המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לתנאים הולמים > שונות

כללי
מאמר: הסנגוריה על הילד ככלי לתיקון חברתי , יאיר רונן, מאזני משפט 2005.

תוך בחינה בין תרבותית והיסטורית של נושא זכויות הילדים ובחינת מעמדם המשפטי כפי שמשתקף בחקיקה הישראלית, המחבר מצביע על שתי מגמות לפיהן מחד החברה רואה עצמה מחוייבת לטובת הילד ולזכויותיו, ומאידך החברה נאמנה לסדר החברתי הקיים המחייב שמירה על יציבות התא המשפחתי והקהילה. לשם שמירה על הסדר החברתי הקיים, נרמסות לעיתים זכויותיהם של קבוצות הנתפסות כמאיימות על שלמותו. מכיוון שילדים הם קבוצה משוללת כח פוליטי וכלכלי ואינם יכולים להבטיח את האינטרסים שלהם בכוחות עצמם, הם מועדים לפגיעה בשל נאמנות החברה לצורך לשמור על הסדר החברתי. טענת המחבר היא שיש להכיר ב"קו התפר" שבין שתי המגמות על מנת למנוע פגיעה בזכויות הילד באיצטלה של דאגה לטובתו. לשם כך יש לבנות מערך סינגור ביחס לזכויות אותם הילדים שלא פועלים במסגרת ההסדרים הנורמטיבים המצופים מהם ע"י החברה.
קבוצות מוחלשות

זכויות ילדים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם