המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש הדת והמצפון > חקיקה

כללי
הכרזה על הקמת מדינת ישראל

ההכרזה כוללת התחייבות מפורשת של מדינת ישראל לשמור על חופש הדת והמצפון, אולם, מעמדה אינו כמעמד חוק אלא כמקור פרשני חשוב.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם