המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מוסדות דת יהודיים > שונות

כללי
דו"ח עמותת חדו"ש: "נשים במועצות דתיות- המהפכה שלא הייתה"

דו"ח חדש של עמותת חדו"ש העוסק בייצוגן החסר של נשים במועצות דתיות. הדו"ח מתאר את המאבק לייצוג נשים במועצות הדתיות ואת פירותיו הדלים. הדו"ח ממליץ להפוך את המועצות למחלקות ברשויות המקומיות ובכך להכפיפן לכללי השוויון הנהוגים. בנוסף, ממליץ הדו"ח כי עד להשגת יעד זה, יש לקבוע מדיניות של אפליה מתקנת במועצות הדתיות, בדומה לחברות ממשלתיות- מדיניות אשר קובעת מינוי של לפחות 20% נשים בהרכב המועצה. (מרץ 2011)
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים - נישואין וגירושין - תיקון 4 לעניין בוררות וגישור

הצעת החוק מחילה את ההוראות הקיימות כיום בחוק סד"א בעניין בוררות וגישור גם על בתי הדין הרבניים. הדבר יאפשר פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות גם באמצעות בית הדין הרבני. בס' 5ג להצעת החוק נקבע כי שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לגבי סדרי מינוי בורר או מגשר, וסדרים וכללים נוספים בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם