המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

כללי > פסיקה

כללי
בג"ץ: במסגרת פשרה נקבע שאישה מבוגרת בעלת מוגבלות לא תועבר לאשפוז מוסדי בניגוד לרצונה (בג"ץ 1192/12)

העותרת, אישה מבוגרת בעלת מוגבלות נפשית וקוגניטיבית, סירבה לבקשת עיריית חיפה, משרד הרווחה וגורמים נוספים, להעבירה לאשפוז מוסדי. העותרת עתרה לבג"ץ בבקשה כי תישאר בביתה. כפתרון של פשרה, מתוך היבטים תקציביים, ומתוך מחשבה ותקווה לקיים את רצונה של העותרת להישאר בביתה, הסכימה המדינה לכך שהעותרת תישאר בביתה למעט יום בשבוע בו תשהה במוסד של תשושים או תשושי נפש על פי בדיקה שתיערך לצורך כך. עוד הוצע שביקורה של העותרת במרכז יום לקשיש, פעמים בשבוע, ימומנו ע"י המדינה ועיריית חיפה. למרות סירוב העותרת לפתרון קבע בג"ץ הפתרון האמור הינו ראוי בנסיבות שנוצרו, ויהיה בו משום מענה לצרכיה של העותרת. צוין שעם כל ההבנה והסימפטיה לרצונה של העותרת להישאר בביתה, המדובר בפתרון סביר ושהעתירה מיצתה עצמה. העתירה נמחקה. (ניתן 04.02.13)
בית הדין האזורי לעבודה: הסכם העסקה לעובדים "קשישים" בבנק לאומי נגוע באפליה מטעמי גיל (תע"א 9506-08)

בית הדין האזורי לעבודה בת"א קיבל בחלקה את תביעתו של עובד לשעבר של בנק לאומי לישראל כנגד תנאי העסקתו בבנק ומועד הפסקת עבודתו. נפסק שהסכם העסקה במסגרתו הועסק העובד, שמכוחו הוסדרו תנאי העסקתם של כל העובדים אשר התקבלו לבנק מגיל 55 ומעלה, ואשר קבע לעובדים אלו תנאי העסקה פחותים מאלה המוענקים לעובדים אחרים בבנק וזאת אך ורק מחמת גילם, הינו הסכם העסקה מפלה ופסול. מנגד נקבע כי מועד הפסקת עבודתו של התובע בגיל 67 תואמת את הוראות חוק גיל פרישה ואינה מהווה אפליה מטעמי גיל. לתובע נפסקו פיצויים בסך 66,240 ₪ מכוח סעיף 10(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כאשר גובה הפיצויים שוקלל, בין היתר, לאור חומרת האפליה ומידת ההשפלה הנובעת מאפליה מטעמי גיל. (ניתן 23.06.10).
בג"צ דחה עתירה נגד הנוהל המשטרתי הקובע גיל פרישה אחיד למתנדבי המשמר האזרחי (בג"צ 7957/07)

העותרים, מתנדבים במשמר האזרחי ועמותות לזכויות קשישים, טוענים כי קביעת גיל פרישה אחיד למתנדבי המשמר האזרחי נגועה בגילנות ופוגעת בשוויון ובכבוד האדם של המתנדבים באופן בלתי מידתי. לטענתם, מן הראוי שההחלטה בדבר המשך ההתנדבות תיקבע בהתאם ליכולותיו של המתנדב ללא קשר לגילו. בג"צ דחה את העתירה בקבעו, כי לא ניתן לקבוע שהמודל בישראל הקובע גיל פרישה מהעבודה שהינו אחיד וקבוע מראש נוגד את כבוד האדם, וכי קיימת חובה לקבוע מודל של גיל פרישה אינדיבידואלי, וממילא מתנדב אינו בגדר עובד ולא חל עליו משפט העבודה המגן. כן נקבע, כי כיוון שגיל הפרישה שנקבע למתנדבים הוא מבוגר בהרבה מגיל הפרישה של שוטרים, וכיוון שקיימת הבחנה בין מתנדבים לתפקידים מבצעיים למתנדבים לתפקידי מנהלה בגיל הפרישה, וכן אפשרות לבקש חריגים, אין מקום לקבוע שהנוהל פסול מחמת הפליה בשל גיל (ניתן:2/9/10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בית המשפט העליון דחה בקשתו של אסיר לשחרור מוקדם וקבע כי גילו המבוגר אינו שיקול רלוונטי לסוגיה (רע"ב 367/08)

האסיר הגיש בקשה לשחרור מוקדם עם חלוף שני שליש מתקופת מאסרו. בקשתו נדחתה על ידי ועדת השחרורים וערעורו למחוזי נדחה אף הוא. טענת האסיר הייתה שיש להתחשב בגילו המבוגר, אשתו החולה ושגם בכך שמאס בפשע. בית המשפט דחה את טענת הגיל וקבע שאינה רלוונטית לעניין, והעמיד את מסוכנת המערער לציבור כשיקול הרלוונטי ביותר. לאור מכלול המידע שנמסר על ידי המערער אל מול שיקול המסוכנות, החליט בית המשפט העליון לדחות את הערעור.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

קבוצות מוחלשות

זכויות זקנים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם