המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לקיום בכבוד > שונות

כללי
עתירה נגד החלטת עיריית תל אביב לפנות חלק משטח המחייה של דרי רחוב בגן וולבלסקי-קרני

העותרים, דרי רחוב השוהים במתחם וולבלסקי-קרני, עתרו נגד החלטת עיריית ת"א ומשרדי ממשלה שונים לצמצום שטח המחייה בגן. העותרים טענו לפגיעה בזכות הטיעון וזאת מהטעם שההחלטה התקבלה ללא שמיעת קולם בעניין. העותרים טענו כי המתחם מגלם מימוש של חובתם של המשיבים להבטיח את רווחתם, וכי צמצום שטח המחייה יביא לפגיעה בזכותם החוקתית לקיום מינמאלי של כבוד. נטען כי ההחלטה תביא לפגיעה גם בזכויות אחרות של העותרים, לרבות זכותם לחיים ולשלמות הגוף. עוד נטען כי ההחלטה אינה מידתית וכי ההחלטה מהווה הפרה של התחייבות העירייה כלפי העותרים, כי היא תיתן מענה הולם לצורכיהם. (הוגש 12.10.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"ץ לשיפור מערך אספקת המים לתושבי שכונות מזרח ירושלים (בג"ץ 2235/14)

האגודה לזכויות האזרח ומספר תושבי מזרח ירושלים עתרו לבג"ץ בעניין הכשלים במערך אספקת המים למספר שכונות במזרח העיר, ביניהן ראס ח'מיס ומחנה הפליטים שועפט, הנמצאות בשטח המוניציפאלי של העיר. העותרים טענו כי מזה כשלושה שבועות יש בעיות חמורות באספקת מים לשכונות, המונות כמה עשרות אלפי תושבים. משמעות הדבר הינה כי עשרות אלפי תושבים חיים ללא מים זורמים בברזים. העותרים טענו כי על הרשויות מוטלת החובה להביא לפתרון הבעיה וכי על הרשויות למלא חובותיהן כלפי תושבי השכונות, על אף הקשיים והעלויות המיוחדים הכרוכים בכך. עוד נטען כי מצב הדברים מביא לפגיעה בזכות היסוד של תושבי השכונות למים, בזכותם לבריאות ובזכותם לקיום בכבוד. (הוגש 25.03.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשה להצטרפות כידיד בימ"ש בנושא זכאות נשים לקצבת שארים (עב"ל 57861-01-11)

האגודה לזכויות האזרח ביקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערעורה של אלמנה על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בב"ש, שדחה תביעתה כנגד החלטת הביטוח הלאומי שלא לשלם לה קצבת שארים רטרואקטיבית מיום פטירת בעלה, וזאת למרות שהוא לא יידע אותה בדבר זכאותה לקצבה זו. בבקשה פורט המצב הבעייתי של מיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי בכלל, ובתחום של קצבת שארים בפרט. בעניין זה צוין שקצבת השארים מיועדת להבטיח לאלמנה וליתומים אמצעי קיום לאחר מות האב. למרות האמור, ולמרות שקצבה זו מוגדרת "קצבה אוניברסלית" העומדת לכלל האזרחים, בקרב נשים עולות שיעור המקבלות קצבת שארים הינו נמוך ביותר ביחס לנשים אחרות. נטען שעל אף שהמחוקק לא התנה הקצבה במבחן הכנסה, הרי שבשל המנגנון הבירוקרטי וקשיי שפה, קצבה זו נמנעת בפועל דווקא מהנשים הזקוקות לה ביותר.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

חוקתיזציה של זכויות חברתיות/ פרנסס רדאי וערן גולן

במאמר דנים המחברים בספר "זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל" תוך הצגת הבטיהן השונים והרחבים של הזכויות הכלכליות והחברתיות בישראל. המחברים טוענים כי עידן הגלובזילציה הניאו-ליבראלית הגדיל את הפערים החברתיים בין האוכלוסיות המוחלשות לבין בעלי ההכנסות הגבוהות בארץ ובעולם, ומביאים את פסק הדין בעניין עמותת מחוייבות לשלום וצדק חברתי, כדוגמה לטענתם שבית המשפט אינו מנצל כראוי את הפוטינציאל של ביקורת שיפוטית על זכויות חברתיות ולקיומו של חסר חוקתי בהקשר זה. הם מצביעים על דעת המיעוט של השופט לוי במקרה זה כדוגמה לדרך חלופית בה יכול היה בית המשפט לנקוט על מנת לסייע לעותרים ולהעביר את נטל השכנוע לכך שלא התבצעה הפרה של הזכות לכתפי המדינה.
פורסם נייר עמדה: הפרת זכויות האדם של חסרי הבית בישראל - תמונת מצב והצעה לגיבוש מדיניות חדשה

האגודה לזכויות האזרח והתוכנית למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב פירסמו נייר עמדה הסוקר את המדיניות הקיימת כלפי חסרי הבית בישראל. בנייר העמדה מוצגות הבעיות המרכזיות במדיניות, אשר בגינן מופרות זכויות האדם של חסרי הבית, ומובאת בו הצעה לגיבוש מדיניות חדשה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כנגד החלטת מתכנן יעדים תעסוקתיים במרכז אמי"ן בירושלים הפועל במסגרת תוכנית ויסקונסין

בעתירה נטען כי נוהל "אי שיתוף פעולה" נעדר סמכות חוקית ופוגע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שכן הנוהל מקנה למתכנן יעדים תעסוקתיים סמכות לשלול את מלגת הקיום לאחר שקבע כי משתתף לא מילא את התוכנית האישית שנקבעה לו אך ורק בשל התנהגותו, וזאת אף אם התייצב המשתתף לתוכנית.
הערה כללית מס' 19 של ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות לעניין היקף פרשנותה של הזכות לביטחון סוציאלי

בסוף חודש נובמבר 2007 פרסמה ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (ICESCR) הערה כללית ובה פרשנותה המנחה לעניין היקף הזכות לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי, על פי הוראות סעיף 9 לאמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות
הוגשה עתירה לבג"צ כנגד הארכת תוכנית "ויסקונסין".

הוגשה עתירה ע"י אירגוני זכויות אדם כנגד החלטת משרד המסחר והתעשיה להאריך את תוכנית "ויסקונסין" בה מפחיתים את סכום תשלום הגמלאות לעובדי המשרד.העתירה דורשת ביטול החלטת השר מכיוון שהיא פוגעת בזכות החוקתית לקיום בכבוד באופן בלתי מידתי.
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם