המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות אסירים > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ להגדלת שטח מחיה לאסיר (בג"ץ 1892/14)

האגודה לזכויות האזרח, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ורופאים לזכויות אדם עתרו לבג"ץ כנגד מדיניות המדינה בנוגע לשטח מחיה לאסירים. העותרים טענו שטח המחיה המוקצב לאסיר הינו, במרבית המקרים, נמוך משלושה מ"ר, כולל שירותים ומקלחת. העותרים טענו שמצב זה פוגע באופן קשה בזכותם של אסירים לכבוד, לשלמות הגוף ולפרטיות, ושבמרבית המקרים הפגיעה עולה בכדי ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה. עוד נטען שכתוצאה מכליאה בתנאים אלו האסירים סובלים ממתח נפשי שפוגע בסיכוי שיקומם. העותרים טענו שלפי כלל מנהגי במשפט הבינלאומי, יש להבטיח לכל אסיר שטח מחיה של מינימום ארבעה מ"ר, לא כולל שטח שירותים ומקלחת. העותרים דרשו כי המדינה תביא לפתרון בעיית הצפיפות בבתי הסוהר באמצעות גיבוש תוכנית מיוחדת בטווח זמן סביר, וכן שהמדינה תנקוט בצעדים שיביאו בטווח הקצר לשיפור המצב, כגון הרחבת האפשרויות לחלופות מאסר. (הוגש 11.03.14)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה שנייה לביהמ"ש המחוזי כנגד הפרטת הוסטלים לשיקום אסירים

העותרת, הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, עתרה לביהמ"ש המחוזי בירושלים כנגד החלטת משרד הרווחה בדבר הפרטת הוסטלים לשיקום אסירים. העותרת טענה שתי טענות עיקריות: האחת, שכל פעולה שלטונית בנוגע לאסיר המשוחרר על-תנאי, הינה פעולה שיש בה בכדי להגביל את חירותו, את חופש התנועה שלו ולפגוע בכבודו. לפיכך, ובהתאם לפסיקת בג"ץ בעניין הפרטת בתי הסהר, חל איסור חוקתי על העברת הסמכות להורות על פעולה שלטונית שכזו לגורמים פרטיים המונעים משיקולים כלכליים. שנית, העותרת טענה שהפרטת ההוסטלים המופעלים ע"י הרשות לשיקום האסיר הינה סוגיה הצריכה להיות מוסדרת ב"הליך ראשוני", ושלמשרד הרווחה אין הסמכות להורות על הפרטה זו. לפיכך טענה העותרת שההחלטה התקבלה בחוסר סמכות ובניגוד לעקרון חוקיות המינהל. העותרת ביקשה שביהמ"ש יורה על ביטול החלטה והמכרז שפורסם בעניין. (הוגש 19.11.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה כנגד הפעלת מערכת מעקב ופיקוח במערכת הטלפוניה החדשה בבתי הסהר

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים עתר לבג"ץ כנגד החלטת שב"ס להפעיל מערכת טלפוניה חדישה הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות פעולות ניטור והאזנה לשיחות אסירים, הקלטה ותיעוד של השיחות, זיהוי ביומטרי-קולי של אסירים, הגבלת שיחות והגבלת יעדי שיחה של אסירים, גישה לנתוני שיחות אסירים וניתוחן ועוד. בעתירה נטען כי הפעלת הטכנולוגיות תביא לפגיעה בזכותם של האסירים לחופש ביטוי, לפרטיות, לקניין ולכבוד האדם, ואף בזכותם לפרטיות ולחופש ביטוי של אלו העומדים בקשר טלפוני עם האסירים. נטען כי הפעלת המערכת נעשית ללא הסמכה מפורשת בחוק, ולפיכך שמדובר בהפרה של הוראות חוק היסוד כבוד האדם וחירותו. בעתירה נטען גם כי הפעלת המערכת תחייב גביית תשלום יתר מהאסירים בגין ביצוע השיחות, וכי המדובר בגביית מס שלא כדין. (הוגש 18.4.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשה לדיון נוסף בעניין החלטת השב"ס למנוע מאסירים ביטחוניים ללמוד לימודים גבוהים (דנג"ץ 204/13)

שלושה אסירים ביטחוניים הגישו לביהמ"ש העליון בקשה לדיון נוסף בעניין החלטת ביהמ"ש העליון לדחות ערעורם על החלטת השב"ס למנוע מאסירים ביטחוניים ללמוד לימודים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה. המבקשים טוענים שפסק הדין סותר את ההלכה המשפטית שעל-פיה, אין להבחין באופן שרירותי בין אסירים ביטחוניים לפליליים. נטען שפסק הדין יוצר, לראשונה, מצב שבו ניתן לשלול אפריורית מהאסיר זכות או פריבילגיה מסוימת רק בשל סיווגו, מבלי שתהיה בפני האסיר האפשרות לשוב ולדרוש מיצוי הזכות. בנוסף נטען שפסק הדין קובע שניתן לפגוע בזכותו החוקתית של אסיר לשוויון, מבלי להעמיד את הפגיעה במבחני פסקת ההגבלה. כלומר, ע"פ פסק הדין, די בסיווג הביטחוני של האסיר בכלא על מנת להצדיק יחס שונה בתנאי כליאתו ובמערך זכויותיו, וכל זאת ללא צורך בבחינת זיקת ההגבלה לסיווג הביטחוני. (הוגש 08.01.13)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון להתיר לימודים באוניברסיטה הפתוחה לאסירים ביטחוניים (רע"ב 4063/12)

ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז דחה עתירת האגודה לזכויות האזרח כנגד החלטת השב"ס להפסיק לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה של אסירים המסווגים ביטחוניים. על החלטה זו הגישה האגודה לזכויות האזרח בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון. בבקשה נטען שהחלטת ביהמ"ש המחוזי סותרת הלכות משפטיות בעניין זכותם של אסירים לחירות רוחנית, ובכלל זה לרכישת השכלה וידע, וכן בעניין זכותם של אסירים להמשיך לממש בכלא את מלוא הזכויות והחירויות הנתונות לכל אדם מלבד אותן זכויות הקשורות באופן אינהרנטי להגבלת חופש התנועה. עוד נטען שביהמ"ש המחוזי שגה כשדחה טענת ההפליה בין אסירים ביטחוניים לפליליים בקובעו שקיימת הבחנה רלוונטית ביניהם המצדיקה הסדרים מיוחדים לאסירים הביטחוניים. נטען שהחלטה זו פותחת פתח להבחנה שרירותית בין אסירים אך בשל סיווגם ללא בסיס רלוונטי, ושהינה מפלה גם באופן פסול בין אסירים יהודים לערביים. (הוגש 22.05.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין גביית עמלה שלא כדין מאסירים בגין הפקדת כספים לחשבונות הבנק שלהם

לביהמ"ש המחוזי בירושלים הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין גביית עמלה שלא כדין מאסירים בגין הפקדת כספים לחשבונות הבנק שלהם בבנק הדואר. בבקשה נטען כי נהלי השב"ס מאפשרים לאסירים לנהל חשבון כספי אחד המתנהל בבנק הדואר, ואשר נמצא בבעלות השב"ס. נטען שבניגוד לתקנות הדואר, הקובעות שתשלום העמלה עבור שירות כספי בבנק הדואר מסוג הפקדת כספים מושת על בעל החשבון, השב"ס משית תשלום זה העומד על כשישה שקלים להפקדה, על האסירים. נטען שהמדובר בפעילות בחוסר סמכות שבדין ותוך פגיעה בזכויות אסירים המהווים ציבור חלש שלרוב אינו מודע לזכויותיו והינו חסר כוח ויכולת לפעול למיצוי זכויות אלו. ביהמ"ש התבקש לאשר הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, להורות לשב"ס לחדול מגביית העמלה האמורה ולהורות על השבת מלוא הסכומים שנגבו שלא כדין. (ניתן 22.03.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לביהמ"ש המחוזי בי-ם כנגד הפרטת הוסטלים לשיקום אסירים

הקליניקה לזכויות אסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים בר"ג עתרה לביהמ"ש המחוזי בירושלים כנגד משרד הרווחה והרשות לשיקום האסיר ולביטולו של מכרז שעניינו הפרטת ניהול ההוסטלים לשיקום אסירים משוחררים על-תנאי. העותרת טוענת שפעולת הרשות לשיקום האסיר ביחס לאסירים המוחזקים בהוסטלים מכוח חוק שחרור על-תנאי ממאסר הינה משימת אכיפת חוק שיש בה כדי להגביל את חירותו ולפגוע בכבודו של האסיר במסגרת ריצוי עונשו. לפיכך ובהתאם לפסיקת בג"ץ בעניין הפרטת בתי הסהר, הרי שחל איסור חוקתי על העברת פעולה זו לידיים של גורמים פרטיים. בנוסף טוענת העותרת כי החלטה שכזו יש שתתקבל במסגרת "הסדר ראשוני" וכי המשיבים כלל אינם מוסמכים ע"פ דין להעביר סמכויותיהם בעניין לגורמים פרטיים. לאור העתירה הוציא השופט יורם נועם צו ביניים לעצירת הליכי המכרז עד לקבלת החלטה בעתירה. (הוגש בתאריך 08.03.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לביהמ"ש המחוזי בנצרת כנגד ההחלטה למנוע מכלל האסירים הביטחוניים להתחיל או להמשיך את לימודיהם האקדמיים (עת"א 16209-09-11)

העותר, אסיר בטחוני, אשר בזמן מאסרו החל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ואף סיים לימודיו בקורסים שונים, פנה לביהמ"ש המחוזי בנצרת כנגד החלטת שירות בתי הסוהר למנוע מכלל האסירים הביטחוניים להתחיל או להמשיך את לימודיהם האקדמיים. נטען שההחלטה פוגעת בזכות העותר לחינוך ובזכותו לשוויון, וזאת מכיוון שהיא אינה חלה על אסירים פליליים או על אסירים יהודים שהורשעו בעבירות ביטחון. עוד נטען שההחלטה פוגעת בזכותו של העותר לכבוד. בעניין זה טען העותר שההחלטה האמורה התקבלה כתגובה לסירובו של החמאס לאפשר ביקורים מטעם הצלב האדם אצל החייל גלעד שליט. משכך נטען שהחלטה זו פוגעת בליבת זכותו לכבוד, האוסרת על פגיעה בזכויותיו החוקתיות של אדם כאמצעי להשגת מטרות אחרות. (הוגשה 08.09.11)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לביהמ"ש לעניינים מנהליים כנגד כבילת אסירים ביטחוניים בעת קבלת טיפול רפואי

לביהמ"ש לעניינים מנהליים הוגשה עתירה ליישום פקודת בתי הסוהר, המעניקה שיקול דעת לסוהרים שלא לכבול אסיר בטחוני במקום ציבורי, אם לא מתקיים חשש המצדיק כבילתו. בעתירה נטען שהוראה זו אינה מיושמת בפועל ואסירים ביטחוניים נכבלים באופן אוטומטי בבתי חולים, מבלי לבחון האופציה להתירם. העותר, אסיר ביטחוני מבוגר וחולה, טוען שבשל מצבו, כבילתו במהלך טיפוליו הרפואיים מהווה פגיעה בכבודו, ובשל הסבל הפיזי הכרוך בכך, גם פגיעה בזכותו לשלמות גופו. עוד נטען שבנסיבות אלו הכבילה מנוגדת לחוק זכויות החולה בהיותה אפליה אסורה, ושהיא מהווה גם יחס בלתי אנושי ואכזרי. העותר מבקש שתצא לגביו הוראה שאין לכבול אותו בעת קבלת טיפול רפואי. בנוסף מבקש העותר שייקבעו הליכים לפיקוח על ביצוע הפקודה ולבירור תלונות אסירים בעניין.
הוגשה בקשת ערעור לעליון לביטול מדיניות הגבלת החזקת ספרים על ידי אסירים

האגודה לזכויות האזרח הגישה בקשת ערעור לבית המשפט העליון בשם שתי אסירות מנווה תירצה בעניין זכותם היסודית של האסירים לקבל ולקרוא ספרים ולהיחשף למוצרי תרבות שונים. בבר"ע מתבקש העליון להורות על ביטול מדיניות חדשה של השב"ס המגבילה עד מאוד את זכותם של אסירים לקבל ספרים ודיסקים ממבקרים ולהחזיקם בתאם. נטען, כי זכויות היסוד של האדם "שורדות" גם בין חומות בית הסוהר, וכי לאור המגבלות המוטלות ממילא על יכולת האסיר לממש את חירותו הרוחנית ואת חופש הביטוי בין כותלי הכלא, יש לפעול על מנת למקסם את ההגנה על זכויות אלו. כן נטען, כי למנהל בית הסוהר אין סמכות בחוק לאסור הכנסת ספרים לכלא, וכי המגבלות החדשות אינן מידתיות ואינן סבירות. (הוגש 29.11.09)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בעקבות עתירה של אסירים ערבים הסכים השב"ס להיענות לדרישתם ללמוד בשפה הערבית (בג"צ 3595/08)

השב"ס מאפשר לאסירים מבוגרים להשלים השכלה בסיסית עד 12 שנות לימוד ותעודת גמר, ולקבל העשרה בנושאים מגוונים. הלימודים, לרבות לימודי שפה לאסירים אנאלפביתים, מתקיימים בשפה העברית. ארגון עדאלה עתר בשמם של אסירים ערביים בטענה כי מתן פעילויות חינוך בשפה העברית בלבד מפלה בין אסירים יהודים לבין אסירים ערבים, המהווים 40 אחוז מהאסירים. העותרים טענו כי בכך נפגעת זכותם של האסירים הערביים לשוויון ולחינוך, וכן זכותם להשתקם ולהשתלב בחברה הערבית. בתשובה לעתירה הודיעה המדינה כי החל משנת 2010 תינתן לאסירים האפשרות ללמוד בערבית. מצ"ב העתירה ותשובת המדינה


למעבר לקישור לחץ/י כאן

בקשת רשות ערעור לעליון על אי מתן זכות לאסיר פלסטיני אזרח ישראל להתייחד עם אישתו לשם הקמת משפחה

ארגון עדאלה הגיש בקשת רשות ערעור בשמו של אסיר פלסטיני אזרח ישראל המוגדר כאסיר בטחוני על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו נדחתה בקשתו להתייחדות עם אישתו לשם הקמת משפחה. בית המשפט המחוזי קבע, כי די בהגדרתו כאסיר בטחוני לשם הקמת חזקת מסוכנות ומניעת התייחדות, ללא צורך בהבאת ראיות להוכחת מסוכנותו. בבקשה נטען, כי מניעת זכות המבקש להתייחדות פוגעת בזכויותיו החוקתיות לחיי משפחה ,לכבוד ולהליך הוגן. עוד נטען בבקשה, כי ישנה הפלייה בין אסירים ביטחוניים ערביים ויהודים שכן האחרונים זוכים להתייחד עם נשותיהם ולהקים משפחה.
פורסם הדוח השנתי של הסנגוריה הציבורית בנוגע לתנאי הכליאה במתקני המעצר והמאסר

הסנגוריה הציבורית פרסמה את הדוח השנתי השמיני בו מובאים הממצאים העיקריים העולים מדוחות הביקורת שערכו אנשי הסנגוריה הציבורית בנוגע לתנאי המעצר והמאסר ובנוגע לשמירת זכויות העצורים והאסורים. בדוח נסקרו חמשה עשר מתקני כליאה שבאחריות שירות בתי הסוהר, ששה מתקני מעצר שבאחריות משטרת ישראל, ושמונה מתקני מעצר בבתי המשפט. בין הפרות זכויות האסירים העולות מן הדוח: עזובה פיסית ותנאי מגורים קשים ביותר, צפיפות גדולה, אלימות סוהרים כלפי האסורים, ענישה משמעתית קיצונית וקולקטיבית, ליקויים במתן טיפול רפואי, הלנת אסירים על הרצפה ועוד.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

המוקד להגנת הפרט עתר לבג"צ בגין הימנעות שב"ס לתת מענה לאסיר משוחרר מדוע יימנע ממנו לבקר את אביו אסיר העולם (בג"צ 3279/09)

על פי תקנות בתי הסוהר אדם שהיה בעבר אסיר פלילי, לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור הנציב. התקנה חלה על כל מי שהיה אי פעם עצור או אסיר פלילי בבית סוהר, בין לפני עשרות שנים ובין לפני זמן קצר. בעקבות עתירה שהוגשה לאחרונה פסק בג"צ כי כלל זה גורף מדי ועל השב"ס לשקול בחיוב בקשות ביקור המוגשות על ידי קרובי אסירים שבעבר היו אסירים בעצמם ולתת מענה מנומק לבקשה שכזו תוך 14 יום. בעקבות התעלמות שב"ס מבקשה שכזו שהוגשה על ידי אסיר משוחרר הוגשה העתירה למתן צו על תנאי לשב"ס שינמק מדוע לא נענתה בקשת המבקש בזמן ומדוע לא יוכל לבקר את אביו.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

המוקד להגנת הפרט מבקש לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391 את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים (בג"ץ 9733/03)

המוקד להגנת הפרט הגיש בקשה לבית המשפט, לצרף את מסקנות ועדת האו"ם נגד עינויים לעתירה מ-2003 בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391 שאת קיומו חשף המוקד בשלהי שנת 2002. בשנת 2003 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה להורות על סגירתו, בשל האיסור החמור על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי להחזיק כלואים במקום לא ידוע וללא פיקוח חיצוני. בחוות הדעת דורשת וועדת האו"ם לבטל את פעילות המתקן ולהמנע מהחזקת אנשים במתקן כליאה סודי זה, או בכל מתקן סודי אחר, וכן למצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים.


למעבר לקישור לחץ/י כאן

האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה כנגד הגבלות חדשות על זכותם של אסירים לקבל ולהחזיק ספרים ודיסקים בתאיהם

העתירה הוגשה בשמן של שלוש אסירות, נגד הגבלות קשות חדשות האוסרות על אסירים לקבל ספרים או דיסקים ממבקרים, וקובעות כי אסירים מורשים להחזיק בתאם ספר קריאה אישי אחד בלבד ועשרה דיסקים של מוזיקה. לטענת העותרות הגבלות אלו פוגעות בזכותן לחופש הביטוי ובזכותן להשכיל ולרכוש ידע, ואף באינטרס הציבורי שבשיקום אסירים. ההגבלה בגישה לספרים אינה רק כמותית, אלא גם תכנית, היות שהיא מאלצת את האסירות להיחשף אך ורק למגוון המצומצם של ספרים ששב"ס בחר בשבילן. המגוון המצומצם של ספרים ברוסית, בערבית ובשפות אחרות משמעו אפליה לרעה של אסירות אשר אינן קוראות בעברית.
הוגשה עתירה לבית המשפט העליון לביטול האיסור הגורף על אסירים ביטחוניים לקיים שיחות טלפון

לבית המשפט העליון הוגשה עתירה של ארבעה אסירים ביטחוניים ומשרד האסירים הפלסטיני, המרכז את עניינם של האסירים הביטחוניים, לבטל את סעיף 19א לפקודת נציבות בתי הסוהר, הקובע כי לאסירים ביטחוניים לא תינתן ככלל האפשרות לבצע שיחות טלפון. בעתירה נטען, כי האיסור הגורף על קיומן של שיחות טלפון לאסירים ביטחוניים פוגע בזכויות יסוד, בלתי חוקתי, בלתי מידתי ומפלה, ובית המשפט מתבקש להורות לשרות בתי הסוהר לאפשר לאסירים ביטחוניים לקיים שיחות טלפון בכפוף לתנאים ולאמצעי ביטחון מידתיים וסבירים.
ארגון עדאלה הגיש עתירת אסיר בשם אסיר בטחוני בעקבות שינוי מדיניות שב"ס לגבי נגישות אסירים לספרי קריאה (עע"א 439/09)

תקנה 49 לתקנות שירות בתי הסוהר מסדירה את דרך רכישת ספרי קריאה והכנסתם לכלא עבור האסירים. בנוסף מאפשרות הוראות הנציבות למשפחות האסירים להביא עימן ספרי קריאה שנמסרים לאסירים לאחר בדיקה, וכן עומדים לרשות האסירים הספרים בספריית בית הכלא. לאחרונה נקבעה מדיניות חדשה בנוגע לספרי קריאה לאסירים, במסגרתה נאסרה הכנסת ספרי קריאה על ידי המשפחה והזמנת ספרים מחוץ לכלא. אסירים בטחוניים אף אינם מורשים לגשת לספריית הכלא, כך שהאפשרות היחידה שנותרה בידם היא רכישה ממלאי הספרים הקיים בקנטינה של בתי הכלא, אם קיים. העותרים טוענים, כי המדיניות החדשה מהווה חריגה מסמכות, נוגדת את תקנות והנחיות בתי הסוהר ופוגעת בזכויות האסירים לחופש ביטוי, לחירות רוחנית, לאוטונומיה אישית, לכבוד, לחינוך ולהשכלה.
ארגון עדאלה הגיש התנגדות להגשת חומר מודיעיני חסוי בעתירתו של אסיר ביטחוני להתייחדות עם זוגתו בכלא (עע"א 609/08)

העותר, אשר הינו אזרח ישראלי, שפוט למאסר עולם ומסווג בבית הכלא כאסיר ביטחוני. בעתירתו לבית המשפט המחוזי, ביקש האסיר להורות לשרות בתי הסוהר לאפשר לו להתייחד עם רעייתו למטרת פריון. לטענתו, שלילת זכותו וזכות זוגתו להולדה ולהורות פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויותיו החוקתיות לכבוד ולחיי משפחה. בתגובה לעתירה, הוגשה לבית המשפט בקשה להצגת חומר מודיעיני חסוי במעמד צד אחד, מטעם שירות בתי הסוהר. ארגון עדאלה המייצג את העותר הגיש התנגדות להגשת החומר המודיעיני החסוי, בטענה כי בהעדר חקיקה ראשית מסמיכה, ובהעדר תעודת חיסיון, המשיב מנוע מלהגיש ראיות חסויות כלשהן בפני בית המשפט ובית המשפט מנוע מלעיין בחומר סודי או להתייחס אליו במסגרת ההליך.


ההתנגדות


בג"צ שוקל הוצאת צו ביניים בעתירה נגד הפרטת בתי הסוהר (בג"ץ 2605/05)

בשנת 2006 הוגשה עתירה על ידי חטיבת זכויות האדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים ועותרים נוספים, כנגד התוכנית לבניית בית סוהר והפעלתו על ידי גורמים פרטיים. בהחלטה משנת 2006 סירב בג"צ להוציא צו ביניים להקפאת הבנייה וקיבל את עמדת המדינה לפיה לא ייגרם כל נזק מהמשך הבנייה, כיוון שפסק הדין יינתן זמן רב לפני השלמת הבנייה ומסירת ניהול בית הסוהר לידיים פרטיות, ובמידה והעתירה תתקבל ינוהל בית הסוהר החדש על ידי המדינה. כעת, משנתברר, כי הבנייה מתקרבת לסיומה ואיכלוס בית הסוהר קרוב, הורה בג"צ למשיבים להודיע בתוך שבעה ימים מדוע לא יינתן צו ביניים ברוח הדברים שנקבעו בהחלטה משנת 2006, שיימנע כל פעולה מלבד השלמת הבנייה.


החלטת ביניים 2006


ארגון עדאלה פנה לשר המשפטים בבקשה לבטל את התקנה המאפשרת לבית המשפט לקיים דיון בעתירות אסירים בין כתלי הכלא

ארגון עדאלה פנה לשר המשפטים בבקשה לבטל את תקנה 3 לתקנות סדרי דין (עתירות אסירים), תש"ם -1980. לטענת הארגון קיום דיונים בענייני עתירות אסירים בתוך כותלי בית הסוהר מהווה פגיעה חמורה בעקרון פומביות הדיון ובהפרדת הרשויות, שכן בשיבתם בתוך בתי הסוהר מכפיפים עצמם בתי המשפט לנוהלי ולפקודת שב"ס. לטענת עדאלה, ניהול הדיונים בעתירות האסירים בתוך בתי הסוהר במתכונתם כיום פוגע, בין היתר, בזכותם של האסירים להליך הוגן, ובזכויותיהם החוקתיות לחופש ביטוי ולכבוד, השמורות לאסירים גם בהיותם בין כותלי בית הסוהר. לכן, מבקשים הם להורות על הפסקת ניהול דיוני בית המשפט מתוך בתי הסוהר לאלתר, ועל העברת הדיונים למקום מושבם הרגיל של בתי המשפט המחוזיים במחוזות השונים.
עתירה לחייב את שירות בתי הסוהר למנוע עישון פאסיבי בבתי הסוהר על ידי הפרדה בין אסירים מעשנים ללא מעשנים (בג"צ 815/09)

רופאים למען זכויות אדם והאגודה למלחמה בסרטן עתרו לבית המשפט העליון באמצעות הקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת תל אביב על מנת שיורה לשירות בתי הסוהר לשבץ אסירים מעשנים ואסירים לא-מעשנים בתאים נפרדים. בעתירה נטען, כי האסירים הלא מעשנים, אשר חלקם סובלים ממחלות שונות, נחשפים לעשן חבריהם לתא באופן אינטנסיבי ולתקופה ארוכה, לעתים לאורך כל תקופת מאסרם. חשיפה זו פוגעת פגיעה חמורה ומתמשכת בבריאותם של האסירים הלא מעשנים, ובאיכות חייהם, ומפרה את זכותם החוקתית לכבוד ולשלמות הגוף.
פורסם דו"ח עמותת רופאים לזכויות אדם העוסק בבקרה ושקיפות בבתי הכלא בישראל

דו"ח עמותת רופאים לזכויות אדם בוחן את מנגנוני בירור תלונות כלואים ישראלים ופלסטינים והכשלים המערכתיים של המנגנונים הללו בארץ, בשל העובדה שהשב"ס פועל הרחק מעיני הציבור. הדו"ח מציע להפעיל מערכות בקרה חיצוניות הכוללות מינוי גופים חיצוניים לשב"ס ולמשרד לבטחון פנים לצורך שקיפות, ובעיקר להבטחת מימוש הזכות לבריאות בין כתלי הכלא.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

פרסום חוברת זכויות לאסירים זקנים ומבוגרים מטעם עמותת המשפט בשירות הזקנה

עמותת המשפט בשירות הזקנה הפועלת ללא מטרות רווח פרסמה חוברת זכויות לאסירים זקנים המפרטת בבהירות ובליווי טפסים לדוגמה את האפשרויות השונות לשחרור מוקדם באמצעות כלים משפטיים לבקשות כמו חנינה, שחרור על תנאי, אופן הערעור על החלטות וועדת שחרורים ועוד. בנוסף, החוברת כוללת תכנון משפטי לזקנה דוגמת צוואות וירושות והימנעות מטיפול רפואי מאריך חיים. החוברת תופץ בקרב האסירים באמצעות הרשות לשיקום האסיר בבתי הכלא בארץ.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

דוח הסנגוריה הציבורית בדבר תנאי כליאה לשנת 2007

פורסם דוח הסניגוריה הציבורית בדבר תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שרות בתי הסוהר, משטרת ישראל ובתי המשפט בשנת 2007. הדוח מכיל ממצאים קשים על ליקויים המהווים הפרת זכויות בסיסיות של עצורים ואסירים בישראל. מצ"ב תמצית הדוח וקישור לדוח המלא


למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבג"צ לחייב את המדינה לאפשר לתושבי עזה לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בכלא הישראלי (בג"צ 5268/08)

בעתירה שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם אחרים מתבקש בג"צ להורות למדינה לאפשר לתושבי עזה לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בכלא הישראלי, ובכך לעזור להם לממש את זכות היסוד שלהם לביקורים ולחיי משפחה. העותרים טוענים כי ביטול הביקורים מהווה ענישה קולקטיבית אסורה, הן כלפי משפחות האסירים שאין נגדן טענה של סיכון בטחוני, והן כלפי האסירים, שעל אף היותם אסירים, זכאים הם לזכויות אדם.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בעניין סיוע במגורים לאסיר משוחרר חסר אמצעים (עת"מ 8391/08)

אסיר חולה וחסר אמצעים העומד על סף שחרור, פנה מבעוד מועד לשירות שיקום האסיר למען הסדרת זכאותו לסיוע בתשלום שכר דירה. בתגובה הוצע לו כי כשישתחרר ישהה במקלט לילה עד שיסדיר זכאותו לסיוע מול משרד השיכון. לאור השתלשלות האירועים האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה מנהלית במטרה להסדיר לאסיר קורת גג נאותה מייד עם שחרורו. בעתירה נטען כי מקלט לילה אינו פתרון לאסיר שמועד שחרורו ידוע חודשים מראש, ויש לסייע לו למצות את ההליכים מול משרד השיכון בטרם ישוחרר מהכלא היישר לרחוב. עוד נטען כי יש בכך פגיעה קשה בתנאי מחייתו ובכבודו כבן אנוש.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

ייצוג אסירים ע"י סניגור בוועדות שחרורים

פנייה למנכ"ל משרד המשפטים בתלונה על המספר הזעום של האסירים, שממונה להם סניגור לדיון בוועדת השחרורים.מן הראוי שהמדינה תגבש רשימה של מקרים שבהם מינוי של סניגור לדיון בפני וועדת שחרורים הוא הכרחי – כגון, כאשר התיק מעורר שאלה עקרונית או מורכבת, כאשר מדובר באסיר שאינו שולט היטב בשפה העברית, כאשר מדובר באסיר הלוקה בנפשו או בשכלו וכד'.
עתירה לבג"צ כנגד השב"ס בעניין תנאי העברת והסעת אסירים (בג"ץ 1482/08)

הוגשה עתירה נגד השב"ס והמשרד לביטחון פנים בדרישה לשפר את תנאי הסעתם של האסירים ברכבי הליווי המכונים "פוסטה". בעתירה נדרש קיצור זמן שהיית האסירים בניידות ההסעה; אספקת ניידות מיוחדות לאסירים חולים; מתן אפשרות לאסירים להתפנות במהלך הסעתם; אספקת מים וארוחה יומית מסודרת במהלך הנסיעות הארוכות והגדלת מספרן של ניידות ההסעה של האסירים. העתירה הוגשה בשם ארגון עדאלה, רופאים לזכויות אדם והקליניקה לזכויות אסירים בחיפה.
הוועד נגד עינויים בישראל: יש לקבוע כללים ברורים בנושא איזוק עצירים ואסירים בבתי חולים

בעקבות מותו של האסיר סאטי מוחמד אל אשכר ז"ל הוועד נגד עינויים בישראל דורש כללים ברורים בנושא איזוק עצירים ואסירים בבתי חולים.
המשפט הציבורי של ההפרטה: מודלים, נורמות ואתגרים.

מאמרה של פרופ' דפנה ברק ארז הצפוי להתפרסם בכתב העת עיוני משפט. מצוי באתר הכנסת

למעבר לקישור לחץ/י כאן

הפרטת בתי הסוהר

חטיבת זכויות האדם במכללה האקדמית למשפטים ברמת-גן הגישה עתירה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. העתירה הוגשה נגד שר האוצר, השר לביטחון הפנים, והחברה שזכתה במרכז לניהול בית הסוהר.להלן קישורים למסמכי העתירה ומסמכים רבים אחרים בנושאי הפרטה מאתר הכנסת

למעבר לקישור לחץ/י כאן

סוגי זכויות

זכויות בפלילים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם