המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עיקרון מיסוד הדת > מבוא

כללי


מיסוד הדת משמעו שמוסדות דתיים הם בעלי מעמד רשמי מכוח החוק ועקרונות דתיים מעוגנים בחקיקה. בישראל, המוגדרת במגילת העצמאות ובחוקי היסוד כמדינה יהודית ודמוקרטית, מוסדרים תחומי חיים שונים באמצעות מוסדות דתיים רשמיים, שלעיתים הם אף בעלי מונופול בתחומים שונים, כגון בתי הדין הדתיים ומעמדם בנושאי נישואין וגירושין בישראל. מכיוון שעיקרון איסור מיסוד הדת אינו עיקרון חוקתי בישראל (כפי שהוא למשל בארצות הברית) אין הוא זוכה להתייחסות בחקיקה ובפסיקה אלא בשיח האקדמי בלבד. כותבים שונים עומדים על הבעייתיות שבהעדר ההפרדה בין הדת למדינה הן לדת והן למדינה ומציעים דרכים שונות להסדרת היחסים בין המדינה לדת תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים לישראל.משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם