המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

אוטונומיה וכשרות משפטית > שונות

כללי
בקשה לבית המשפט למשפחה לביטול צו אפוטרופסות זמני שהוצא לחולה אלצהיימר בטענה שנמנעה ממנו זכות הטיעון ושמניעי הבקשה זרים (תמ"ש 5000/07)

פלוני בגיל 64 מאובחן כחולה אלצהיימר. בעקבות פניית בנו לבית המשפט נשללה ממנו הכשרות המשפטית, ומונו לו אפוטרופוסים, ביניהם הבן הפונה. עמותת המשפט בשירות הזיקנה הגישה בשם החולה בקשה לביטול הצו בטענה שעצם היות האדם חולה אלצהיימר אין בו כשלעצמו להצדיק שלילת הכשרות המשפטית. נטען, כי בית המשפט לא צריך היה להיענות לבקשת הבן בלא מתן זכות הטיעון לחולה.מהמבקש נמנעה האפשרות להגיש חוות דעת מקצועיות לפיהן אף כי הוא סובל מהפרעות בקשב ובדיבור אינו סובל כלל מפגיעה בכושר השיפוט. כן נמנעה ממנו האפשרות לטעון שפניית הבן לבית המשפט לא הייתה בתום לב אלא מרצון למנוע את ההשלכות הכלכליות העתידיות שתהיינה לקשר שיש לאביו בשנים האחרונות עם חברתו. הבקשה התקבלה וצו האפוטרופסות בוטל.
קבוצות מוחלשות

זכויות זקנים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם