המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הפליה בשל מוגבלות > שונות

כללי
תביעה לפיצוי בגין סירוב מרפאת שיניים להעניק טיפול לנשא HIV (ת"א 33544-34-34)

נשא HIV, אשר מרפאת שיניים סירבה לטפל בו בשל היותו נשא, תבע המרפאה והעומד בראשה לפיצויים. התובע טוען כי הנתבעים הפרו חובות חקוקות אשר נועדו למנוע הפגיעה בו כגון חוק זכויות החולה, חוק איסור הפליה בשירותים ובמוצרים וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בעניין זה נטען כי לא הייתה כל הצדקה רפואית להתנהלות המרפאה וכי עמדתם התבססה על עמדה מפלה ופוגענית כלפי נשאי HIV. התובע טען גם כי הסירוב לטפל בו, והאמירות השונות שנאמרו בעניין, לרבות האמירה כי אחרי הטיפול בו יהיה לחטא הכיסא, פגעו בכבודו והשפילו אותו. התובע טען גם לפגיעה בעקרון השוויון, להפרת כללי האתיקה הרפואית ולהתנהלות רשלנית מטעם הנתבעים. התובע תבע לפיצויים בסך כולל של 135,737 ₪.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה כנגד שלילת זכות הבחירה של חולי נפש לבחור את המוסד בו יתאשפזו (בג"ץ 4090/12)

עמותות בזכות, עוצמה ואנוש הגישו בעזרת הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת ת"א בקשה להצטרף במעמד ידיד בימ"ש לעתירה שעניינה "הסדר האזוריות" המונהג ע"י משרד הבריאות. על פי הסדר זה, כל אדם הנזקק לאשפוז פסיכיאטרי מתאשפז בבית חולים הנקבע בהתאם למקום מגוריו, וזאת מבלי שניתנה לו כל אפשרות לבחור במוסד אשפוזי אחר. במסגרת הבקשה טענו המבקשים כי שלילת זכות הבחירה החופשית של פגועי הנפש לבחור את מוסד אשפוזם, עומדת בסתירה לתמורות ולמגמות נהוגות בתחום בריאות הנפש, וכן מהווה פגיעה קשה באוטונומיה ובכבודו של האדם. עוד נטען כי ההסדר פוגע בזכות לשוויון של אנשים עם מגבלה נפשית, וכי פגיעה זו אינה מכוח חוק ואינה לתכלית ראויה. בנוסף פרשו המבקשים בפני ביהמ"ש את התמורות שחלו באופן הטיפול וביחס החברה כלפי אנשים עם מגבלה נפשית.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בשל אפליית אוכלוסיית בעלי המגובלות בישראל ברכישת ביטוח וביטוח סיעודי (ת"צ 43232-05-12, ת"ז 25882-05-12)

עמותת "בזכות" ומבקשים נוספים שהינם אנשים עם מוגבלות הגישו לביהמ"ש המחוזי בירושלים 2 בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות. בקשה אחת עוסקת בסירוב חברות הביטוח הגדולות וקופות החולים לבטח בביטוח סיעודי את אוכלוסיית בעלי המוגבלויות בישראל. הבקשה השנייה עוסקת בסירוב חברות הביטוח הגדולות להעניק ביטוח לחברי קבוצה זו. בשתי הבקשות נטען שההתנהלות האמורה פוגעת בזכותם של חברי הקבוצה לשוויון ולכבוד. נטען שהמדובר בהליך שבמסגרתו אין בודקים המשיבים כל מקרה לגופו, אלא מתייחסים באופן מפלה לכלל חברי הקבוצה, ובכך פוגעים בזכותם להליך הוגן ולנזק אישי וכלכלי. בבקשה הראשונה מבקשים המבקשים כי המשיבים לא יסרבו לבקשות הביטוח הסיעודי באופן אוטומטי אלא יבדקו כל בקשה לגופה. בעניין השני מבקשים המבקשים כי המשיבים יתייחסו לחברי הקבוצה בצורה שוויונית ויאפשרו להם לרכוש ביטוח ככל אדם.


בקשה יצוגית 2


עתירה לבית המשפט העליון בנושא דיור אנשים עם מוגבלויות בקהילה (בג"צ 3310/07)

ארגון בזכות הגיש עתירה בשם חמישה אנשים עם מוגבלות שכלית ופיסית קשה, המבקשים לממש זכותם לגור בדירה קטנה ומשפחתית בקהילה, עם צוות טיפולי תומך. משרד הרווחה מוכן לשלוח אותם למוסדות סגרגטיביים לאנשים עם מוגבלות בלבד. בעתירה נטען, כי שליחתם של אנשים עם מוגבלות למוסדות בניגוד לרצונם פוגעת בזכותם לשוויון, לכבוד האדם ולפרטיות,ומנוגדת לפסיקה ולאמנה הבינלאומית החדשה, וכי מחקרים מוכיחים שאיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות טובה יותר בקהילה מאשר במוסדות, וכי תפקודם בקהילה משתפר לאין ערוך לעומת דיירי המוסדות.
סוגי זכויות

שוויון
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם