המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל גזע > שונות

כללי
פורסם חוק איסור אלימות בספורט התשס"ח - 2008 הכולל איסור התבטאות גזענית

לאחרונה פורסם חוק "איסור אלימות בספורט", האוסר, בין היתר, התבטאויות גזעניות במהלך אירוע ספורט. בחוק זה, "התבטאות גזענית" הינה קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי-אתני. העובר על חוק זה דינו מאסר שנתיים; בנוסף, החוק מעניק סמכות לבית המשפט להוציא צו הרחקה והגבלה, וסמכות לשוטר לתת הוראות למי שמפריע או שיש חשש שיפריע בארוע ספורט.
סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם