המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל לאום > שונות

כללי
עתירה לביהמ"ש המחוזי: מדיניות כניסה למרכז ספורט לפיה הכניסה מותרת רק לתושבי המועצה, מהווה הפלייה פסולה (עת"מ 18716-08-14)

משפחה המתגוררת ביישוב טירה עתרה לביהמ"ש המחוזי בלוד, כנגד מדיניות הכניסה למרכז הספורט "לב המקום" שבבעלות המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל, לפיה הכניסה מותרת רק לתושבי המועצה והיישובים צור יצחק וצופים. בעתירה נטען שהמדיניות מפלה תושבים ערבים על בסיס לאום. נטען שהמדיניות "רוכבת" על דפוסי ההפרדה במגורים במרחב בין יהודים לערבים, וזאת בכדי להדיר את תושבי טירה הערבים ממרכז הספורט. באופן כללי יותר נטען שמתן לגיטימציה לקריטריון של השתייכות לאזור מגורים כשיקול לכניסה למרכז ספורט תהיה השלכה מרחיקת לכת על החברה הישראלית, ותפגע בצורה קשה בשוויון ההזדמנויות של תושבי המדינה על בסיס שרירותי כמו מקום מגוריהם. עוד נטען שהבחנה בין תושב עיר לבין מי שאינו כזה אינה לגיטימית כשמדובר בהגבלה על עצם השימוש במרחב ציבורי או במתקן ציבורי בשטח הרשות המקומית. (הוגש 13.08.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ: הפליה על בסיס לאום בהליכי השיווק והקצאת המגרשים בישוב כרמית (בג"צ 6320/13)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"צ בדרישה לעצור את הליכי השיווק והקצאת המגרשים בישוב כרמית וזאת בשל הפליה חמורה על בסיס לאום. העותרת טענה בעניין זה שהאפשרות לרכוש מגרש ביישוב מותנית באופן פסול בחברות באגודה שיתופית שהתקנון שלה קובע שמי שיכול להתקבל אליה יכול להיות רק "אדם יהודי, אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, השומר על ערכי היהדות", וכזה ששירת בשירות צבאי או לאומי. בנוסף נטען שהיישוב אינו "ישוב קהילתי" כהגדרתו בחוק ועדות קבלה, ולפיכך שהשימוש בוועדות קבלה במקרה דנן, אינו חוקי. בתגובת המדינה לעתירה צוין שהוגשה בקשה לשינוי התקנון, שמבטלת בין היתר את התנאי כי מועמד לחברות באגודה חייב להיות יהודי או כזה שעבר שירות צבאי. כמו כן, צוין שהמדינה תבהיר לאגודה שאין מקום להתנות רכישת מגרש בחברות באגודה. (עתירה הוגשה ב-17.9.13, תגובת המדינה הוגשה ב- 7.10.13)


תגובת המדינה


שני סוגים של שוויון: לקראת תיאוריה ביקורתית טרנספורמטיבית במשפט הישראלי / יוסף ג'בארין

הכותב מבקר את אופן תפקודה של הרשות השופטת בכלל, ובג"ץ בפרט, בענייני שוויון בין יהודים וערבים בישראל. טענתו העיקרית של הכותב הינה כי בית המשפט אינו מעניק לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל את ההגנה הראויה יחסית למדדי הקיפוח, לתלות ולשעבוד שמהם סובל מיעוט זה בחברה בישראל. הכותב מדגים טענתו על מקרים של אפליה על רקע לאום בהקצאת תקציבים ציבוריים.הכותב טוען שפסיקת ביהמ"ש בעניינים אלו נובעת מתפיסה צרה של שוויון פורמאלי ואינדיבידואלי – גישה שלטענת הכותב תנציח את הקיפוח של המיעוט הערבי בישראל. הכותב טוען שעל ביהמ"ש למלא תפקיד יצירתי ומוביל בהגנה על זכויות מיעוט. בעניין הקצאת תקציבים ציבוריים טוען הכותב שעל ביהמ"ש העליון להפעיל ביקורת שיפוטית שתיצור טרנספורמציה חברתית מהותית – ממצב של אפליה פסולה למצב השואף לשוויון מהותי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

תביעה לפיצוי ע"פ חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים כנגד חברה שסירבה למכור דירה לאדם בשל היותו ערבי (תא"מ 1749-12-12)

האגודה לזכויות האזרח ותובעים נוספים הגישו כתב תביעה לבימ"ש השלום בחיפה כנגד חברת נדל"ן ומנהל מקרקעי ישראל, בגין סירוב החברה למכור יחידת דיור לאדם בשל היותו ממוצא ערבי. נטען שע"פ סעיף 3 לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, אסור לחברה שהינה בעלים של פרויקט בנייה, להפלות אדם בהספקת מוצר, לרבות מוצר מסוג יחידת דיור, על רקע השתייכותו ללאום מסוים. לעניין הוכחת ההפליה טוענים התובעים כי הם עמדו בנטל ההוכחה שבסעיף 6 לחוק, ומשכך שחזקה על החברה שהיא פעלה בניגוד להוראות סעיף 3 לחוק. לעניין מינהל מקרקעי ישראל טוענים העותרים שהיא הפרה חובתה לפקח ולמנוע ההפליה, ומכאן שיש לראותה כשותפה במחדל לעוולה. התובעים מבקשים שהאדם לו סירבה החברה למכור יחידת הדיור יפוצה בסך 65,760 ₪, וזאת במסגרת מנגנון הפיצוי ללא הוכחת נזק, הקבוע בחוק.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"ץ כנגד החלטת הממשלה לאבטח המתחמים היהודיים במזרח העיר ירושלים באמצעות חברת אבטחה פרטית (בג"ץ 8001/11)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ כנגד החלטת הממשלה להעביר את סמכויות אבטחת המתחמים היהודיים במזרח ירושלים ממשטרת ישראל למשרד השיכון. נטען כי משמעות ההחלטה הינה שאבטחת המתחמים היהודיים במזרח ירושלים תיעשה באמצעות חברת אבטחה פרטית. משמעות הדברים הינה קיום כוח שיטור פנימי ליהודים בלבד, באופן המפלה בין תושביה היהודיים והפלסטינים של מזרח ירושלים, והפוגע בזכויותיהם של התושבים הפלסטינים לשלמות הגוף ולכבוד. מעבר לכך נטען כי המדובר בהפרטה לא חוקית של שירותי הביטחון במזרח העיר שכן המדובר למעשה בהתפרקות המדינה מסמכויות הליבה שלה ומחובתה לספק ביטחון והגנה לכלל התושבים. (הוגש 31.10.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשה לביטול פיטוריהם והחזרתם לעבודה של עובדים ערבים לסניף מודיעין של רשת "כמעט חינם" (סע 58041-03-11)

הבקשה הוגשה לבית הדין לעבודה בשם 12 עובדים מתוך 21 עובדים ערבים שפוטרו כולם בעת ובעונה אחת וללא שימוע מסניף מודיעין של רשת "כמעט חינם". לטענת המבקשים סיבת הפיטורים היא אך ורק היותם ערבים, שכן הפיטורים נבעו מהגעתו של מנהל חדש לסניף שהצהיר לא פעם שהוא ירוקן את הסניף מעובדים ערבים. המבקשים טוענים שהמשיבה הפרה את עקרון השוויון וזכויות יסוד כגון חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו. כן הפרה המשיבה את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ואף נהגה בחוסר תום לב ולא נתנה למפוטרים זכות שימוע כפי שהיא מחויבת. לאור הדברים הנ"ל המעידים על אפליה על רקע לאום התבקש בית הדין לתת סעד זמני אשר יורה על החזרת המבקשים לעבודה. (30/3/2011)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ נגד התיקון לפקודת האגודות השיתופיות המאפשר ליישובים קהילתיים לקיים הליכי קבלה למגורים ביישוב (בג"צ 2311/11)

העותרים, תושבי יישובים במשגב, האגודה לזכויות האזרח ועמותת יוזמות קרן אברהם, עתרו לבג"צ כנגד התיקון לפקודת האגודות השיתופיות אשר מאפשר ליישובים לסנן את הבאים בשעריהם באמצעות ועדות קבלה שתבחרנה את הפונים על פי פרמטרים רחבים ועמומים, כגון: מרקם חברתי תרבותי שונה ו\או אי התאמה לחיי חברה בקהילה. בעתירה טוענים העותרים, כי התיקון יביא להפלייה בקבלה ליישובים כנגד ערבים ובני קבוצות מוחלשות אחרות וכי הוא סותר את חוק יסוד כבוד האדם שכן איננו מידתי ותכליתו הינה להדיר אנשים שלדעת תושבי היישובים פוגעים בהומוגניות החברתית. לטענת העותרים, האינטרס של קבוצות תושבים להסתגר ביישוב הומוגני מבחינה חברתית ניגף בפני הזכויות החוקתיות לשוויון, לחירות בבחירת מקום מגורים, לקניין ולפרטיות. כן מבקשים העותרים מבית המשפט להקפיא את יישום החוק עד להחלטה בתוקף התיקון נשוא העתירה. (23.3.11)
יוסף ג'בארין, על מעמדו החוקתי של המיעוט הערבי בישראל: הצעה חדשה לסדר

מאמרו של ג'בארין בוחן באופן ביקורתי את אופי השיח החוקתי בישראל כפי שהוא מתנהל בשנים האחרונות, ככל שהוא נוגע למעמדו המשפטי והחוקתי של המיעוט הערבי בישראל. במאמרו מוצג מתווה כללי להגנה החוקתית הראויה על הזכויות הקבוצתיות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל, אשר ביסודו עומד רעיון השיוויון השותפותי, שעקרונותיו המלאים מחייבים עיצוב מחדש של המוסדות הפוליטיים והחברתיים במדינה, על בסיס שיוויוניות והוגנות. טענתו המרכזית של הכותב היא, שבכדי להבטיח מעמד חוקתי שווה למיעוט הערבי-פלסטיני, יש לממש בצורה מלאה את עקרונות השיוויון השותפותי. מעמד חוקתי שווה שכזה יצור את הדרך לשיוויון מהותי בין כלל אזרחי המדינה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ערעור לעליון כנגד עונש המאסר שנגזר למערער אשר הורשע באונס בשל קיום יחסי מין בהסכמה תוך התחזות לרווק יהודי

המערער קיים יחסי מין בהסכמה עם צעירה יהודיה בפניה הציג עצמו כרווק יהודי. לאחר שהתברר לה כי הוא ערבי נשוי הגישה תלונה על אונס. במסגרת עסקת טיעון הודה המערער באונס ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל. בערעור על חומרת העונש, שהוגש באמצעות הסנגוריה הציבורית, נטען, כי החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים "מיושנת" ומקורה בתפיסה לפיה רק הגבר יכול ליהנות מיחסי מין, וכן כי לא הייתה התחשבות בעובדה שיחסי המין בין השניים התקיימו בהסכמה. עוד נטען, כי מרגע הפגישה בין השניים ועד לקיום היחסים חלפו מספר דקות בלבד, במהלכם הזדהה המערער בפני המתלוננת בשם אופייני למגזר היהודי וסיפר כי הוא מעוניין בקשר רציני. לאור פרק הזמן הקצר לא ניתן לייחס למצג השווא משקל משמעותי בבחינת החלטתה של המתלוננת לקיום יחסי מין. בנוסף, לא מדובר במרמה מתוכננת היטב שרקם המערער אלא באירוע אקראי וחד פעמי. כן מתבקש בית המשפט בערעור לצמצם את גדרי עבירת האינוס במרמה ולקבוע שבנסיבות המקרה ניתן להרשיע את המערער לכל היותר בקבלת דבר במרמה. (הוגש יולי 2010)
עתירה לבג"צ כנגד המחסור החמור בשירותי דואר במזרח ירושלים (בג"צ 4144/10)

האגודה לזכויות האזרח ו-15 מתושבי מזרח ירושלים הגישו עתירה לבג"צ נגד דואר ישראל, משרד התקשורת ועיריית ירושלים, בשל מחסור חמור בשירותי דואר בשכונות הערביות של מזרח ירושלים. לטענת העותרים האספקה הלקויה של הדואר מונעת מהתושבים קיום קשר סדיר עם מכותבים שונים ועם הרשויות, וגורמת לכך שלא מגיעות לתושבים פניות לתשלום קנסות וננקטים נגדם הליכים מנהליים עקב אי תשלום. לטענתם קיים מחסור בסניפי דואר במזרח העיר והרשות מעסיקה מספר מועט ביותר של דוורים. דברי הדואר מתגלגלים ברחובות, בחנויות ובשכונות, כך שכל אחד יכול לפתוח ולראות את תוכנם והדבר פוגע בפרטיות התושבים. לאור האמור טוענים העותרים שחברת הדואר מפרה את תנאי הרישיון שלה באופן מקיף ומתמשך ומפרה את זכותם של תושבי מזרח ירושלים לקבלת דברי דואר, לפרטיות ולשוויון. (הוגש 8.6.10)
עתירה לבג"צ להורות על חילוט הספר "תורת המלך" ועל הגשת כתב אישום כנגד מחבריו

העותרים, ארגונים חינוכיים וארגוני זכויות, מבקשים כי בית המשפט יחייב את היועץ המשפטי לממשלה להורות על חילוט הספר "תורת המלך", ולהגיש כתבי אישום נגד מחבריו הרבנים. לטענת העותרים, הספר רווי באמירות גזעניות כלפי גויים, ואף כולל בחובו השמצות כנגד ילדים ופעוטות שאינם יהודיים. בנוסף, העותרים טוענים מתיר הספר מעשי טרור כלפי אוכלוסיה לא יהודית, וגובל במעשה המרדה ובקריאה למעשי טרור, האסורים לפי חוק. העותרים טוענים כי קיימת אפשרות ממשית שהספר יוביל לגילויי גזענות ואלימות כלפי אוכלוסיה לא יהודית, בעקבות הגושפנקא הרבנית שניתנה לו. (הוגש 20.12.09)
עמותת סיכוי פרסמה את מדד השיוויון השלישי

עמותת סיכוי, ארגון משותף של יהודים וערבים אזרחי המדינה הפועל להשגת שיוויון מלא בין האזרחים היהודים והערבים, פרסמה את תוצאות מדד השיוויון לשנת 2008. המדד מהווה כלי השוואתי בין יהודים וערבים בתחומי הבריאות, הדיור, החינוך, התעסוקה והרווחה. תוצאות המדד מצביעות על החרפה של אי השיוויון בין האזרחים הערבים והיהודים זו השנה השלישית ברציפות. לדברי העמותה התמונה העולה מנתונים אלה מדאיגה ביותר וצריכה להיות אות אזהרה למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

זכויות האדם ונטילת סיכונים; על דמוקרטיה, "תיוג אתני" ומבחני פסקת ההגבלה/ ברק מדינה ואילן סבן

המאמר עוסק בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, האוסר על שר הפנים ליתן לפלשתינאים שנישאו לאזרחי/תושבי ישראל אזרחות, תושבות או רישיון לישיבה בישראל, ובפסק הדין בעניין עדאלה, אשר ניתן בעקבותיו. המחברים טוענים, כי החוק מהווה תיוג (profiling) על ידי המדינה, במסגרתו המדינה פוגעת בבני אדם רק בשל השתייכותם לקבוצה שמבחינה סטטיסטית טמון בה סיכון גבוה בהשוואה לכלל האוכלוסיה. המחברים טוענים, כי כאשר התיוג פוגע בזכות יסוד או מופנה כלפי קבוצת מיעוט הוא יהיה חוקתי רק היכן שמתקיים מבחן הסיכון האינדיבידואלי, ומוכח כי מכל אחד ואחד מבני הקבוצה המתוייגת נשקף סיכון ניכר. חוק האזרחות והכניסה לישראל אינו עומד במבחן זה ולכן אינו חוקתי. כן נטען במאמר, כי בחברה דמוקרטית התכלית של השגת ביטחון מוחלט אינה יכולה להוות תכלית ראויה.
פורסם דו"ח אונו החושף חסמים להשתלבות אקדמאים ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה בשוק העבודה

דו"ח אונו 2009 הינו דו"ח הבודק את כניסתם של אקדמאיים ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה למקצועות עבודה יוקרתיים. לפי ממצאי הדו"ח עובדים משכילים וראויים נדחים רק בשל השתייכותם לקבוצות אוכלוסייה מסוימות. לדברי מחברי הדו"ח הוא חושף את ישראל כמדינה גזענית ומלאת דעות קדומות, וכמדינה בה לא מתקיים שוויון הזדמנויות אמיתי. הדו"ח משקף את המחיר החברתי והכלכלי שמשלמת החברה הישראלית כתוצאה מאי מימוש הפוטנציאל האנושי הגלום בה. הדו"ח קורא לממשלה להרחיב את ייצוגן של אוכלוסיות אלה בתפקידים מקצועיים במשרדי הממשלה ובגופי האכיפה ולמעסיקים לנקוט פעולות להגברת הייצוג ההולם

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת רשות ערעור לעליון על אי מתן זכות לאסיר פלסטיני אזרח ישראל להתייחד עם אישתו לשם הקמת משפחה

ארגון עדאלה הגיש בקשת רשות ערעור בשמו של אסיר פלסטיני אזרח ישראל המוגדר כאסיר בטחוני על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו נדחתה בקשתו להתייחדות עם אישתו לשם הקמת משפחה. בית המשפט המחוזי קבע, כי די בהגדרתו כאסיר בטחוני לשם הקמת חזקת מסוכנות ומניעת התייחדות, ללא צורך בהבאת ראיות להוכחת מסוכנותו. בבקשה נטען, כי מניעת זכות המבקש להתייחדות פוגעת בזכויותיו החוקתיות לחיי משפחה ,לכבוד ולהליך הוגן. עוד נטען בבקשה, כי ישנה הפלייה בין אסירים ביטחוניים ערביים ויהודים שכן האחרונים זוכים להתייחד עם נשותיהם ולהקים משפחה.
הוגשו סיכומי הרכבת וחברת השמירה בבקשה לצו זמני בתיק פיטורי עובדי הרכבת הערבים (בשא 3863/09)

הסיכומים הוגשו בבקשה לצו זמני שהגישו המבקשים למניעת פיטוריהם מעבודתם ברכבת עד למתן החלטה בתיק. בסיכומיה טענה הרכבת, כי הקריטריונים החדשים שקבעה, לאחר הגשת התביעה, עומדים בדרישות החוק לשיוויון הזדמנויות בעבודה, כך שלא מתקיימת אפליה, ואף לא אפליה עקיפה, וכן אין הוכחה עובדתית לקיומה של אפליה תוצאתית. כן נטען, כי שישה עובדים בלבד לא נמצאו עומדים בקריטריונים החדשים. חברת השמירה טענה בסיכומיה, כי יגרם לה ולעובדים החדשים נזק מהוצאת הצו מכיוון שתהליך קליטתם כבר החל, וכי המבקשים שובצו באתרים חלופיים ובתנאי עבודה דומים. בתגובה לסיכומים טענו המבקשים, כי פוטרו ללא נימוק ולא ניתן עבורם שיבוץ אחר, וכי הקרטריונים החדשים הם "אותה גברת בשינוי אדרת" ומהווים הפליה בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.


סיכומי חברת השמירה
תגובת המבקשים

פורסם דוח "יוצאים ידי חובה" על שירותי המרפאות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב לעומת השירותים בישובים היהודים

הדוח שפורסם על ידי ארגון "רופאים לזכויות אדם" והמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, בחן ארבעה נושאים: זמינות שירותי הבריאות, נגישות אליהם, תאימות ואיכות השירותים. נמצא פער גדול בכל אחד מהתחומים הללו בין רמת השירותים הניתנת במרפאות הכפרים הבלתי מוכרים לבין רמת השירותים במרפאות ביישובים היהודים הסמוכים. כך, למשל, בכפרים רופא אחד לכל 3,116 תושבים לעומת רופא אחד לכל 892 תושבים בישובים היהודים, והנגישות הפיזית למרפאות היא בעייתית. בדוח נטען, כי הבדואים אינם יכולים לקבל טיפול במרפאות בישובים היהודיים הסמוכים, וכי נשים רבות אינן מבצעות בדיקות כתוצאה מתורים ארוכים בטיפות החלב. כן נטען, כי קופות החולים מפלות באופן בוטה את המבוטחים בכפרים הבלתי מוכרים לעומת המבוטחים היהודים, וכי המדינה אינה פועלת לסגירת פערים ולהשקעה נוספת בכפרים, ותורמת בכך לאפליית אוכלוסייה זו ולהגדלת הפערים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סיכומים מטעם המבקשים ונציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בתיק עובדי הרכבת הערבים אשר פוטרו ממשרתם בגין אי שירות בצה"ל (בשא 3863/09)

התכנית לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב הגישה לבית-הדין האזורי לעבודה סיכומים בענין הבקשה לסעד זמני אשר הוגשה בשם עובדי הרכבת הערבים שפוטרו ממשרתם כתצפיתנים מאחר ולא שירתו בצה"ל. בסיכומי המבקשים נטען כי הקריטריונים החלופיים שהציגה הרכבת לתנאי השירות הצבאי, לצורך קבלה לעבודה, מהווים הפליה פסולה והם "אותה גברת בשינוי אדרת". המבקשים מבקשים, כי יינתן צו קבוע המונע את פיטוריהם עד לסיום ההליכים בתיק העיקרי. גם נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בעמדתה המסכמת מבקשת מבית הדין לדרוש מהרכבת להוכיח כי הקריטריונים החלופיים אינם מפלים.


עמדה מסכמת נציבות


נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה הגישה עמדה מעודכנת בעניין העובדים הערבים אשר פוטרו מהרכבת (בש"א 3863/09)

בהודעתה הקודמת הביעה הנציבות את הסכמתה לקריטריונים החדשים שהציעה הרכבת למשרת תצפיתנים, אף שכללו קריטריונים כגון "ניסיון בעבודה (לרבות שירות צבאי) במשמרות יום ולילה של 4 שעות, תוך התנהלות עצמאית". העובדים הערבים שפוטרו מהרכבת, טענו כי הקריטריונים החדשים מהווים אפליה עקיפה ומטרתם לאפשר לרכבת להעסיק רק יוצאי צבא מבלי להצהיר על כך מפורשות. לכן, ביקשו העובדים מבית הדין להתעלם מעמדת הנציבות. לאחר שקילת העניין מחדש הגישה הנציבות עמדה מעודכנת לבית הדין לפיה, על הרכבת להוכיח שאין בקריטריונים החדשים כדי להביא לתוצאה מפלה, ושעצם הצבת הקריטריונים אינו מעניק יתרון מובהק ליוצאי צבא.
העובדים הערבים שפוטרו מהרכבת הגישו הודעה לבית הדין לעבודה המבקשת ממנו להתעלם מעמדת נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה בעניינם (בשא 3863/09)

הקליניקה לזכויות אדם בתל-אביב ועו"ד תואפיק טיבי, המייצגים את עובדי הרכבת הערבים שפוטרו ממשרת תצפיתנים לאחר שהרכבת קבעה כי שירות צבאי מהווה תנאי למשרה, הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב תגובה להודעות שהגישו הרכבת ונציבות שוויון ההזדמנויות בעניינם. בהודעות נאמר, כי נקבעו על ידי הרכבת קריטריונים חלופיים למשרת תצפיתנים, כגון "ניסיון בעבודה (לרבות שירות צבאי) במשמרות יום ולילה של 4 שעות, תוך התנהלות עצמאית" אשר קבלו את הסכמת נציבות שוויון ההזדמנויות. בהודעה מטעם העובדים נטען כי הקריטריונים החדשים גם הם מפלים ומהווים אותה גברת בשינוי אדרת ובית הדין נתבקש להתעלם מעמדת הנציבות ולהכריז על בטלותה כיוון שגובשה במשא ומתן חד צדדי עם נציגי הרכבת תוך הדרת העובדים ושלילת זכות הטיעון שלהם.


הודעת הרכבת
הודעת העובדים

האגודה הערבית לזכויות האדם פרסמה דוח על מצב הזכות לבריאות של המיעוט ערבי פלסטיני בישראל

האגודה הערבית לזכויות האדם פרסמה דוח על מצב הזכות לבריאות של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל. בדוח מובאים ממצאים הנוגעים למצבה הבריאותי של האוכלוסיה הערבית בישראל, כגון שיעורים גבוהים יחסית של תמותה כללית ושל תמותת תינוקות, המצביעים, לדברי הכותבים, על האפליה שהאוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל סובלת ממנה בכל הנוגע למימוש הזכות לבריאות. לטענת האגודה הממצאים מוכיחים שממשלות ישראל כשלו ביישום חובתן כלפי האוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל, כשלון המהווה הפרה של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות חברתיות כלכליות ותרבותיות עליה ישראל חתומה.


למעבר לקישור לחץ/י כאן

האגודה לזכויות האזרח עתרה להקמת מרפאה ביישוב הלא מוכר תל אלמלח בנגב שזמן ההגעה ממנו למרפאה הקרובה ביותר הוא כשעתיים וחצי

העתירה הוגשה באמצעות האגודה לזכויות האזרח לאחר שבעקבות עתירה קודמת הכיר משרד הבריאות במפורש בצורך בהקמת מרפאה בתחומי היישוב הלא מוכר תל אל מלח. אף על פי כן לא הוקמה עדיין מרפאה ביישוב בשל העדר תכנית מתאר המאפשרת הקמתה. העותרים מפרטים את הפגיעות בזכות לבריאות, לשוויון, לשלמות הגוף ולכבוד האדם הנגרמות בשל העדר מרפאה, ומדגישים כי הם מסתפקים במבנה יביל לצרכי המרפאה שאין בהקמתו משום קביעת עובדות בשטח. לכן מבקשים העותרים מבית המשפט להורות על הסרת החסמים התכנוניים והקמת המרפאה לאלתר.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה מנהלית בבקשה לאפשר לילדים תושבי מזרח ירושלים ללמוד במוסדות חינוך עירוניים בירושלים (עתמ 8764/08)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד עריית ירושלים בבקשה לחייב את העירייה לקבל 17 ילדים תושבי מזרח ירושלים למוסדות חינוך עירוניים בירושלים. בשל מחסור בכיתות נאלצים הילדים ללמוד במוסדות פרטיים או שהינם מושבתים מלימודים. בכך נפגעים הילדים ומופרת זכותם לחינוך. העתירה מלווה בבקשה לדיון דחוף.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פורסם חוק איסור אלימות בספורט התשס"ח - 2008 הכולל איסור התבטאות גזענית

לאחרונה פורסם חוק "איסור אלימות בספורט", האוסר, בין היתר, התבטאויות גזעניות במהלך אירוע ספורט. בחוק זה, "התבטאות גזענית" הינה קריאה של מילים, צלילים או נהמות, וכן התבטאות חזותית, על ידי אדם, לבדו, יחד עם אחר או במקהלה, שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי-אתני. העובר על חוק זה דינו מאסר שנתיים; בנוסף, החוק מעניק סמכות לבית המשפט להוציא צו הרחקה והגבלה, וסמכות לשוטר לתת הוראות למי שמפריע או שיש חשש שיפריע בארוע ספורט.
כתב תביעה כנגד פרויקט פר"ח בגין אפליה בשיבוץ חונך ערבי לתלמידים יהודיים

סטודנט ערבי למשפטים הגיש תביעה באמצעות התוכנית לזכויות אדם באונ' ת"א נגד המנהלה הארצית של פרויקט פרח לאחר שקיבל תשובה שלילית לבקשתו לחנוך ילד יהודי במסגרת הפרויקט. בכתב-התביעה נטען שפר"ח הפרה את החובות החוקתיות והחוקיות המוטלות עליה לנהוג בשוויון ובלא הבחנה בין סטודנטים ערבים ויהודים.
ביטוח בריאות לבן זוג בן אותו המין של עובד

האגודה לזכויות האזרח הגישה תביעה לבית הדין לעבודה עקב סירובה של המדינה לממן את ביטוח הבריאות לבן זוגו של התובע. התובעים טענו כי מדובר באפליה בשל נטייה מינית מעמד אישי ולאום, עקב היות בן הזוג תושב חוץ.
עתירה נגד אי מתן שיוויון זכויות והזדמנויות בחינוך לאסירים ערבים מבוגרים (בג"צ 3539/08)

ארגון עדאלה והקליניקה לזכויות אדם שבפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה עתרו לבג"צ נגד משרד החינוך והשב"ס. העותרים טוענים כי אסירים ערבים מבוגרים המהווים כארבעים אחוז מאוכלוסיית האסירים במדינת ישראל אינם מקבלים חינוך שווה ואין מאפשרים לאנאלפבתים שבינהם ללמוד את שפתם בדומה לאסירים היהודים.עתירה לבג"צ כנגד הגבלת תנועתם של פלסטינים בכביש 443 (בג"צ 2150/07)

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"צ בשמם של שישה כפרים בשטחים בדרישה לפתוח מחדש לתנועת פלסטינים את כביש 443 העובר בתוככי הגדה המערבית והמיועד כיום לתנועה של ישראלים בלבד. העתירה הוגשה נגד שר הביטחון, מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ומפקד חטיבת בנימין. לדברי העותרים מניעת השימוש בכביש זה פוגעת קשות בזכויות יסוד של תושבי האזור ונעשית ללא סמכות חוקית ותוך אפליה פסולה על בסיס מוצא לאומי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

מחאה נגד מינויו של יואל לביא, ראש עיריית רמלה, לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל בשל התבטאויותיו הגזעניות

מספר ארגונים למען זכויות האזרח ולמען האוכלוסיה הערבית פנו במכתב לרה"מ, לשר השיכון וליועמ"ש כנגד מועמדותו של יואל לביא לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל. לטענתם, התבטאויותיו הגזעניות והבוטות נגד תושבי רמלה הערבים אינם עולים בקנה אחד עם תפקיד ציבורי חשוב מעין זה המחייב היעדר פניות ודעות קדומות, ולכן יש לדחות את מועמדותו למינוי.
הוגשו עיקרי טיעון לבג"ץ נגד איסור הנסיעה על הפלסטינים בכביש 443

הוגשו עיקרי טיעון לקראת הדיון בבג"צ נגד האיסור על פלסטינים לנסוע בכביש 443 וחסימת הכניסות לכביש מכל הכפרים הפלסטינים שלצידו. צויין בין היתר כי זהו איסור מפלה, שבכוחו להשליך על הפרשנות הרשמית של ישראל לעניין איסור ההפליה הקבוע במשפט הבינלאומי. כמו כן נשאלו שאלות הנוגעות לתקינותו של ההליך השיפוטי.
תביעת עדאלה נגד אוניברסיטת תל-אביב לביטול הגבלת גיל הקבלה ללימודי הרפואה (ה"פ 185/08)

ארגון עדאלה הגיש תובענה על דרך המרצת פתיחה בה מתבקש בית המשפט המחוזי בתל-אביב לתת פסק-דין הצהרתי לפיו הגבלת הגיל לקבלה לבית הספר לרפואה על-שם סאקלר באוניברסיטת תל-אביב למועמדים מעל גיל עשרים הינה שלא כדין ומהווה אפליה בשל לאום וגיל.
עתירה מנהלית בנושא מדיניות מפלה בשיבוץ ילד ערבי לגן במערב העיר ירושלים (עת"מ 8006/08)

פעוט עם מוגבלות פיזית ושאינו יכול לתקשר עם העולם באופן עצמאי נתקל במחסומים כאשר ביקש לעבור לגן השיקומי בירושלים כאשר הנימוק שניתן הוא שילדים ערבים ממזרח ירושלים אינם יכולים ללמוד במערב העיר.
ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני/אורן גזל-אייל ואח'

מדובר במחקר הבודק כיצד משפיעים זהותו האתנית של החשוד, זהותו האתנית של השופט ומספר ימי המעצר שביקשה המשטרה, על ההחלטה אם שלחרר את החשוד וההחלטה לכמה ימים לעצרו.
בקשה דחופה לשיבוץ ילד ערבי בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר יהודי בלוד

נתקבלה פנייתה של החטיבה לזכויות אדם במכללה האקדמית למשפטים רמת-גן לגורמים במשרד החינוך לאפשר לילד ערבי ללמוד בבית-ספר יהודי לחינוך מיוחד על מנת למנוע הפליה ופגיעה בזכותם של ההורים לבחור בזרם החינוכי בו ילמד בנם - לילד הותר ללמוד בבית-הספר.
סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם