המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות בפלילים > שונות

כללי
ניתוח הגורמים המשפיעים על יחסי המשפט , גיל וילדות ביישום הדין הפלילי הישראלי על קטינים בשטחים.

המאמר מנתח את הגורמים המשפיעים על היחסים שבין גיל, ילדות ומשפט, כפי שבאים לידי ביטוי ביישום הדין הפלילי הישראלי על קטינים בשטחים. המאמר מציג, בין היתר, כיצד ההבניה המשפטית של מושגי הגיל והילדות משמשת ככלי לבידול על בסיס לאומי בין מתנחלים לפלסטינים, וזאת ע"י כריכת סוגיית הגיל בסוגית הלאום. בנוסף מציג המאמר את הטענה כי משמעותן של קטגוריות גיל (כגון "קטין") במשפט הצבאי הינה עמומה, ואת ההשלכות של עמימות זו. נוכח מרכזיותו המשפטית של גיל הקטין בוחן המאמר כיצד תופסת מערכת המשפט התנהגויות שנתפסות כ"הסתרה" של הגיל הזה, ובהקשר זה אף דן בחששות ובבלבול הקיים במערכת המשפט נוכח אי-היכולת בתי המשפט לדעת את הגיל האמיתי של הילד. לאור האמור, ולאור השוואה למשפט הבריטי והאמריקאי, מצג המאמר נקודת התחלה למחשבה מחודשת ביחס לאופני תפקוד הגיל במערכת המשפט הישראלית.
60 מומחי ילדים ונוער: יש להבטיח שהליכי חקירה, עיכוב ומעצר קטינים במזרח ירושלים יבוצעו בהתאם לחוק

60 אנשי רוח, רפואה ומשפט פנו לראש הממשלה ולגורמים נוספים במטרה להביע דאגה לשלומם הפיזי והנפשי של ילדים ובני נוער במזרח ירושלים, וזאת נוכח התנהלות המשטרה במהלך חקירתם ומעצרם של קטינים אלו. לטענת הכותבים, מתוך עדויות שהצטברו בעניין עולה תמונה המצביעה על הפרה בוטה של זכויות עצורים קטינים ועל שימוש באלימות במהלך חקירות של ילדים החשודים ביידוי אבנים בסילוואן. נטען שמול הצורך החיוני בשמירה על אינטרס שלום הציבור עומדת החובה להגן על ילדים ובני נוער, אף אם הם חשודים בפלילים, וזאת בהתאם לחוק הנוער החל גם על ירושלים המזרחית. הכותבים דרשו שיובטח שכל הליכי החקירה, העיכוב והמעצר של ילדים ובני נוער ינוהלו על פי החוק שנועד להבטיח כי הטיפול בקטינים ייעשה באמצעים שפגיעתם פחותה.
קבוצות מוחלשות

זכויות ילדים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם