המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

הליך הוגן > שונות

כללי
עתירה לבית המשפט המחוזי בדרישה לפרסם את נהלי מינהל האוכלוסין (עת"מ 530/07)

העותרים דרשו להורות למשרד הפנים לפרסם את הקובץ השלם והמעודכן של נהלי מינהל האוכלוסין, לדברי העותרים הנהלים אינם מפורסמים באופן אפקטיבי, אינם נגישים לציבור ומוסתרים מפני ועדת הפנים של הכנסת, דבר הגורם לפגיעה בזכות לחופש המידע ובזכות להליך בהוגן.
החלטה של בית משפט השלום: בית המשפט מוסמך לדון בעבירות הימורים באינטרנט (מ 001106/07)

בית המשפט דחה את הטענה כי קיימת פירצה בחוק בכל הנוגע להימורים באינטרנט. על החברה לעשות הכל כדי להגן על פרטיה מפני אלה העושים כדי לפגוע בערכים חברתיים מוגנים ומכאן שלבית המשפט סמכות לדון בעבירות הימורים שנערכות באינטרנט גם אם מדובר בחברות זרות הפועלות בחו"ל.
תיקון לחוק הסיוע המשפטי לפיו תינתן למשתתפים בתכנית ויסקונסין זכות לסיוע משפטי בפני ועדות ערר.

פרויקט עם יד על הלב ניהל מאבק במשך למעלה משנתיים כדי שיינתן ייצוג משפטי לעוררים בפני ועדות הערר של התכנית על ידי לשכות הסיוע המשפטי. בבסיס המאבק עמדה הטענה כי למשתתפים זכות לייצוג, כחלק מהזכות לטיעון, שהינה זכות יסוד מוכרת במשפט הישראלי, ובוודאי מקום בו עלולה להישלל מהעוררים הזכות לקיום בכבוד. משרד התמ"ת ומשרד המשפטים ניסחו בעקבות כך הצעת חוק ממשלתית בעניין, אשר התקבלה.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשה לביהמ"ש השלום באר-שבע להורות על מינוי שופט חוקר לחקירת נסיבות מותו של גבריאל דוויט שגופתו הוחזרה על ידי החיזבאללה

בבקשה נטען כי נסיבות מותו של גבריאל ז"ל נותרו עלומות עד היום וכי התנהלות המדינה בפרשה זו גרמה וגורמת עדיין קשיים רבים וסבל עצום למשפחתו של המנוח. גורמים אלה אף לא טרחו לידע את המשפחה על עובדת הימצאותה של גופת בנם בידי החיזבאללה, וזאת על אף שעובדה זו הייתה ידועה למדינה במשך למעלה משנתיים. הגרסה הקיימת בדבר נסיבות מותו, אשר אינה מתיישבת עם עובדות רבות, אף היא מוסיפה לתחושה קשה זו. בשל האמור מתבקש בית המשפט למנות שופט חוקר לחקירת נסיבות המוות.
סוגי זכויות

זכויות במשפט
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם