המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מדינה יהודית ודמוקרטית > מבוא

כללי


במספר חוקי יסוד מוגדרת ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית". הגדרה זו מבטאת את הדואליות הנורמטיבית הקיימת במדינת ישראל כאשר מחד הגדרתה כדמוקרטית מדגישה את יסודותיה האזרחיים, ליברליים, אוניברסליים של המדינה ומאידך הגדרתה כיהודית מדגישה את יסודותיה הדתיים, תרבותיים, לאומיים, פרטיקולריסטיים. דואליות זו והשלכותיה על משפט המדינה, על מעמד הדת בה ועל מעמדם של מי שאינם יהודים נדונה רבות הן בפסיקה והן בכתבים אקדמיים.משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם