המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

גיוס בחורי ישיבות > שונות

כללי
עתירה לבג"צ נגד החלטת הממשלה להרחיב את הפטור הניתן לבחורי ישיבות (בג"צ 6102/10)

לטענת העותרות, עמותת חדו"ש והפורום לשוויון בנטל, החלטת הממשלה להרחיב את הפטור הניתן לבחורי ישיבות מגיוס התקבלה בהליך לא תקין ובלתי חוקי במסגרת הליך אישור התוכנית הכלכלית וכחלק ממכלול של עשרות הצעות בעניינים שונים, מבלי שהתקיים בעניין דיון נפרד ומבלי שנמסרו לשרים השיקולים הרלוונטיים. כן נטען, כי ההחלטה סותרת את חוק טל בו הוענק לשר הביטחון שיקול הדעת בעניין גיוס תלמידי הישיבה, וכן עומדת בסתירה להחלטות בג"צ לפיהן דחיית שירות גורפת יכולה להיעשות רק בחקיקה ראשית. בנוסף נטען שההחלטה פוגעת שלא כדין בזכות החוקתית לשוויון ומחמירה עוד יותר את הפגיעה בשוויון שיצר חוק טל. (הוגש 17 באוגוסט 2010)
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם