המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

נישואי קטינות > שונות

כללי
ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות קורא להעלאת גיל הנישואין לשמונה עשרה

במסמך שפרסם ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בנושא השאת קטינות קורא הועד להעלאת גיל הנישואין לשמונה עשרה. לדברי הועד השאת קטינות בגיל נמוך משמונה עשרה מפר זויות יסוד כגון הזכות להכנס לברית הנישואין בהסכמה חופשית ומלאה, הזכות לבריאות גופנית ונפשית והזכות לחינוך.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם