המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הזכות לבריאות > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ כנגד הפעלת שירותי בריאות פרטיים בבית החולים הציבורי שיוקם באשדוד (בג"ץ 2114/12)

האגודה לזכויות האזרח, עמותת רופאים לזכויות אדם ומרכז אדווה עתרו לבג"ץ בדרישה לביטול ההיתר שניתן לחברת אסותא להפעיל שירותי רפואה פרטיים (שר"פ) למטרות רווח בבית החולים שיוקם באשדוד. העותרים טוענים שהפעלת שר"פ בבית חולים ציבורי תפר את זכותם לשוויון של החולים, תפגע בזכותם לבריאות ובכבודם של החולים בעלי האמצעים המועטים. העותרים מדגישים שהפעלת שר"פ תעניק יתרון לחולים בעלי אמצעים אל מול שאר האוכלוסייה, וזאת בניגוד לעקרונות השוויון, הנגישות והצדק החברתי שהינם עקרונות היסוד של מערכת הבריאות. בנוסף טוענים העותרים שהסדר השר"פ משמעותו ניצול משאבים ציבוריים לפעילות פרטית ללא הסמכה בחוק, וזאת בניגוד לפסיקת בג"ץ שקבע שכל אפשרות לקנות שירות משופר במסגרת השירות הציבורי הניתן בחינם, צריכה להיות מוסדרת בחקיקה ראשית. נטען שההסדר אינו סביר באופן קיצוני ושלהפעלת שר"פ בביה"ח עלולות להיות השלכות חמורות על מערכת הבריאות בישראל. (הוגש 13.03.12)
עתירה לביהמ"ש לעניינים מנהליים כנגד הפרטת מרכזי המתדון לטיפול במכורים לסמים (עת"מ 17478-11-11)

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם ומרכז אדווה עתרו לביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים, כנגד החלטת משרד הבריאות להעביר את שירות מתן הטיפול התרופתי בתחליפי סם (מתדון) לחולים בהתמכרות לסמים, לידיים של חברות פרטיות. נטען שהטיפול בהתמכרות לסמים הוא בעל השלכות ישירות על מימוש זכויות אדם מוגנות כגון הזכות לחיים, לשלמות הגוף, כבוד ולבריאות, ובעל השלכה עקיפה לזכויות נוספות כגון הזכות לחיי משפחה והזכות לקיום בסיסי בכבוד. לאור האמור, ולאור המאפיינים הייחודיים של השרות והאוכלוסייה הנזקקת לו, נטען שההחלטה על מתן הטיפול באמצעות גורם שאינו ציבורי הינה פסולה ובלתי חוקתית. בנוסף מביעים העותרים חשש שהעברת השירות לידי חברות פרטיות, הפועלות למקסם רווחיהן, הינה בעלת פוטנציאל ממשי לפגיעה בחיי ובבריאות החולים. הוחלט על הצאת צו ארעי להקפאת הליכי המכרז עד לדיון בעתירה בתחילת ינואר. (הוגש 09.11.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה נגד שר הבריאות בדרישה לבטל מכרז להפרטת מרכזים לטיפול תרופתי בנפגעי סמים (עת"מ 49145-07-10)

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם וחמשה ממטופלי מרכזי חלוקת מתדון, הגישו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים, בדרישה לבטל מכרז להפעלת מרכזים לטיפול תרופתי ממושך בנפגעי סמים, שפירסם משרד הבריאות. בעתירה נטען, כי כיום רוב המטופלים מקבלים את הטיפול במרכזים המופעלים על ידי האגודה למען בריאות הציבור במסגרת סל שירותי בריאות הנפש, וכי הטיפול במרכזים מאפשר למכורים לסמים, אשר כשלו בניסיונות גמילה, לקבל מנות של תחליפי סם, אשר הטיפול בהם מעניק למטופלים אפשרות לחיים בכבוד, בעזרתו הם מצליחים לנהל חיים סבירים ולהשתלב בעבודה, בלא להידרדר לעולם הפשע ובלא שמצבם הבריאותי יתדרדר לכדי סכנת חיים. לטענת העותרים המכרז נשוא העתירה נוסח בצורה רשלנית, תוך התעלמות מסוגיות מהותיות הנוגעות לטיב הטיפול, ולפיקוח עליו ולהגנה על זכויות המטופלים, ומבלי שיצורפו לו מסמכים חיוניים, ואינו מאפשר פיקוח אפקטיבי על פעולת ספקי השירות. המכרז מאפשר לחברות למטרת רווח להשתתף בו, ושיקול הדעת הנרחב לאור ההגדרות העמומות בו, יאפשר להן לחסוך בעלויות על ידי צמצום שירותים שונים לצורך מיקסום הכנסותיהן. (הוגשה 28.7.10)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ארגון עדאלה עתר לבג"צ בדרישה לבטל את החלטת משרד הבריאות לסגור שלוש מרפאות ביישובים בדואים בנגב

ארגון עדאלה עתר לבג"צ בדרישה שיבטל את החלטת משרד הבריאות לסגור שלוש מרפאות "אם וילד" בכפרים בדואים בנגב. בעתירה נטען, כי כתוצאה מהסגירה נחסמה גישתן של תושבות הכפרים וילדיהן לקבלת שירות חיוני ובסיסי. נטען, כי החלטת משרד הבריאות נבעה ממגבלות תקציביות ומהקושי להקצות תקנים לרופאים ואחיות, וכי מגבלות תקציביות ושיקולי נוחיות אינם יכולים להוות בסיס לאי קיום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולפגיעה בזכויות חוקתיות כגון הזכות לחיים ולשלמות הגוף והזכות לבריאות. כן נטען כי סגירת המרפאות הינה אמצעי גורף ובלתי מידתי. (הוגש 16.12.09)
פורסם דוח "יוצאים ידי חובה" על שירותי המרפאות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב לעומת השירותים בישובים היהודים

הדוח שפורסם על ידי ארגון "רופאים לזכויות אדם" והמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, בחן ארבעה נושאים: זמינות שירותי הבריאות, נגישות אליהם, תאימות ואיכות השירותים. נמצא פער גדול בכל אחד מהתחומים הללו בין רמת השירותים הניתנת במרפאות הכפרים הבלתי מוכרים לבין רמת השירותים במרפאות ביישובים היהודים הסמוכים. כך, למשל, בכפרים רופא אחד לכל 3,116 תושבים לעומת רופא אחד לכל 892 תושבים בישובים היהודים, והנגישות הפיזית למרפאות היא בעייתית. בדוח נטען, כי הבדואים אינם יכולים לקבל טיפול במרפאות בישובים היהודיים הסמוכים, וכי נשים רבות אינן מבצעות בדיקות כתוצאה מתורים ארוכים בטיפות החלב. כן נטען, כי קופות החולים מפלות באופן בוטה את המבוטחים בכפרים הבלתי מוכרים לעומת המבוטחים היהודים, וכי המדינה אינה פועלת לסגירת פערים ולהשקעה נוספת בכפרים, ותורמת בכך לאפליית אוכלוסייה זו ולהגדלת הפערים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשה להצטרף כידיד בית המשפט לעתירה בנושא הפרטת שירותי עזרה ראשונה לתלמיד (בג"צ 3217/09)

האגודה מבקשת להפנות את הזרקור לחובת המדינה כרגולטור במקרים שבהם היא מפריטה שירותים חברתיים, ובוודאי שירות חיוני כעזרה ראשונה לתלמיד. האגודה מבקשת מבית המשפט לחייב את משרד החינוך לקיים את פסק הדין שקבע שעליו לפקח על השירות המופרט, לקיים ועדת מעקב שתאסוף נתונים ממקורות מידע שונים במהלך שנת הניסוי, ולקיים בסוף שנת הניסוי הליך מסודר של הפקת לקחים והסקת מסקנות בדבר צרכי המערכת ודרישותיה מהגורם הפרטי.
האגודה הערבית לזכויות האדם פרסמה דוח על מצב הזכות לבריאות של המיעוט ערבי פלסטיני בישראל

האגודה הערבית לזכויות האדם פרסמה דוח על מצב הזכות לבריאות של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל. בדוח מובאים ממצאים הנוגעים למצבה הבריאותי של האוכלוסיה הערבית בישראל, כגון שיעורים גבוהים יחסית של תמותה כללית ושל תמותת תינוקות, המצביעים, לדברי הכותבים, על האפליה שהאוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל סובלת ממנה בכל הנוגע למימוש הזכות לבריאות. לטענת האגודה הממצאים מוכיחים שממשלות ישראל כשלו ביישום חובתן כלפי האוכלוסייה הערבית פלסטינית בישראל, כשלון המהווה הפרה של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות חברתיות כלכליות ותרבותיות עליה ישראל חתומה.


למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לחייב את שירות בתי הסוהר למנוע עישון פאסיבי בבתי הסוהר על ידי הפרדה בין אסירים מעשנים ללא מעשנים (בג"צ 815/09)

רופאים למען זכויות אדם והאגודה למלחמה בסרטן עתרו לבית המשפט העליון באמצעות הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב על מנת שיורה לשירות בתי הסוהר לשבץ אסירים מעשנים ואסירים לא-מעשנים בתאים נפרדים. בעתירה נטען, כי האסירים הלא מעשנים, אשר חלקם סובלים ממחלות שונות, נחשפים לעשן חבריהם לתא באופן אינטנסיבי ולתקופה ארוכה, לעתים לאורך כל תקופת מאסרם. חשיפה זו פוגעת פגיעה חמורה ומתמשכת בבריאותם של האסירים הלא מעשנים, ובאיכות חייהם, ומפרה את זכותם החוקתית לכבוד ולשלמות הגוף.
האגודה לזכויות האזרח עתרה להקמת מרפאה ביישוב הלא מוכר תל אלמלח בנגב שזמן ההגעה ממנו למרפאה הקרובה ביותר הוא כשעתיים וחצי

העתירה הוגשה באמצעות האגודה לזכויות האזרח לאחר שבעקבות עתירה קודמת הכיר משרד הבריאות במפורש בצורך בהקמת מרפאה בתחומי היישוב הלא מוכר תל אל מלח. אף על פי כן לא הוקמה עדיין מרפאה ביישוב בשל העדר תכנית מתאר המאפשרת הקמתה. העותרים מפרטים את הפגיעות בזכות לבריאות, לשוויון, לשלמות הגוף ולכבוד האדם הנגרמות בשל העדר מרפאה, ומדגישים כי הם מסתפקים במבנה יביל לצרכי המרפאה שאין בהקמתו משום קביעת עובדות בשטח. לכן מבקשים העותרים מבית המשפט להורות על הסרת החסמים התכנוניים והקמת המרפאה לאלתר

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דוח בנושא תשלומי השתתפות על תרופות ושירותים שבסל הבריאות

מרכז אדווה ואגודת הרופאים לזכיות אדם מצביעים בדוח על אי שיויון בנגישות הציבור בקבלת שירותי בריאות. כל זאת בשל תשלומי השתתפות עבור תרופות, ביקורי רופאים ובדיקות הניתנים לפרט במסגרת מערכת הבריאות הציבורית. בדוח מוצעים מספר פתרונות שמטרתם צמצום אי השיויון בקרב האוכלוסיה בנגישות לשירותי הבריאות.
בקשת עמותת 'המשפט בשירות הזיקנה' להצטרף להליך כ'ידיד בית משפט' (עת"מ 2255/06)

הוגשה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בת"א כנגד החלטת המדינה לאפשר קבלתם של מאושפזים קשישים לאשפוז סיעודי במוסדות וקביעת תעריף יום האשפוז במוסדות אלה בשיטה דמויית מכרז. בבקשת ההצטרפות נטען, כי עמותת 'המשפט בשירות הזיקנה' פועלת לקידום זכויות האוכלוסייה הזקנה בישראל בדרכים משפטיות וציבוריות וככזו יש ביכולתה לתרום לנושא העתירה.
עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בעניין סיוע במגורים לאסיר משוחרר חולה וחסר אמצעים (עת"מ 8391/08)

אסיר חולה סכרת וחסר אמצעים העומד על סף שחרור, פנה מבעוד מועד לשירות שיקום האסיר למען הסדרת זכאותו לסיוע בתשלום שכר דירה. בתגובה הוצע לו כי כשישתחרר ישהה במקלט לילה עד שיסדיר זכאותו לסיוע מול משרד השיכון. לאור השתלשלות האירועים האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה מנהלית במטרה להסדיר לאסיר קורת גג נאותה מייד עם שחרורו. בעתירה נטען כי מקלט לילה אינו פתרון לאסיר שמועד שחרורו ידוע חודשים מראש, ויש לסייע לו למצות את ההליכים מול משרד השיכון בטרם ישוחרר מהכלא היישר לרחוב. עוד נטען כי יש בכך פגיעה קשה בתנאי מחייתו ובכבודו כבן אנוש.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ בגין תקנות דמי מחלה (בג"צ 4308/08)

ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"צ בטענה כי תקנה 2 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1977 אשר מחייבת עובד, הפונה למעביד לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, למסור למעבידו תעודה הכוללת גם את אבחון המחלה פוגעת בזכותו של העובד לפרטיות. כן נטען, כי מתן אפשרות למעביד לחייב את העובד לעבור בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם המעביד, אם התעורר אצלו ספק באשר לכשרות תעודה רפואית שניתנה שלא על ידי קופת חולים, מהווה השפלת העובד. בשל האמור מבקשים העותרים תיקון דחוף ומיידי של התקנות על ידי השר לתעשייה מסחר ותעסוקה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת הצטרפות הוועד למלחמה באיידס כ"ידיד בית המשפט" לע"פ 11699/05 בבית המשפט העליון

הוועד למלחמה באיידס, ביקש להצטרף כ"ידיד בית-משפט" לע"פ 11699/05, שבו הורשע המערער, נשא נגיף ה-HIV, בין היתר בעבירה של "מעשה העלול להפיץ מחלה". לטענתם שגה בית-המשפט המחוזי בת"א בתפיסתו הארכאית של המחלה ודרכי הטיפול בה, תוך חיזוק "מעגל-האימה" מן המחלה. את זאת מתבקש בית-המשפט העליון לתקן, במסגרת ערעור על ההכרעה השיפוטית הראשונה הכוללת קביעות ערכיות שיש להן השלכה מובהקת על המאבק בהפצת המחלה. יודגש שהוועד למלחמה באיידס אינו נוקט עמדה באשר לשאלות העובדתיות והמשפטיות הקונקרטיות מתחום המשפט הפלילי, הטעונות הכרעה במסגרת הערעור.
עתירה לבג"צ לספק שירותי בריאות שן לכל התלמידים בישראל (בג"צ 2311/08)

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה כנגד משרד הבריאות, משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי בטענה שעל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי זכאי כל תלמיד לקבל שירותי בריאות השן לתלמיד,הכוללים בדיקה, הדרכה וטיפולים בסיסיים, ואף על פי כן מספר הרשויות המקומיות המספקות את השירות נמצא בתהליך מתמיד של ירידה. בכך נגרמת הפליה אסורה בין תלמיד לתלמיד, כאשר האחד מקבל מימון ציבורי-ממשלתי לשירות, והאחר לא.
חוות דעת של הלשכה המשפטית של משרד הבריאות בנוגע לתרופות מצילות חיים

אישר משרד הבריאות לקופות החולים תוכניות של שירותי בריאות נוספים. התוכנית כוללות תרופות מצילות חיים, שלא מצאו את דרכן לסל התרופות.דבר שפותח פתח למעמדות ,סל תרופות לעניים ולעשירים.הלשכה המשפטית של משרד הבריאות הוציאה חוות דעת, שלפיה ההסדר המוצע אינו חוקתי, באשר הוא פוגע בשוויון, בזכות לחיים, בזכות לכבוד, בזכות לבריאות ובזכות לקניין.
בקשה לבית הדין לעבודה לתת צו עשה זמני לביצוע השתלת מח עצם לצעיר אתיופי חולה סרטן לשם הצלת חיים

קופת חולים כללית סירבה לממן השתלת מח עצם לחולה סרטן בן 24 ממוצא אתיופי,בטענה שאין תועלת בהשתלה.עקב כך הוגשה בקשה בהולה לבית הדין לעבודה להוציא צו עשה זמני נגד הקופה לממן את השתלת מח העצם.בסוף הדיון הקופה אישרה את המימון תוך מחאה והתיק נסגר.
סוגי זכויות

זכויות כלכליות וחברתיות
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם