המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לחינוך > שונות

כללי
עתירה מינהלית להקמת גן ילדים עבור ילדי הכפר הבדואי הבלתי מוכר רכמה (עת"מ 241/09)

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה בשם יו"ר הוועד המקומי של הכפר רכמה וקבוצת תושבים מירוחם, בדרישה שמשרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם יממשו את אחריותם המשותפת ויקימו גן ילדים עבור ילדי רכמה, בסמוך למקום מגוריהם. בהעדר גן ביישוב מציע משרד הפנים לתושבי היישוב להסיע את ילדיהם מרחק עשרות קילומטרים לגן הקרוב. לטענת העותרים, העדר גן ביישוב פוגע בזכותם של הילדים לחינוך ולשוויון ומהווה הפרה של זכותם לקבל חינוך בגן ילדים נגיש, הממוקם קרוב למקום מגוריהם

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון חייב את משרד החינוך לדווח לו על התקדמות החלת חינוך החובה על 12 שנות לימוד (בג"ץ 7265/08 )

המועצה הלאומית לשלום הילד עתרה לבג"צ כנגד משרד החינוך בגין אי יישום התיקון לחוק חינוך חובה אשר מרחיב את חינוך החובה מעשר שנות לימוד לשתיים עשרה. בעתירה נטען, כי אי יישום החוק פוגע בעיקרון שלטון החוק ובזכותם לחינוך של תלמידים הנושרים ממערכת החינוך בתום תקופת החובה. בהחלטת ביניים ציין בית המשפט, כי משרד החינוך מחויב לקיים את הוראות החוק ודרש מהמשרד למסור לבית המשפט דיווח על התקדמות יישום החוק בתוך ארבעה חודשים.


החלטת הביניים


עתירה מינהלית בשם שלושה ילדים מירושלים שיושבים בביתם מתחילת שנת הלימודים ולא נקלטו לבתי ספר

שלושה ילדים ממזרח ירושלים עותרים בבקשה להורות לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך להסדיר את לימודם בדחיפות. הילדים זכאים ללימוד חינם בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, אך העירייה מתקשה למצוא להם מסגרות חינוכיות, וזאת לנוכח מצוקת כיתות הלימוד הקיימת במזרח העיר. משרד החינוך נמנע מלהפעיל את סמכותו על מינהל החינוך של עיריית ירושלים ולחייבו לפתור את הבעיה.
בקשה דחופה לשיבוץ ילד ערבי בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר יהודי בלוד

נתקבלה פנייתה של החטיבה לזכויות אדם במכללה האקדמית למשפטים רמת-גן לגורמים במשרד החינוך לאפשר לילד ערבי ללמוד בבית-ספר יהודי לחינוך מיוחד על מנת למנוע הפליה ופגיעה בזכותם של ההורים לבחור בזרם החינוכי בו ילמד בנם - לילד הותר ללמוד בבית-הספר.
פניה לשרת החינוך לקיים את זכותם לחינוך של ילדי הכפר

בפניה לשרת החינוך נאמר כי ל-120 ילדים אלו אין מסגרת חינוכית קרובה ונגישה ולכן זכותם לחינוך אינה ממומשת .

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות ילדים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם