המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

רב תרבותיות > פסיקה

כללי
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה לייחוד קרקע לבנייה לחילונים בבית-שמש ( עתמ 1888/09)

העותרים, חברי מועצת בית שמש, עותרים כנגד החלטת משרד השיכון לפרסם מכרזים כלליים לבניית יחידות דיור בבית שמש. לטענתם ההחלטה עומדת בניגוד להחלטת מועצת העירייה לפיה יוצאו מכרזים נפרדים לציבור החרדי, הדתי לאומי והחילוני, על מנת להבטיח שכלל האוכלוסיות בעיר תוכלנה לרכוש מגרשים, ולמנוע מצב בו כל המגרשים נרכשים בידי אוכלוסיה חרדית, וזאת כדי לקדם שוויון מהותי ולשמר את המרקם הפלורליסטי בעיר.בית המשפט דחה את העתירה בשל שיהוי בהגשתה, בקבעו, כי הימנעות מייחוד המכרזים לפי מגזרים מקדמת את עיקרון השוויון, וכי כיוון שהחילוניים מהווים רוב אין הצדקה לאפשר להם בדלנות במגורים או לקבל את דרישתם להעדפה מתקנת בבית שמש.(ניתן 27/12/2009)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

שופט בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשה לפסילתו שהוגשה בשל אמונתו הדתית (ת"א (ת"א) 015473/08)

לאחר שהתערערו היחסים בין התובעת לבעלה פנתה התובעת לנתבעת, מכשפת במקצועה, שתמורת סכום נכבד התחייבה להסיר את הקללה שלפי טענתה רובצת על בעלה של התובעת. בעקבות כישלון הטיפול, הגישה התובעת תביעה לבית המשפט נגד המכשפה להשבת הכספים ששולמו. הנתבעת הגישה בקשה לשופט לפסול עצמו, בטענה שבשל אמונתו הדתית הוא נגוע בדעה קדומה ביחס למקצועה של הנתבעת ולטענותיה. השופט דחה את הבקשה בנימוק שקבלת טענה שכזו בחברה מגוונת ורב תרבותית כמו החברה הישראלית תביא לאבדן האמון במערכת המשפט הבנויה על שפיטה מקצועית ואובייקטיבית, ולנסיון מצד תובעים לבחור את השופטים הנוחים להם (forum shopping).

למעבר לקישור לחץ/י כאן

שכונה שיתופית של הפועל המזרחי נ' מינהל מקרקעי ישראל (ה"פ 102/99) : הזכות לשיוויון נסוגה בפני שמירת הצביון הדתי של שכונת קרית שמואל

בית המשפט המחוזי בחיפה מקבל את עתירת תושבי השכונה השיתופית קרית שמואל, למניעת המשך הליכי המכרז הפומבי של מינהל מקרקעי ישראל לחכירת יחידות דיור חדשות בשכונה. חרף טענת המינהל כי הזכות לשוויון מחייבת כי המכרז יהיה פתוח לכלל האוכלוסיה, קובע בית המשפט, כי בנסיבות העובדתיות המיוחדות המתקיימות בעניין זה החשיבות בשמירה על הצביון הדתי של השכונה גוברת על הזכות לשוויון. בית המשפט קובע כי תנאי המכרז ישונו כך שיכוון לאוכלוסיה בעלת צביון דתי בלבד
ע'א 8331/03 - פהד בשארה ואח' נ' טנוס טנוס ואח'

בפסק הדין עולה, בין השאר, השאלה האם יש לתת נפקות להסכם ירושה שנערך בשנת 1988 ונישל אחיות מהירושה על סמך הנחה בלתי מבוררת לפיה הן הסתלקו בעל פה מן הירושה כנהוג במגזר הערבי. נקבע כי הנחת הסתלקות כזו נוגדת את זכותן של נשים לשוויון הקבועה בחוק הישראלי מימים ימימה, וכן כי נוהג ההסתלקות אינו רווח יותר במגזר הערבי .
עת'מ (מחוזי יר') 1320/03 - מנחם מענדל אלקסלסי נ' עירית ביתר עילית

עתירה בשם תלמידים חרדים המאמינים במלך המשיח להתקבל לבית-ספר חרדי שלומדים בו תלמידים מבתים חסידיים, שהינו מוסד פטור. נקבע כי דרישת השוויון חלה גם על מוסדות פטור ובודאי על אלה הנתמכים כספית על ידי המדינה, וכי על הרשויות לפקח ולוודא כי תנאי הקבלה למוסדות אלה אינם מפלים ושרירותיים. עם זאת העתירה נדחית שכן העותרים סרבו להבחן במבחן קבלה.
עת'מ 219/06 - הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים וראש עיריית ירושלים

העתירה הוגשה עקב שלילת התמיכה הכספית שלסירוב עיריית ירושלים לתת תמיכה כספית מלעמותת הבית הפתוח, המספקת שירותים לקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדר וביסקסואלים) בעיר. נקבע כי העירייה העמותה טענה לאי שיוויון במתן התמיכה הכספית על יסוד שיקולים לא ענייניים. העתירה התקבלה, ונקבע כי התוצאה שהתקבלה הייתה לא שיוויונית ויצרה הפלתיה את העותרת עקיפה על בסיס של נטייה מינית והפרה את חובתה לעודד ולטפח את הסובלנות לצורות חיים שונות ולקיומן של קהילות שונות בחברה, הנגזרת מעיקרון השוויון.
בג'צ 9611/00 נבאל בדר מרעי נ' נזיה מרעי, נח 0 256,

בפסק דין המפרש בצמצום את היקף סמכותו של בית הדין הדרוזי טוענת השופטת פרוקצ'יה כי בקביעת היקף סמכותו של בית הדין הדרוזי יש לקחת בחשבון, בין השאר, את זכותה של העדה הדרוזית לאוטונומיה שיפוטית ואת ערך השוויון בין העדות הדתיות השונות, ולעומתה השופט חשין גורס כי בקביעת סמכויותיו של בית הדין העיקר הוא טובתם של בני העדה, רווחתם של יחידיה.
בג'צ 4298/93 מונה גבארין נ' שר החינוך מח(5), 199

בפסק הדין נדונה שאלת זכותה של תלמידה מוסלמית הלומדת בבית ספר קתולי לעטות רעלה. נקבע כי בית ספר מוכר שאינו רשמי רשאי להגביל את חופש הדת של התלמידה ולמנוע ממנה לעטות רעלה על מנת לקדם דו קיום בין תלמידים מעדות דתיות שונות, סובלנות ופלורליזם
4112/99 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' עיריית תל-אביב-יפו, נו(5) 393.

פסק הדין דן בשאלת חיובן של רשויות מקומיות להציב שילוט בשפה הערבית. נקבע כי מכיוון שהשפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל, והיות והערבים הם המיעוט הגדול במדינה, החי בה מימים ימימה, הרי שהזכות לשוויון ולסובלנות וזכותו של אדם לשפתו מחייבים הצגת שלטי רחוב בערבית בערים מעורבות.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה כללי
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם