המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

חירות אישית > שונות

כללי
הסנגוריה הציבורית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון נגד הנהגת ענישה "תעריפית" כלפי שוהים בלתי חוקיים (רע"פ 3173/09)

הסנגוריה הציבורית הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון כנגד מדיניות החמרת הענישה בעבירה של שהייה בלתי חוקית הננקטת לטענתה בעיקר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. בבקשה, שהוגשה בעניינו של תושב שטחים שהורשע בשהייה בלתי חוקית ונדון לשלושה חודשי מאסר, נטען, כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע הנהיג מדיניות של ענישה "תעריפית" כלפי שוהים בלתי חוקיים, העומדת בניגוד להלכה של בית משפט העליון המחייבת ענישה אינדוודואלית. לטענת הסניגוריה הציבורית, המדיניות לפיה מוטל עונש קבוע של שלושה חודשי מאסר בפועל במקרים בהם מדובר בעבירה יחידה של שהייה בלתי חוקית ואין מחלוקת שהשהיה היא לצורכי מציאת פרנסה וללא קשר לעניינים פליליים או ביטחוניים, אינה מהווה מדיניות ענישה ראויה, ובעיקר שהשוהים פועלים בדרך כלל מתוך מצב של כורח כלכלי. השופט ג'ובראן הורה לקיים דיון דחוף בבר"ע.
בקשה לבית המשפט העליון להצטרף כידיד בית משפט במטרה להקל על עונשה של קורבן התעללות (דנ"פ 3220/08)

התוכנית לזכויות בהליך הפלילי באוניברסיטת תל אביב הגישה בשם עמותת "איתך - משפטניות למען צדק חברתי" בקשה לבית המשפט העליון להצטרף כידיד בית משפט. בקשת ההצטרפות כוללת סקירה של תופעת הנשים המוכות, ומתמקדת בטענה שמנגנון התגובה של נשים מוכות נגד מי שפגע בהן הוא מנגנון מושהה, כלומר שתגובתן של נשים מוכות אינה מתאפיינת במיידיות ובישירות המתחייבות לשם שימוש בהגנות ההגנה העצמית והקינטור. לכן נטען כי במקרים של אשה מוכה שרצחה את מי שהתעלל בה, יש לקחת בחשבון את אופיה המיוחד של התגובה כאשר נשקלת אפשרות לסטות מעונש מאסר עולם .
סוגי זכויות

זכויות בפלילים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם