המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

רב תרבותיות > מבוא

כללי


ישראל היא מדינה בה מתקיימות קהילות תרבותיות ודתיות שונות זו לצד זו. בשנים האחרונות מתגברות בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, התביעות מצד מיעוטים תרבותיים ודתיים, לקביעת הסדרים חברתיים ומשפטיים המכירים בשונות זו ומסייעים להם לשמור על צביונם התרבותי והדתי הייחודי. אף כי תביעות אלה נועדו לקדם זכויות יסוד כגון הזכות לשוויון, ואף זוכות לתמיכה רחבה, הן עלולות במקרים מסוימים להתנגש עם זכויות הפרט, ובעיקר עם זכויותיו של המיעוט שבתוך המיעוט.משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם