסיקה

כללי
ביהמ"ש לתביעות קטנות פסק פיצוי לתלמידה שנדרשה ע"י נהג אוטובוס לעבור לשבת בחלקו האחורי של הרכב (ת"ק 2917-10-11)

ביהמ"ש לתביעות קטנות בבית שמש קיבל תביעתה לפיצוי ע"פ חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים של תלמידה, אשר נדרשה ע"י נהג האוטובוס בו נסעה, לעבור לחלק האחורי של האוטובוס, בכדי לאפשר לגברים חרדיים לשבת בקדמתו. ביהמ"ש קיבל טענת התלמידה שהיא הופלתה מחמת מינה ושדברי הנהג גרמו לה לתחושת עלבון וכעס. ביהמ"ש חזר על ההלכה שהפרדה כפויה, על מי שאינם חפצים בה, הינה אסורה. נקבע שבנסיבות העניין קמה אחריות הן לנהג והן לחברה המפעילה. בשל העובדה שהמדובר באירוע חד פעמי ושאין מדובר במדיניות החברה, נקבע שהתלמידה תפוצה בסך 12 אלף ₪. ביהמ"ש ציין שהתנהגות הנהג, שהודה שלא התערב במקרים אחרים בהם התלוננו גברים חרדים על כך שנשים יושבות בקדמת האוטובוס, אינה עולה בקנה אחד עם המצופה מנהג אוטובוס ועם חובתו להבטיח את זכויות הנוסעים, לרבות זכותם לשבת היכן שירצו. (ניתן 05.07.12)
ביה"ד האזורי לעבודה אישר שלילת דמי אבטלה מאישה שפסלה מקומות העבודה מהטעם שאין בהם הפרדה בין נשים לגברים (על"ח 3741-04-11)

המערערת הינה אישה חרדית שסירבה להצעות עבודה שהוצעו לה בלשכת התעסוקה, מהטעם שבמקומות אלו אין הפרדה בין גברים לנשים. לאור סירובה הוחלט על שלילת זכאותה לדמי אבטלה. המערערת טענה כי ההחלטה הינה החלטה מפלה הפוגעת בזכויותיה לפי חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו. ביה"ד האזורי לעבודה בת"א קבע שהתנהלות המערערת, שדחתה המקומות רק לאור שיחה טלפונית עימם, נוגדת ההלכה הקובעת שעל דורש העבודה לעשות מאמץ סביר ותם לב להתאים עצמו למקום העבודה אליו הופנה. עוד נקבע שע"פ הוראות הדין, השיקולים הרלוונטיים לבחינה האם העבודה המוצעת מתאימה לעובד הינם מצב בריאותו, הכשרתו ורמת השכלתו, ושעל לשכת התעסוקה אין לשקול שיקולים אחרים כגון שיקולי התאמה מבחינה דתית. בנוסף נקבע שהמערערת לא הופלתה ושהתחשבות הלשכה באמנותה היא שעלולה להביא להפליה פסולה ולהדרתן של נשים במקומות עבודה ובמרחב הציבורי. הערעור נדחה. (ניתן 19.12.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"ץ נגד הקמת גדר הפרדה בין גברים לנשים ברחובות מאה שערים בירושלים (בג"ץ 7521/11)

חברת מועצת עיריית ירושלים עתרה בשנית לבג"ץ בדרישה כי משטרת ישראל ועיריית ירושלים יפעלו להסרת גדרות מכוסות בדי יוטה, שהוצבו ברחובות שכונת מאה שערים בירושלים לשם הפרדה בין גברים לנשים במהלך תקופת חג הסוכות. במסגרת עתירה קודמת של העותרת בעניין הצהירה המדינה כי היא מכירה בצדקת הטענה שבמרחב ציבורי כגון רחובות עיר חל איסור לערוך הפרדה על רקע מגדרי, והתחייבה לפעול להפסקת המנהג בשנה הבאה. בדיון דנן התחייב מפקד מחוז המשטרה כי בעתיד לא תתאפשר הקמת גדרות ללא רישוי וכי אם יקומו בעתיד גדרות הם לא יכוסו בבדי יוטה. עוד הוצהר כי פעולת הסדרים הפרטיים שנשכרו לפקח על התנועה וההפרדה המגדרית יפסקו ולא יתקיימו בעתיד. לאור האמור העתירה נמחקה. (ניתן 16.10.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ: מדיניות הפרדה באוטובוסים בין נשים לגברים הנעשית בניגוד לרצונן של נשים הינה מפלה ופסולה (בג"ץ 746/07)

במסגרת עתירת המרכז לפלורליזם יהודי כנגד הפעלת קווי אוטובוסים בהם נכפתה הפרדה בין נשים לגברים קבע בג"ץ שהפרדה באוטובוסים הנעשית בניגוד לרצונן של נשים הינה אסורה, משפילה, מפלה ופוגעת בכבודן של נשים. לאור הודעת שר התחבורה שהוא מאמץ את מסקנות הועדה שהוקמה בעניין ואשר המליצה על ביטול הסדר ההפרדה, נתן ביהמ"ש תוקף מחייב למסקנות הועדה, תוך שהוא מורה למשרד התחבורה לאכוף המסקנות ולפקח על יישומן. במסגרת זו נקבע שיש לאפשר גמישות לנוסעים המבקשים לנהוג בעצמם הפרדה מגדרית. לשם כך התיר ביהמ"ש את המשך פתיחתה של הדלת האחורית לעליית נוסעים בקווים המשרתים את הציבור החרדי, וזאת למרות החשש שבאופן זה ימשיכו למעשה הסדרי ההפרדה לפעול. בעניין זה קבע ביהמ"ש תקופת מבחן בת שנה, במהלכה תיבדק ותיבחן סוגיה זו. (ניתן 05.01.11)
בג"צ הוציא צו ביניים המונע המשך קיומה של הפרדה באוטובוסים בין גברים לנשים (בג"צ 746/07)

בעקבות עתירה שהוגשה באמצעות המרכז לפלורליזם יהודי כנגד הסדר ההפרדה באוטובוסים בין גברים לנשים באוטובוסים המשרתים בעיקר אוכלוסיה חרדית הוקמה בעצת בית המשפט ועדה שהמליצה להפסיק את קיומם של קווי המהדרין במתכונתם הנוכחית בשל פגיעתם בזכותן של נשים לכבוד ולשוויון. הועדה המליצה לאפשר בקווים אלה לתקופת נסיון עליה וירידה משתי דלתות האוטובוס, תוך הדגשה שלכל אדם, גבר ואישה, ישנה זכות לשבת בכל מקום באוטובוס ולעלות ולרדת מכל דלת ומבלי לסמנם כקווי מהדרין. לאחר ששר התחבורה הודיע כי אין בכוונתו לאמץ את המלצות הועדה הוציא בית המשפט צו על תנאי המחייב את השר לנמק מדוע לא יאמץ את ההמלצות וכן צו ביניים המחייבו לאמצן עד לסיום הדיון בעתירה. (ניתן 18.2.10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בעקבות עתירה לבג"צ התחייבו חברת האוטובוסים אגד וחברת הפרסום כנען לפרסם תמונות של נשים מועמדות על אוטובוסים בירושלים (בג"צ 9460/08)

חברת כנען שהיא זכיינית הפרסום על גבי האוטובוסים של אגד סרבה לפרסם את המודעות בטענה כי קיים איסור גורף של חברת אגד על פרסום תמונות נשים על גבי אוטובוסים בירושלים. הרשימה המתמודדת פנתה באמצעות המרכז לפלורליזם יהודי ליו"ר וועדת הבחירות השופט אליעזר ריבלין, אשר סרב להורות על פרסום המודעות. משכך, פנתה הרשימה לבג"צ ובמעמד זה שינו אגד וכנען את דעתן והתחייבו לפרסם את המודעות. אף כי לא נדרש להכריע ציין בית המשפט בפסק דינו כי התרשם כי העתירה נשענת על עילה מוצקה. מצ"ב העתירה והקישור לפסק הדין


למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"צ נתן החלטת ביניים בעתירה על ההפרדה באוטובוסים בין גברים לנשים (בג"ץ 746/07)

בעתירה טוענים העותרים כי אין מקום להפעלת קוי מהדרין בטרם הוסדרו כדין, וכי יש לבצע בדיקה עובדתית באשר לצורך בהם וקביעת אמות מידה להפעלתם. בנוסף טענו טענות משפטיות הנוגעות לפגיעה בעקרון השויון, חופש המצפון והחופש מדת, ולאפליה. בהחלטת הביניים קורא בג"צ להקמת פורום חדש שיבדוק את המצב העובדתי ואת לקחי השנים שחלפו, ויתן המלצות "בגדרי סובלנות ושכל ישר". העתירה והחלטת הביניים מצורפות


למעבר לקישור לחץ/י כאן

משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם