המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות כלכליות וחברתיות > שונות

כללי
וועדת הערר המחוזית של משרד הפנים – מחוז מרכז אישרה הוצאת היתר לשימוש חורג לשם הפעלתו של מעון יום לקשישים (ערר 121/12)

וועדת הערר המחוזית של משרד הפנים – מחוז מרכז, קיבלה ערעור על החלטת הוועדה המקומית ואישרה הוצאת היתר לשימוש חורג לשם הפעלתו של מעון יום לקשישים בפתח תקווה. במסגרת ההחלטה צוין כי השימוש למועדון לתעסוקת יום לקשיש הוא אינטרס חיוני ביותר ושפעילות המאפשרת יציאה מהבית של קשישים למסגרת חברתית ומקצועית, הינה פעילות מבורכת וחשובה. צוין שככלל יש להיזהר במתן אישור לשימוש חורג וכי אישור שכזה יש שינתן במקום בו מדובר על צורך ציבורי חשוב. הוחלט כי לאור חשיבות העניין במקרה דנן יש מקום להוציא ההיתר. בין היתר קבעה הועדה כי אין היא סבורה שבהפעלתו של המעון טמון מטרד תחבורתי ו/או תנועתי. עוד צוין שהמגמה הרווחת הינה שילוב של קשישים, הן במגוריהם והן בפעילותם, באזורי מגורים ולא הרחקתם "אל מחוץ לגדר". (ניתן 25.07.12)
עתירה כנגד המוסד לביטוח לאומי עקב אי מינוי וועדה לעררים על דחיית תביעה לגמלת סיעוד לזקנים, בניגוד לחוק ביטוח לאומי (בג"צ 44/09)

התיקון לחוק ביטוח לאומי קובע כי תוקם וועדה לעררים אשר מי שנדחתה תביעתו לגמלת סיעוד זכאי לערור אליה כך שלא יאלץ לפנות לבית הדין לעבודה. עד כה לא הוקמה הוועדה בנימוק כי קיים מחסור בכוח אדם ומטעמי תקציב. בעתירה שהוגשה על ידי עמותת המשפט בשירות הזקנה, נטען, כי בשל מספרם הגדל של הנזקקים לעזרה סיעודית ובשל מצבם הקשה של הזקנים במדינת ישראל קיים צורך במנגנון מקצועי ויעיל שיגשים את זכותם של תובעי גמלת הסיעוד לערור על החלטות שלהן השפעה מכרעת על חייהם. בעתירה מתבקש בית המשפט להורות למשיבים להקים ועדת ערר כנדרש בחוק.
עתירה לבג"צ כנגד החלטת ביה"ד הארצי לעבודה לאשר מכרז לתפקיד רופא מינהל התעופה האזרחית המפלה מועמדים מעל לגיל הפרישה (בג"צ 4487/06)

המשיבה 2, נציבות שירות המדינה, הפעילה את המכרז עפ"י מדיניות המכונה על ידה כמדיניות "שני המעגלים". על פי מדיניות זו בהגשת המועמדות - "המעגל הראשון" - אין מגבלת גיל וגם מועמדים מעל גיל 65 רשאים להגיש את מועמדותם למכרז. עם זאת ב"מעגל השני" - זימון לראיונות - מועמדים מעל גיל 65 אינם מוזמנים לועדת בוחנים, אלא אם לא נמצא מועמד מתאים מבין המועמדים שמתחת לגיל 65. העותר שהינו מעל גיל 65 טוען כי לא זומן לועדת הבוחנים מכיוון שנמצא אדם מתחת גיל 65 שמתאים לתפקיד. לטענתו, המכרז אינו חוקי מכיוון שאופן ניהולו מנוגד לחוקי היסוד ולזכותו של אדם שלא להיות מופלה בשל גילו, וזאת אף אם גילו עולה על גיל הפרישה החוקי. הטענה נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה ומכאן העתירה.
קבוצות מוחלשות

זכויות זקנים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם