המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חופש העיסוק > שונות

כללי
עתירה לבית המשפט העליון כנגד חוק העזר בעכו האוסר על ערבים לפתוח חנויותיהם בשבת (בג"ץ 07/ 4326)

ארגון עדאלה ובעלי חנויות ערבים בעכו עתרו לבג"צ נגד עיריית עכו, בדרישה לבטל את התיקון לחוק העזר, הכופה על בעלי עסק ערבים לסגור את חנויותיהם בשבת בשכונות, שיש בהן רוב יהודי. בעתירה נטען, כי חוק העזר הינו בניגוד לחקיקה הראשית ומהווה פגיעה קשה בחופש הדת, בחופש מדת ובחופש העיסוק של העותרים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

איש דת מוסלמי הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בגין מעורבות השב"כ באישור מינויים של אנשי דת מוסלמים לתפקידים ציבוריים

התובע, איש דת מוסלמי שמועמדתו לתפקיד אימאם במסגד ג'בלייה ביפו נפסלה על ידי השב"כ, הגיש תביעה לבית הדין לעבודה לבטל מעורבות זו ולהורות למשרד הפנים להכריז עליו כעל הזוכה במכרז. לטענתו פסילתו על ידי השב"כ פסולה בשל פגיעתה בזכותו לשוויון, לכבוד ולחופש העיסוק ומכיוון שיש בה עירוב של שיקולים פוליטים בשירות הציבורי ומעורבות של שירות חשאי בהליך קבלה למשרה ציבורית שאינה קשורה למערכת הביטחון בישראל וכל זאת בניגוד לסמכויות שירות הבטחון הכללי.
הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה החליטה לחדש רישיון חברת שמירה בכפוף לתנאים מגבילים לשם שמירה על זכויות העובדים

הוועדה החליטה לחדש את רישיון חברת השמירה באם תמלא, בין היתר, אחר התנאים הבאים: (א) חברת השמירה תמציא לקראת חידוש רישיונותיה לשנת 2008 אישור על הפרשות לפנסיה והפקדתן בחשבונות העובדים;(ב) על חברת השמירה לעמוד בהתחייבותה בשנת 2005, ולהציב ממונה על תלונות עובדים בסניפיה;(ג) על חברת השמירה להשלים את שהחלה בו לפי התחייבותה משנת 2005,ולהפיץ ביןהעובדים בכלל והחדשים בפרט, עלון מידע הכולל פירוט זכויות העובדים (לרבות שעות עבודה ומנוחה, שכר שעות נוספות הפרשות פנסיוניות וכו') בשפות המובנות לעובדים בדגש לשפה האמהרית;(ד) חברת השמירה תציג לקראת חידוש הרישיון לשנת 2008 פירוט שנתי של מספר התלונות כנגד הנהלת החברה ותביעות שהוגשו לבית הדין לעבודה כנגד חברת השמירה;(ה) חברת השמירה תמנע באופן מוחלט מפטורי עובדים, במועד הסמוך לתום שנתם הראשונה של העובדים בעבודה בחברת השמירה;(ו) חברת השמירה תעדכן את הוועדה לקראת חידוש רישיונות החברה לשנת 2008 על התקדמות המגעים לחתימת הסכם שכר והעסקה עם השומרים.
תביעת נזיקין של עובדת תאילנדית בגין מעצר שוא

תביעת נזקין של עובדת תאילנדית כנגד מעצר שווא. עובדת תאילנדית הועסקה כדין בחקלאות משבאו פקחים לביקורת של משרד התמ"ת ,הם קבעו שתנאי המגורים של העבדים קשים מידי והעובדים פונו למתקן כליאה בנתב"ג לאט שוחררו הגברים למעסיקים חלופיים ואילו כלפי האישה הוצא צו גירוש בעקבות קדם עתירה בהולה של העובדת, בוטל הגירוש של העובדת והיא שוחררה ממעצר.כעט מוגשת תביעת נזיקין של העובדת .
בקשה לדיון נוסף בהחלטה בעניין העובדים הטורקים הכבולים למעסיקם הספציפי בישראל (דנג"צ 8255/07)

בבג"צ 10843/04 דחה בית המשפט את עתירת מוקד הסיוע לעובדים זרים כנגד כבילתם של עובדים טורקים למעסיקתם בישראל, חברת ילמזלר, כחלק מעסקה בין ישראל לטורקיה שבמסגרתה משכורות העובדים מקוזזות מהחוב שחבה ישראל לטורקיה. בבקשה לדיון נוסף מבקש המוקד מבית המשפט לדון ולהכריע בשאלה בה נחלקו השופטים בפסק הדין בעתירה: האם כבילתו של מהגר עבודה למעסיק ספציפי היא כשלעצמה מהווה פגיעה שלא כדין בזכויות היסוד הנתונות לו כעובד, או שמא על מנת שהכבילה תהא שלא כדין יש צורך להצביע על פגיעות נוספות בזכויותיו (עליהן לא ניתן היה להצביע במקרה דנן).
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם