המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש הדת והמצפון > מאמרים

כללי
דו"ח עמותת חדו"ש – "המושב המבוזבז של הכנסת"

עמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון הגישה לחברי הכנסת דו"ח על פעילות הכנסת בתחומי חופש הדת והשוויון בנטל במושב הקיץ 2012. הדו"ח מציג תחומים רבים בהם לא נעשה דבר, לפי כותבי הדו"ח, למען חופש הדת והשוויון במרחב הציבורי. כך ציינו הכותבים את משבר חוק טל, את אי קידום החקיקה בנושא ברית הזוגיות, את עניין הדרת הנשים במרחב הציבורי ועוד. בנוסף ציינו הכותבים גם את התנהלות חברי הכנסת בנושא זה. לדוגמא, חה"כ מיכאל בן ארי שהצטלם שהוא קורע את הברית החדשה; חה"כ גפני שסירב לתת למנכ"ל התנועה הרפורמית זכות דיבור בדיון בכרה ברבים רפורמים; חה"כ מיכאלי והתבטאויותיה בעניין מעמד ההומו-לסביות בישראל ועוד.
קורינלדי מיכאל,? חופש הדת בישראל - במה נשתנה ה'סטאטוס קוו?' , ?שערי משפט 2003, 287-339 (2)3.

במאמרו מציג הכותב את השינויים העיקריים שחלו בסטטוס קוו בענייני דת ומדינה לאורך השנים ועד העת האחרונה ואת השפעתם על חופש הדת והמצפון. לטענתו, במשך השנים עבר הסטטוס קוו שינויים מהפכניים כאשר מחד ניסתה הפסיקה להתמודד עם שאלות של פגיעה בחופש הדת והחופש מדת ולרכך חלק מההשלכות הנוקבות של הדין הדתי על-ידי פרשנות ליברלית המבוססת על עקרונות הכרזת העצמאות שאומצו בחוקי יסוד : כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ומאידך תוקנו השינויים הפסיקתיים הרדיקליים על ידי חקיקה פשרנית של הכנסת. הכותב קורא במאמרו לחקיקת חוקה לישראל, על מנת להשיג קונצנזוס עקרוני כללי בבעיות חופש הדת והמצפון.סטטמן דניאל, ספיר גדעון , חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים. ? ' ?מחקרי משפט , 21 (1): 5-87, 2004/05 ?.

במאמר מציעים המחברים תשתית תאורטית להבנת חופש הדת לפיה ההגנה על חופש הדת בתפיסת העולם הליברלית מבוססת על חופש המצפון והזכות לתרבות. המחברים מיישמים את התשתית התיאורטית המוצעת לשם ניתוח כמה פרשות מרכזיות הנוגעות לחופש הדת אשר עמדו בפני בית המשפט העליון, ומותחים ביקורת על עמדת בית המשפט העליון בנוגע למעמד חופש הדת בהשוואה למעמדן של זכויות אחרות. לטענת מחברי המאמר, ברוב המקרים אין בית המשפט מעניק לחופש הדת הגנה מספקת ונוסחאות האיזון על פיהן הוא פועל מביאות לדחייה כמעט על הסף של טענות לפגיעה בחופש הדת וברגשות דתיים.משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם