המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

כללי > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ לביטול נוהל המקנה לקבוצת רבנים ואדמו"רים להיכנס ולצאת משדה התעופה בהליך מקוצר

מכללת שערי משפט עתרה לבג"ץ כנגד רשות שדות התעופה, היועמ"ש ושר התחבורה, בבקשה לביטול "נוהל האדמו"רים". כנטען בעתירה, לפי נוהל זה, קבוצה מצומצמת של רבנים ואדמו"רים זכאים להיכנס ולצאת מנמל התעופה בהליך מקוצר, הכולל אי עמידה בתור, קיצור הליכי ביקורת הדרכונים והבדיקות הביטחוניות, ואף היתר להגיע ברכב פרטי למטוס, וממנו. העותרת טוענת שלרשות שדות התעופה אין הסמכות לקבוע הנוהל, ומכאן שהמדובר בחריגה מסמכות. עוד נטען שהנוהל פוגע פגיעה קשה בעקרון השוויון שכן הוא מפלה בין רבנים ואדמו"רים שונים, בין כאלו המזוהים לעדה החרדית לבין רבים ציונים דתיים, וכן בין רבנים ואדמו"רים לבין מנהיגי עדות אחרות. עוד נטען שהנוהל אינו מפורסם כנדרש וכן שנוהל שכזה, הנותן עדיפות לקבוצה מסוימת, צריך להיקבע בהתאם לקריטריונים גלויים, שוויוניים, ברורים ואחידים. (הוגש 22.1.14)
על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות/ נויה רימלט

המאמר עוסק בהצעת החוק המטילה איסור פלילי על רכישת שירותי זנות על ידי הפללת הלקוחות. במאמרה פורשת הכותבת את הטעמים העקרוניים התומכים בהצעת החוק, ומבהירה את חשיבותה לקידום השוויון בין המינים. טענתה המרכזית היא, כי ההתנגדויות לרעיון של הפללת הלקוח בתעשיית הזנות יוצרות שיח כוזב ביחס למהות הזנות ולנזק החברתי הטמון בה, כאשר ההתנגדויות הללו משכיחות את העובדה שהמציאות ההיסטורית אשר עודדה את התפתחותה של הזנות הייתה מציאות של אי שוויון בין המינים ושל פערים ביחסי הכוחות ביניהם. לטענתה, רק באם נכיר בנסיבות החברתיות שאפשרו את צמיחתה של הזנות נוכל להעריך נכונה את הנזק החברתי הקשה שקיים בה, ואת הצידוק שבגיוס המשפט הפלילי לשם מיגור התופעה בדרך של הפללת הלקוחות.
עתירה לבג"צ בעניין אי-מתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית ולנשים במועצת מקרקעי ישראל (בג"צ 8318/10)

האגודה לזכויות האזרח ואיתך - משפטניות למען צדק חברתי עתרו לבג"צ בעניין אי-מתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית ולנשים במסגרת המינויים למועצת מקרקעי ישראל. כמפורט בעתירה, על פי החלטת ממשלה מחודש נובמבר 2009 מונו למועצה אך ורק גברים יהודים. נטען כי העדר ייצוג הולם במועצה לנשים ולערבים מהווה הפרה של עקרון שוויון וכי ייצוג הולם מהווה תנאי הכרחי לקיום שוויון בין המינים ומתן הזדמנות שווה לערבים ולנשים. בנוסף נטען שהחלטת הממשלה מהווה הפרה של הוראות חוק שנועדו להבטיח ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית ושל נשים במוסדות המדינה ובגופים הציבוריים. העותרים טוענים שבנסיבות האמורות אין מנוס אלא לבטל את מינויים של מקצת מחברי המועצה, על מנת שיהיה ניתן למנות תחתם חברים ערבים ונשים. (הוגש 14.11.10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

הוגשה עתירה מתוקנת לבג"צ לביטול ועדות הקבלה בהרחבות קהילתיות של מושבים וקיבוצים (בג"צ 3552/08)

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה מתוקנת בשם בני זוג אשר נדחו על ידי ועדת הקבלה בהרחבה הקהילתית בקיבוץ מעין ברוך. בעתירה מתבקש בית המשפט להורות על הקצאת מגרש לעותרים ועל ביטול החלטות מנהל מקרקעי ישראל המאפשרות הקמת ועדות לקבלה להרחבות קהילתיות. לטענת העותרים, החלטת ועדת הקבלה לדחות את בקשתם לקנות מגרש, והחלטה 1195 של מנהל מקרקעי ישראל, המאפשרת את פעולתן של ועדות הקבלה ומסמיכה אותן לדחות מועמדים על בסיס התאמה חברתית ליישוב, פוגעות שלא כדין בזכויותיהם החוקתיות, ובהן הזכות לשוויון, לקניין, לדיור ולפרטיות. לטענתם, החלטה 1195, שבעקבות קבלתה תוקנה העתירה, לא רק שאינה משפרת את מצבם של מועמדים לקליטה אלא אף מרעה אותו, בהוסיפה קריטריון לפסילה לפיו ועדת הקבלה תוסמך לדחות מועמד שקבלתו תביא לדעתה "ליצירת קהילה נוספת בתוך הקהילה הנוכחית, בדרך שיש בה כדי לפגוע פגיעה של ממש באופי הקהילה אשר גרה באותו ישוב". (הוגש 29.5.10)
עתירה לבית המשפט המנהלי כנגד עיריית ת"א בגין אפליה אסורה במכירת דירות במתחם השוק הסיטונאי (עת"מ 2365/08)

האגודה לזכיות האזרח הגישה עתירה כנגד עיריית תל אביב בגין תנאי המכרז לבניית דירות במתחם השוק הסיטונאי בו אמורות להבנות כ 1700יחידות דיור. אחת הקבוצות המתחרות במכרז הודיעה כי המועמדים לרכישת הדירות יעברו וועדת קבלה וכי הדירות מיועדות אך ורק לאנשי היי טק ושוק ההון. לטענת העותרת העירייה אינה רשאית להעביר זכויות במקרקעין לגוף הנוקט באפליה, שכן יש בכך הפרה של חובת העיריה לנהוג בשיויון. העותרת דורשת כי עיריית תל אביב תחוייב להודיע מראש למשתתפי המכרז כי לא יוכלו לשווק דירות בצורה מפלה או באמצעות ועדת קבלה, ולכלול התחייבות לכך מצד היזמים בסעיף בר אכיפה בחוזה העברת הזכויות.
עתירה לבג"צ: לביטול וועדות הקבלה בהרחבה קהילתית של מושבים וקיבוצים (בג"צ 355208)

העתירה הוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל בשם בני זוג אשר נדחו על-ידי וועדת הקבלה בהרחבה הקהילתית לישוב חקלאי. העותרים ביקשו לבטל את החלטת וועדת הקבלה ביישוב, לדחות את בקשת בני הזוג לרכוש מגרש בהרחבה מהטעם של "אי התאמה לחיי קהילה". כמו כן, ביקשו לבטל החלטה מס' 1015 של מועצת מקרקעי ישראל המסדירה הליך הקבלה ליישובים הקהילתיים ולהרחבות הקהילתיות ביישובים החקלאים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ לספק שירותי בריאות שן לכל התלמידים בישראל (08 / 2311)

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה כנגד משרד הבריאות, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי בטענה שעל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי זכאי כל תלמיד לקבל שירותי בריאות השן לתלמיד,הכוללים בדיקה, הדרכה וטיפולים בסיסיים, ואף על פי כן מספר הרשויות המקומיות המספקות את השירות נמצא בתהליך מתמיד של ירידה. בכך נגרמת הפליה אסורה בין תלמיד לתלמיד, כאשר האחד מקבל מימון ציבורי-ממשלתי לשירות, והאחר לא.
עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים לביטול מבחני כניסה לחטיבות הביניים

בעתירה שהגישה הקליניקה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים כנגד ההחלטה לערוך מבחני כניסה לחטיבת הביניים בחינוך הממלכתי-דתי .להלן הטיעונים:1.המבחנים מנוגדים למדיניות האינטגרציה של משרד החינוך ופוגעים בזכות לשיוויון של התלמידות .2.ההחלטה על עריכת המבחנים אינה סבירה מכיוון שלא ניתן משקל להמלצות של וועדות מקצועיות ולפגיעה הנפשית של התלמידות. כמו כן נטען שעריכת המבחנים מנוגדת לדין (תקנות לימוד חובה, חוזר מנ"כל) וגביית תשלום מהתלמידות בעבור המבחנים אינה חוקית .
סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם