המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

מדינה יהודית ודמוקרטית > חקיקה

כללי
חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו

חוק היסוד קובע כי מטרתו הינה להגן על כבוד האדם וחירותו על מנת לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק יסוד: חופש העיסוק.

חוק היסוד קובע כי מטרתו הינה להגן על חופש העיסוק על מנת לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק יסוד: הכנסת, סעיף 7א

החוק קובע כי רשימת מועמדים או מועמד לא יוכלו להשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיהם או במעשיהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק חינוך ממלכתי, תשי'ג-1953, סעיף 2(2)

החוק קובע כי מטרות החינוך הממלכתי הינן, בין השאר, הנחלה של העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ושל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק התרבות והאמנות, התשס'ג-2002, סעיף 2

החוק קובע מינוי מועצה לתרבות ואמנות שתפקידה, בין השאר, לדאוג לקידום מדיניות של תרבות ואמנות הנותנת ביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש'ן-1990, סעיפים 5(ב)(2), 5(ב)(3)

החוק מציין שתפקידי הרשות השניה הינם בין היתר, טיפוח ערכי הדמוקרטיה ומתן ביטוי למורשת היהודית.
חוק המפלגות, תשנ'ב-1992, סעיף 5(1)

החוק קובע כי לא תוכל להרשם מפלגה אם יש במטרה ממטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, את שלילתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם