המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות עצירים > שונות

כללי
ביהמ"ש העליון: הנחיה בעניין קיום דיוני מעצרים לאור סמיכות ימי חג ושבת

לאור כך שראש השנה חל בסמיכות ליום שבת, הנחה נשיא ביהמ"ש העליון, אשר גרוניס, את נשיאי בתי המשפט השונים, לקיים דיוני מעצר בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים), הקובע את מועד הבאתו של עצור בפני שופט, במצבים של סמיכות שכזו. לאור האמור הנחה השופט גרוניס כי ביום חמישי יתקיימו דיוני מעצר, ככל שיידרש, מהשעה 18:00. עוד הובהר כי בימים שישי ושבת בית המשפט יהיה סגור, וכי שבמוצאי שבת יתקיימו דיוני מעצר החל משעה לאחר צאת השבת. (ניתן 18.8.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

מדוע אנשים חפים מפשע מודים באשמות המיוחסות להן? / דייויד ק. שיפלר

ע"פ כותב המאמר, מתון 289 הרשעות אשר בוטלו בזכות בדיקת DNA, נמצא שבכ – 24% ממקרים אלו ניתנו הודאות כוזבות של אנשים חפים מפשע אשר הודו בפשע שלא ביצעו. לטענת הכותב, מחקרים פסיכולוגים מראים שקטינים, אנשים החולים נפשית או חשודים מסוממים או שיכורים נוטים להודות בביצוע פשעים שהם לא ביצעו. לטענת הכותב, חוקרי משטרה לומדים להשתמש בכל השיטות העומדות להם במסגרת התיקון החמישי לחוקה והזכות לאי הפללה עצמית, כאשר האמצעי השכיח ביותר הוא השקר המפוברק הגורם לחשוד להאמין שקיימות עדויות שהוא ביצע הפשע. כותב המחקר מציע, בין היתר, שהמשטרה תהיה מנועה מלשקר לחשוד בנוגע לעדויות שאינן קיימות ושתהיה מנועה מלחקור קטינים ללא נוכחות הורה או עו"ד. עוד מציע הכותב שערעורים על מתן הודאות צריכים להיות מנותבות לשופטים או לתובעים אחרים מאלו שטיפול בהליך המקורי.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"ץ בעניין תנאי כליאה של עצורים פלסטינים (בג"ץ 7984/11)

המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד תנאי כליאתם של עצורים פלסטינים במתקן מעצר של השב"ס בפתח תקווה. נטען כי תנאי המעצר אינם עומדים בתקנים הבינלאומיים ואף לא באלו הישראלים. בעתירה מפורטים תיאורים ועדויות של עצורים ששהו במתקן בזמנים שונים, ואשר מעידים על מציאות קשה הכוללת היעדר תנאים סניטאריים מינימאליים ומחסור במצרכים בסיסיים כגון מזון ושמיכות. נטען כי המדובר בהתעלמות בוטה מצרכים אנושיים, המהווה פגיעה בכבוד האדם והמנוגדת לדין הישראלי והבינלאומי. צוין כי מטרת העתירה להוביל לשינוי ולשיפור מינימאלי בתנאי המתקן. (הוגש 01.11.11)
פורסם הדוח השנתי של הסנגוריה הציבורית בנוגע לתנאי הכליאה במתקני המעצר והמאסר

הסנגוריה הציבורית פרסמה את הדוח השנתי השמיני בו מובאים הממצאים העיקריים העולים מדוחות הביקורת שערכו אנשי הסנגוריה הציבורית בנוגע לתנאי המעצר והמאסר ובנוגע לשמירת זכויות העצורים והאסורים. בדוח נסקרו חמשה עשר מתקני כליאה שבאחריות שירות בתי הסוהר, ששה מתקני מעצר שבאחריות משטרת ישראל, ושמונה מתקני מעצר בבתי המשפט. בין הפרות זכויות האסירים העולות מן הדוח: עזובה פיסית ותנאי מגורים קשים ביותר, צפיפות גדולה, אלימות סוהרים כלפי האסורים, ענישה משמעתית קיצונית וקולקטיבית, ליקויים במתן טיפול רפואי, הלנת אסירים על הרצפה ועוד.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ארגוני זכויות אדם משכו עתירה נגד חוקתיותו של חוק חקירת עבירות בטחון בעקבות החלטת בית המשפט לעיין בחומר חסוי במעמד צד אחד (בג"צ 2028/08)

הועד הציבורי נגד עינויים, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה עתרו כנגד חוקתיות חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 בטענה כי החוק נוגד את ח"י כבוד האדם ופוגע בזכויותיהם של העצירים לחירות, לכבוד ולשוויון, ובזכויותיהם הדיוניות, באפשרו, בין השאר, מעצר עד 96 שעות ללא הבאה בפני שופט. בדיון ביקשה המדינה להציג בפני בית המשפט חומר חסוי המבסס לטענתה את חוקתיות החוק. העותרים התנגדו להצגת החומר החסוי בטענה, כי לא יתכן להכריע בשאלת חוקתיותו של חוק על סמך חומר חסוי. לאחר שבית המשפט החליט לעיין בחומר החסוי למרות התנגדותם, הודיעו העותרים לבית המשפט, כי החליטו למשוך את עתירתם, שכן בית המשפט פעל תוך חריגה מסמכות, בעיינו בחומר חסוי ללא הסכמת הצדדים. בעקבות זאת נמחקה העתירה. מצ"ב העתירה, ההחלטה לעיין בחומר החסוי והחלטת המחיקה.


למעבר לקישור לחץ/י כאן

דוח הסנגוריה הציבורית בדבר תנאי כליאה לשנת 2007

פורסם דוח הסניגוריה הציבורית בדבר תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שרות בתי הסוהר, משטרת ישראל ובתי המשפט בשנת 2007. הדוח מכיל ממצאים קשים על ליקויים המהווים הפרת זכויות בסיסיות של עצורים ואסירים בישראל. מצ"ב תמצית הדוח וקישור לדוח המלא


למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת הצטרפות לעתירה לביהמ"ש עליון בנוגע לפסלות שיטת חקירה (בג"צ 1933/07)

הוגשה עתירה בשמו של עצור שניסה להתאבד בחבל תלייה, חבט את ראשו בקיר, ושבת רעב בעת שהיה מנוע מלהיפגש עם עורך-דינו כחודש ימים. המדינה מודה שאשתו ואביו הובאו לכלא בו הוחזק, ושאביו הוצג בפניו לבוש בבגדי שב"ס כעציר הנתון לחקירה. ארגוני זכויות אדם מבקשים להצטרף לעתירה ולהעלות את השאלה העקרונית בדבר פסלות שיטת החקירה. על כן, מתבקש בית המשפט לאפשר לעותרות להצטרף לעתירה.
עתירה לבג"צ לביטול ס' 5(1) לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)(הוראת שעה) (בג"צ 10041/06)

המוקד להגנת הפרט עתר לבג"צ בדרישה להצהיר על בטלותו של סעיף 5(1) לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)(הוראת שעה), התשס"ו-2006. בעתירה טוען המוקד כי נוכחותם של הצדדים בהליכים פליליים הינה בגדר חובה וכי זכותו של עצור להיות נוכח בדיון בנוגע למעצרו הינה זכות יסוד חוקתית, שהוכרה על ידי בית המשפט העליון במספר רב של פסקי דין שניתנו על ידו. כן טוען המוקד להגנת הפרט שסעיף 5(1) סותר את פיסקת ההגבלה בהיותו פוגע מעבר לנדרש בזכותו החוקתית של העותר, ולפיכן דינו להתבטל.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני/אורן גזל-אייל ואח'

מדובר במחקר הבודק כיצד משפיעים זהותו האתנית של החשוד, זהותו האתנית של השופט ומספר ימי המעצר שבקשה המשטרה על ההחלטה אם לשחרר את החשוד וההחלטה לכמה ימים לעצרו.
ד"ר רינת קיטאי סנג'רו- "תנאי כליאתם של עצורים - בין חזקת החפות לכבוד האדם"

מאמר זה דן בשאלה מהם תנאי הכליאה שלהם זכאים עצורים. קרי, בחינתם של תנאי המעצר האופטימליים ואת אופן ההתייחסות הנורמטיבי לצורכיהם של העצורים.
הפרטת בתי הסוהר

חטיבת זכויות האדם במכללה האקדמית למשפטים ברמת-גן הגישה עתירה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. העתירה הוגשה נגד שר האוצר, השר לביטחון הפנים, והחברה שזכתה במרכז לניהול בית הסוהר.להלן קישורים למסמכי העתירה ומסמכים קשורים מאתר הכנסת

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סוגי זכויות

זכויות בפלילים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם