המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל גזע > פסיקה

כללי
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ביטל את מינויו של מנכ"ל עירית לוד בשל תפיסת עולם המצדדת בהיפרדות בין יהודים לערבים (סע"ש 7492-01-14)

מר אסעד דיבסי, תושב העיר לוד, עתר לבית הדין האזורי לעבודה לביטול מינויו של מר אהרון אטיאס לתפקיד מנכ"ל עירית לוד, עקב התבטאויותיו כנגד האוכלוסייה הערבית בעיר. בית הדין קבע כי הזכות לחיים משותפים הינה זכות יסוד הנובעת מהזכות לכבוד ולשוויון, ויש לאפשר דו קיום במרחב הציבורי באמצעות פעולות שבבסיסן עומדים ערך השוויון, סובלנות וכבוד הדדי. בנוסף, אין מדובר בהתבטאויות חד פעמיות, אלא בתפיסת עולם של מר אטיאס, המצדדת בהיפרדות בין יהודים וערבים במרחב הציבורי. נפסק כי משקלן המצטבר של כל האמירות, למרות משקל ראייתי נמוך של כל אחת מהן, עשוי להצביע על עמדות בעייתיות. לפיכך, בעבודת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בעיריית לוד נפל פגם מהותי, מאחר שלא קוים דיון ענייני ורציני בעמדותיו של מר אטיאס, ולכן יש להחזיר את העניין לדיון בפניה. (ניתן 26.10.14).
בימ"ש השלום פסק פיצויים בסך 45 אלף ₪ לאדם שכניסתו למועדון נמנעה ממנו בשלושה מקרים שונים (ת"א 21489-01-10)

בימ"ש השלום בנצרת קיבל תביעתו לפיצוי ע"פ חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, של אדם בעל חזות מזרחית, אשר כניסתו למועדון נמנעה ממנו בשלושה מקרים שונים. השופט כנעאן ציין כי אפליה על רקע צבע עור או חזות מזרחית כמוה כמו אפליה על רקע גזע. בעניין טענת התובע כי הופלה גם בשל היותו מתגורר בטבריה, נקבע שגם אפליה על רקע מקום מגורים הינה אפליה פסולה, וזאת למרות שהיא אינה מנויה כעילת אפליה בחוק. נפסק שהתובע הוכיח קיומן של נסיבות שמקימות את חזקת האפליה, בעוד שהנתבעים לא הצליחו לסתור חזקה זו. כך, נפסק שהנתבעים לא הצליחו להוכיח גרסתם לפיה כניסתו של התובע נמנעה מטעמים אובייקטיביים כשרים, כגון התנהגותו האלימה, והיותו שתוי. נפסק שעל הנתבעים לפצות התובע בסך כולל של 45,000 ₪. (ניתן 13.01.13)
בג"ץ פסק הוצאות נגד הצבא בעתירתו של חייל בן העדה האתיופית בגין התבטאויות גזעניות של קצין כנגדו (6466/10)

בית המשפט העליון פסק הוצאות נגד הצבא בעתירתו של חייל בן העדה האתיופית בשל התבטאויות גזעניות אשר חווה מצד קצין ביחידתו. בית המשפט הדגיש כי התבטאותו של הקצין הינה התבטאות חמורה, בשל אופייה הפוגע והגזעני, שמקומה לא יכירנה בחברה בישראל בכלל, ובצה"ל בפרט. יחד עם זאת, עתירתו של החייל נדחתה כיוון שבית המשפט התרשם שבעקבות העתירה טופל הנושא על ידי גורמי הצבא האחראים. נפסק שלאור רישום הערה בתיקו האישי של הקצין כמו גם התנצלותו הפומבית, לא נדרשת התערבותו של בית המשפט, אך על הצבא לשלם את הוצאות משפטו של החייל בסך עשרת אלפים ש"ח. (ניתן 30.06.2011)
בית המשפט השלום פסל ראיה שהושגה על בסיס אפיון גזעי וזיכה את הנאשם (ת"פ 5719-04-10)

בית המשפט השלום בכפר סבא זיכה נאשם מעבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה. בית המשפט קבע, כי החיפוש שבוצע ברכבו של הנאשם בוצע שלא בהסכמתו, וכי חשדותיו של השוטר ביחס לנאשם מבוססים אך ורק על מראהו הכהה של הנאשם. נקבע כי עריכת חיפוש שלא על פי חשד סביר ושלא בהסכמה, בנסיבות בהן הבסיס לחשד הוא אפיון גזעי (racial profiling) בלבד, עולה כדי הפרה מהותית של כללי החקירה הפלילית. איפיון גזעי, שיסודו בסטריאוטיפים גזעניים לפיהם יש לייחס לשונה תכונות תרבותיות שליליות ונטייה לבצע עבירות, הוא דבר חמור ושבעתיים חמור הדבר כאשר המחזיק בדעה הקדומה הוא שוטר בעל סמכות. לפיכך הוחלט כי הסכין מהווה ראיה פסולה וכי יש לזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו. (ניתן ביום 17/3/2011)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם