המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות שוהים לא חוקיים > פסיקה

פסיקה מיוני 2007 ואילך
ביהמ"ש המחוזי: הפרדת ילדי מבקשי המקלט במוסדות החינוך בעיר אילת אינה חוקית (עת"מ 298839-11-07)

ביהמ"ש המחוזי בב"ש קיבל עתירה של ילדי מבקשי מקלט השוהים בעיר אילת, כנגד השמתם במסגרת לימודים נפרדת מחוץ לעיר אילת. ביהמ"ש קבע שמדיניות משרד החינוך ועיריית אילת בעניין אינה חוקית, ושהן אינן יכולות לקבוע מדיניות של סגרגציה בחינוך, המנוגדת להוראות הדין. השופטת ברקאי ביקרה בחריפות את ההתייחסות הכוללנית של המשיבים ביחס לתלמידים ויכולתם הלימודית, וקבע שהפרדה מטעמים חינוכיים יכולה להיעשות רק לאחר בדיקה אינדיבידואלית של תלמיד, ולא באופן כוללני. צוין שמתן לגיטימציה להסדר של הפרדה בחינוך, על יסוד מדינת המוצא של התלמידים ומצבם המשפטי, הינה חסרת תקדים בעולם המערבי, ואין לתת לה יד. השופטת ציינה ש"הפחד מין הזר הינו פחד מוכר ולכן ניתן להבינו אך לא לקבלו". ביהמ"ש דחה גם הטענה כי שילוב התלמידים ייפגע במערכת החינוך באילת וזאת בשל מספר הנמוך יחסית של התלמידים מבקשי המקלט. (ניתן 02.08.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בג"ץ דחה עתירה כנגד כליאתם של שוהים בלתי חוקיים שהינם קטינים בלתי מלווים נוכח שינוי לטובה בתנאי החזקתם (בג"ץ 1254/10)

בג"ץ דחה עתירת קבוצת קטינים אזרחי מדינות אפריקה שנכנסו לישראל שלא כדין דרך גבול מצרים, בלא ליווי של הוריהם או של בני משפחה בגירים אחרים, כנגד החזקתם בבתי כלא ומעצר. טענתם העיקרית של העותרים הינה שעל אף שחוק הכניסה לישראל מסדיר לכאורה האפשרות להחזיק שוהים בלתי חוקים בבתי סוהר ובמעצר, הרי שנוכח ההשלכות הקשות של תנאי הכליאה, אין להחזיק קטינים בלתי מלווים בבתי כלא או מעצר. בג"ץ קבע שהעתירה מיצתה עצמה ודינה להידחות וזאת נוכח השינויים המשמעותיים שחלו בתנאי החזקתם של הקטינים, במיוחד הקמתו של מתקן כליאה מיוחד לקטינים (מת"ן) והשמת חלק מהקטינים בפנמיות. הנשיא גרוניס ביקר העובדה שמספר קטינות עדיין מוחזקות בבית כלא וציין שפתרון זה אינו ראוי. השופט רובינשטיין ביקר המדינה וציין שעל מוסדותיה למלא תפקידם כראוי גם בלא התערבות ביהמ"ש. (ניתן 04.04.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט לעניינים מנהליים: על שר הפנים לגבש נוהל בדבר ילדים וצעירים אשר הועלו ארצה במרמה ועד אז להימנע מגירושם ( עת"מ 1164/07)

העותרת, נוצרייה ילידת אתיופיה, עלתה לישראל כבת למשפחה זכאית עלייה. בעקבות התעללות של אחד מבני המשפחה בעותרת, היא ברחה והוצבה בפנימייה שם חשפה בפני העובד הסוציאלי את העובדה שאמה הביולוגית שילמה לאם משפחת העולים כסף כדי שתרשום את העותרת כבתה וזו תעלה עמם לארץ. בנוסף, שקרה האם והתאימה את גיל העותרת לגיל ילדי המשפחה. בעקבות הגילוי הביעה העותרת חרטה ובקשה להישאר בארץ ולקבל מעמד מטעמים הומניטאריים. בית המשפט קבע, כי למרות שאין ספק שהעותרת הייתה מודעת לכך שכניסתה לארץ היא בדרך של מרמה, אין בכך להעיד שהיה לה החופש לבחור האם לשתף פעולה עם מעשה המרמה אם לאו. נקבע, כי כיוון שמדובר בתופעה יש ליתן לה פתרון באמצעות קביעת נוהל לטיפול בה, ועד אשר יעשה כן, אין לגרש את העותרת מהארץ. (ניתן 9.5.10)
בית המשפט המחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים דחה עתירה בעניין מעמדם של ילדים לשוהים שלא כדין (עת"מ 737/07 )

עותרים ששהו בישראל עם ילדיהם תקופה ממושכת באופן בלתי חוקי, עזבו את ישראל בטרם ניתנה החלטת הממשלה, הגישו בקשה להתיר את כניסתם לארץ וליתן להם מעמד בישראל וזו נידחתה.בימ"ש דחה את עתירתם כנגד ההחלטה, וקבע כי הממשלה ושר הפנים אינם חייבים להעניק מעמד בישראל לכל מי שמבקש זאת, ומשעשו כן רק לגבי מי ששהו בישראל (שלא כחוק) בעת קבלת ההחלטה, אין לקבל טענת אפליה רק משום שהממשלה לא הרחיבה החלטתה גם לגבי שוהים בלתי חוקיים אחרים שעזבו את הארץ קודם למתן החלטת הממשלה.כמו כן ניקבע שאין חובה לתת זכות טיעון בעל פה בפני הוועדה הבינמשרדית, אם ניתנה אפשרות לטעון בכתב.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים: נוהל הטיפול בקטינים זרים לא מלווים הוא סביר (עע"ם 4878/05)

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים קבע, כי נוהל הטיפול בקטינים זרים לא מלווים הנוגע להחזקתם במשמורת ולתהליך הרחקתם הוא סביר ואינו נוגד את חוק הנוער, החל גם על קטינים זרים השוהים בישראל שלא כדין.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט המחוזי קיבל ערר מאוחד של עוררים אפריקאים על החלטת ביה"ד לביקורת משמורת שקבע כי אינם קטינים (עמנ 209/08 )

העוררים ביקשו לבטל את החלטות בית הדין לביקורת משמורת של שוהים, בהן ניקבע כי הם אינם קטינים, ובהתאם לכך הוחלט על העברתם ממתקן מיכ"ל למתקן משמורת בו מוחזקים בגירים. בימ"ש המחוזי קיבל את עררם וקבע כי נפלו פגמים בהחלטה, ולכן יש לקיים דיון מחודש בעניינם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פסק דין של בית המשפט המחוזי: עיכוב גירוש בשל מחלת ילד ( עתמ 001476/06 )

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת אזרח גאנה, אב לפעוטה עם מום בליבה, והחליט לעכב את גירושו בשנה. אומנם אין סכנה מיידית לחייה של הפעוטה ואין צורך בטיפולים דחופים. כל שנחוץ הוא מעקב רפואי, כדי לוודא שאין סיבוכים ומעקב שכזה אינו אפשרי בגאנה.
ביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה הורה להחזיר הדיון בעניין משמורת קטינה עקב אי-ייצוגה (עמ"נ 412/07)

כב' השופט שפירא הורה על החזרת עניינה של הקטינה-המערערת לבית הדין למשמורת, על מנת שידון בעניינה כשהיא מיוצגת על ידי הלשכה לסיוע משפטי. בשולי פסק הדין הוסיף כב' השופט, כי כאשר מתקיימים דיונים נוספים של קטינים או הטוענים לקטינות, יש למסור הודעה לאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, כך שלאחר ובהתאם להחלטה שהתקבלה על-ידי בית הדין למשמורת, יבחן הצורך בייצוגם, עוד לפני קיום הדיון הבא בעניינם.
בג"צ דחה את עתירתם של ארגוני זכויות אדם בעניין החזקת ילדים מבקשי מקלט בקציעות (בג"צ 212/08)

חמישה ארגוני זכויות אדם הגישו עתירה נגד מעצר ילדים במחנה המעצר בקציעות, בו מוחזקים כ-100 ילדים בכל הגילאים. העתירה מופנית נגד עצם המעצר הבלתי מוגבל בזמן של ילדים מבקשי מקלט בשעה שלא מתקיימים בפועל הליכי הרחקה, ונגד התנאים הפיזיים בהם עצורים הילדים, העדרם של שירותי חינוך והעדרם של שירותים פסיכו-סוציאליים. למרות הבעיה ההומניטרית בג"צ בפסיקתו לא ראה הצדקה להתערבות שיפוטית ודחה את העתירה. בג"צ התרשם שהמדינה פעלה תוך תקופת התארגנות קצרה, ושהמשיבים ימשיכו לפעול לפתרון הבעיות השונות שהתעוררו בשטח.


עתירה


עתירה 1323/07 נגד גירוש קטינים אפריקאים מישראל

הוגשה עתירה דחופה בדרישה למנוע את גירושם של קטינים זרים אפריקאים השוהים בישראל בגפם אשר צפויים להיות מגורשים בימים הקרובים. בעתירה התבקש בית המשפט לאסור על הגירוש, עד שהקטינים ירואיינו על ידי פקידי סעד, שיקבעו שגירושם עולה בקנה אחד עם טובתם, ויבטיחו, אם יגורשו, שקרובי משפחה או רשויות הרווחה במדינות מוצאם יקלטו אותם וידאגו לשלומם ולרווחתם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות ילדים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם