המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות במשפחה > שונות

כללי
על התערבות המדינה בקשר שבין ילדים להוריהם: המקרה של אימוץ כפוי בשל העדר מסוגלות הורית, מילי מאסס, מאזני משפט 2005

המאמר מנתח את כוונות חוק האימוץ, מבנה שירות האימוץ והתפיסה המקצועית הרווחת בארץ לפיה, ככלל, "אימוץ סגור" היא ההתערבות המתאימה במקרים בהם מנותק הקשר המשפטי בין ילדים למולידיהם. טענת המחברת היא שבעוד שהפסיקה חוזרת ומתריעה בדבר הזהירות הנדרשת לשם הגנה על זכויות הילדים המועברים לאימוץ, ההורים המאמצים והמולידים - מבנה מערכת האימוץ הכולל את אופי ההליך המשפטי, מבנה רשות האימוץ והסודיות הגורפת המחוייבת מתפיסת האימוץ הסגור, פוגם בהגנה על זכויות הילדים ומולידיהם,וזאת בניגוד לכוונת החוק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה נגד דרישת משרד הפנים לרשום ילד במרשם הפלסטיני כתנאי לרישומו בישראל (עת"מ 8193)

המוקד להגנת הפרט הגיש עתירה מנהלית בעניינו של תושב ירושלים, שמשרד הפנים מתנה את רישום בנו במרשם האוכלוסין הישראלי ברישום הבן תחילה במרשם הפלסטיני: המוקד טוען כי דרישת משרד הפנים אינה סבירה ואף נוגדת את נהליו של משרד הפנים עצמו בנוגע לרישום ילדים. בנוסף נטען כי התנהלות משרד הפנים נגועה בחוסר סבירות קיצוני שכן לבנם של העותרים אין שום זיקה לשטחים ולכן רישומו במרשם האוכלוסין המנוהל בידי הרשות הפלסטינית יהיה רישום פיקטיבי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עלון של ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בנושא נישואי קטינות

העלון מפרט את הפגיעה בזכויות האדם הנובעת מנישואי קטינות ומציע להעלות את הגיל המינימאלי לנישואין לשמונה עשרה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

חוק אימוץ ילדים, התשמ'א-1981

החוק קובע מי זכאי לאמץ ילדים ובאילו תנאים. בין השאר קובע החוק כי אין אדם כשיר לאמץ ילד אם אינו בן דתו של המאומץ, למעט במקרה של אימוץ בין ארצי, בו רשאי בית המשפט לתת צו אימוץ אף אם המאמץ אינו בן דתו של המאומץ, ובלבד שנוכח כי הדבר אינו פוגע בטובת הילד.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות ילדים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם