המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל דת > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ כנגד סבסוד הצגות ילדים בחופשת הפסח ביישובים יהודים בלבד (בג"ץ 2718/12)

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ושתי ילדות ערביות – נוצריות עתרו לבג"ץ כנגד משרד התרבות והספורט בדרישה להחיל תוכנית "אפיקומן", המציעה הצגות תרבות לילדים חינם בחופשת הפסח, גם ביישובים ערביים. העותרים טוענים כי ההטבה הבלעדית לילדים יהודיים מתעלמת מכך שחופשת חג הפסח הינה חופשת חגים גם עבור מאות אלפי ילדים ערבים, ובפרט כאלו המשתייכים לדת הנוצרית החוגגים במקביל את חג הפסחא. נטען שקביעת רשימת יישובים המדירה את כל היישובים הערבים בפריפריה, מהווה החלטה שרירותית שאינה מבוססת על קריטריונים שוויוניים ומנוגדת לחוק. בעניין זה נטען שההבחנה בין היישובים גורמת להבחנה בין ילדים יהודים לילדים ערבים, ולפיכך שהיא מהווה פגיעה בזכות החוקתית לשוויון. העותרים ביקשו לגבש קריטריונים ברורים בכל הנוגע לתקצוב ומימון הצגות ילדים בחופשות החגים, בכך שיחולו באופן שוויוני על כלל הילדים בישראל. (הוגש בתאריך 2.4.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לביהמ"ש המחוזי לביטול זכייתן במכרז להקמת יחידות דיור בעכו של עמותות ששיווקו דירות לציבור היהודי – דתי בלבד (עת"מ 25573-03-12)

האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים עתרו לביהמ"ש לעניינים מנהליים בחיפה כנגד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומשרד השיכון בדרישה לביטול זכייתן של שתי עמותות במכרז להקמת יחידות דיור בעיר עכו. העותרים טוענים שהעמותות שיווקו הדירות לציבור היהודי – דתי בלבד, ושבכך נקטו הן בהפליה פסולה על רקע לאום ודת. העותרים טענו שהעמותות פעלו בעניין בניגוד להוראות המכרז בו נכלל תנאי מפורש שעל-פיו אסור לזוכה במכרז לנקוט בהפליה פסולה בשיווק הדירות, ושאם ייעשה כן תהיה רמ"י זכאית לבטל הזכייה במכרז. עוד נטען כי שיווק הדירות לציבור היהודי – דתי בלבד הינו מנוגד להוראות חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים. בעניין זה הדגישו העותרים שהאוכלוסייה היהודית – דתית אינה קבוצת מיעוט תרבותית אשר הפרדה במגורים נדרשת לצורך הגנה על תרבותה, ושבנסיבות אלו האינטרס החברתי מחייב מאבק בסגירת מתחמי מגורים עבור קבוצה שכזו. (הוגש 14.03.12)
המרכז הרפורמי לדת ומדינה: "ואהבת לו כמוך? גזענות בשם ההלכה", הסתה לגזענות על ידי רבנים בישראל

המרכז הרפורמי לדת ומדינה פרסם דו"ח חדש אשר דן בסוגיית הסתה לגזענות על ידי רבנים בישראל נגד לא יהודים בפרט ערבים, עובדים זרים ו"זרים" אחרים. הדוח קובע כי בשנים האחרונות נראתה עלייה ניכרת בפרסום פסקי הלכה של רבנים מסיתים. הפגיעה מתבטאת בכל תחומי החיים ומתאפיינת בחוסר שוויון, הפליה, פגיעה בחופש הדת ומדת, חופש העיסוק, הזכות לדיור, הזכות לשלמות הגוף ופגיעה עיקרית בכבוד האדם וחירותו. הדו"ח מציין כי רוב המקרים אינם מטופלים על ידי מערכת אכיפת החוק לא בהיבט הפלילי ולא בהיבט המשמעתי ומשכך מתרבים מקרי ההסתה. המלצותיו העיקריות הן הגברת האכיפה הפלילית, הקמת צוות יעודי לחקירה, מיצוי הדין הפלילי, שינוי חקיקה מבחינת ההגדרות לענישה והקמת עילה אזרחית לתביעה. כל זאת בתקווה שבכך יקטן הנזק שעושים הרבנים ליהדות בכלל ולמרקם החיים העדין בישראל בפרט.
בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת "אגד" על רקע הפליה בניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים

לביהמ"ש המחוזי בת"א הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת "אגד", וזאת בשל הפליה לרעה של ציבור לקוחותיה החילוניים. נטען כי גביית עלות נסיעה ב"קווי מהדרין" המשמשים למעשה את הציבור החרדי, הנמוכה באופן משמעותי מעלות נסיעה בקווי אוטובוס רגילים, מהווה הפליה לרעה של הציבור החילוני. לאור האמור נטען כי פעילות חברת "אגד" מנוגדת להוראות חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, האוסרות על הפליה מחמת דת והשתייכות לקבוצה דתית בהספקת שירות ציבורי. לאור האמור מתבקש ביהמ"ש להורות לחברת "אגד" לפצות את לקוחותיה החילוניים בסכום של 735,000,000 ₪.
בית הדין האיזורי לעבודה בי-ם נתן צו זמני האוסר על משרד החינוך להמשיך במכרז למפקחים בחינוך החרדי שאינו מאפשר לבעלי תארים תורניים להתמודד (ס"ע 28454-01-11)

הקליניקה "חרדים לזכויות אדם" של הקריה האקדמית אונו, עתרה כנגד תנאי המכרז למפקחים בחינוך החרדי הדורש תנאי סף של תואר ראשון כללי. טענתם העיקרית היא, שהסמכה לרבנות הניתנת מטעם הרבנות הראשית מלמדת על יכולות אינטלקטואליות ומעשיות, והגבלת תנאי הסף לתואר ראשון אקדמי הינה בלתי סבירה. העותרים דורשים לשנות את תנאי המכרז כך שתארים תורניים יוכרו כשקולים לתואר ראשון לצורך המכרז. לטענתם, אי הכרה שכזו מהוה מחסום בפני אוכלוסיה שלמה מפני השתלבות בשירות הציבורי, מפלה באופן גורף ללא כל טעם ענייני הקשור לתפקיד ואינה שיוויונית. בית הדין לעבודה נתן צו זמני האוסר על המשיבים להמשיך במכרז עד לדיון בעניין (ניתן: 16.1.11)
סיכומים מטעם ידיד בימ"ש: פיטורי מורה בשל החלטתה לעטות כיסוי ראש (חיג'אב) מנוגדת להוראות הדין ופוגעת בזכות לשוויון, לחופש דת ולכבוד האדם (בר"ע 51754-08-10)

האגודה לזכויות האזרח, במעמדה כידידת בימ"ש, הגישה סיכומים בערעורה של מורה אשר פוטרה מעבודתה בבי"ס נוצרי לאחר שהחליטה, מטעמי דת, לעטות כיסוי ראש (חיג'אב). במסגרת הסיכומים נטען כי פיטורי המורה מהווים הפליה פסולה ע"פ חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בין היתר, בשל כך שהפליה זו אינה מתחייבת מאופיו ומהותו של התפקיד. עוד נטען כי בנסיבות המקרה, זכותו של המעביד לשמירה על צביון ייחודי במקום העבודה נסוגה מול הצורך בשמירה על השוויון, חופש הדת וכבוד האדם של העובד. במובן זה נטען שתוצאת פיטורי המורה הינה פגיעה קשה בזכויות אלו. (הוגש 24.01.11)
עתירה לבית המשפט העליון כנגד חוק העזר בעכו האוסר על ערבים לפתוח חנויותיהם בשבת (בג"ץ 07/ 4326)

ארגון עדאלה ובעלי חנויות ערבים בעכו עתרו לבג"צ נגד עיריית עכו, בדרישה לבטל את התיקון לחוק העזר, הכופה על בעלי עסק ערבים לסגור את חנויותיהם בשבת בשכונות, שיש בהן רוב יהודי. בעתירה נטען, כי חוק העזר הינו בניגוד לחקיקה הראשית ומהווה פגיעה קשה בחופש הדת, בחופש מדת ובחופש העיסוק של העותרים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם