המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות בעבודה > שונות

כללי
ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה – תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט 1959 – פרשנותו וקווי יסוד ליישומו. תירוש יופי, משפטים ל תשנ"ט, 183 – 245.

המאמר בוחן דרכים לפרשנות תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), המחייב מתן ביטוי הולם לייצוגן של בני שני המינים בקרב עובדי המדינה, ובוחן דרכים מעשיות ליישומו של התיקון. הטענה המרכזית במאמר הינה שדווקא גמישותו של התיקון, שבצדק לא קבע הסדרים נוקשים ליישומו, היא שהביאה להיאחזות בלשונו המצומצמת של החוק, ולהימנעות בפועל מיישומו. מסקנת הכותבת הינה שבניגוד לפרשנות הצרה הניתנת בפועל לתיקון, עקרון הייצוג ההולם הקבוע בתיקון מחייב את השגת המטרה במגוון של דרכים ואפיקי פעולה, והכל להמשך קידום השוויון בין המינים.

למעבר לקישור לחץ/י כאן

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה הגישה תביעה בגין פיטורי עובדת בשל היריון על ידי זר פור יו ( עב' 41149-08-10)

התובעת הועסקה בחנות הפרחים זר פור יו על ידי זכיינית. כאשר החנות עברה לניהולה של הרשת סירבה הרשת לקלוט את העובדת בשל הריונה ובכך פיטרה אותה. הפיטורין נעשו על אף העובדה שהממונה על חוק עבודת נשים סירבה לתת היתר לפיטורין וקבעה, כי הם נעשים בשל ההריון ולא כפי טענת המשיבות בשל הפסקת פעילות העסק. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הגישה תביעת פיצויים בשם העובדת בסך 240,000 ש"ח בגין הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. לטענת הנציבות, הזכיינית והרשת הן מעבידות במשותף, ואף אם אינן, הרי שהעובדת זכאית לא להיות מפוטרת בשל הריונה בעת חילופי מעסיקים. (הוגש 22.8.10)
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הגישה תביעה נגד עיריית ירושלים בגין הפליה בשכר נגד עובדות עירייה

בתביעה טוענת נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במחוז ירושלים, כי קיימים פערי שכר בוטים בין עובדות נשים לעובדים גברים במחלקה בעיריית ירושלים, המבצעים עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות ערך. לטענת הנציבות, המתבססת בין השאר על חוות דעת מומחה בעניין, לא ניתן להסביר פערי שכר אלה והם מהווים הפליה על רקע מין בניגוד לעיקרון השוויון, לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ולחוק שיווי זכויות האישה. הנציבות מבקשת מבית המשפט להורות לעירייה להשוות את תנאי השכר של העובדות במחלקה לאלו של העובדים, וכן, להעביר לנציבות בתוך ששה חודשים מחקר שייערך על ידי גורם מקצועי וחיצוני לעירייה לגבי פערי השכר בין גברים לנשים בעיריה נכון לשנת 2010. (הוגש 08/08/10)
תביעה לבית הדין לעבודה: פיטורין בשל מחלת סרטן מהווים הפלייה בלתי חוקית

הקליניקה לשוויון במרכז האקדמי למשפט ולעסקים הגישה תביעה בשם אשה, שפוטרה מעבודתה כאשר חלתה בסרטן. בזמן שהותה בחופשת מחלה בשל הניתוח שעברה, המעסיק שלח לביתה את אחד העובדים, עם מכתב פיטורין, ודרישה כי תמסור לידו את רכב החברה ואת הטלפון הנייד. התובעת טוענת, כי הפיטורין מהווים הפליה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ומכוח עקרונות השוויון במשפט. בנוסף, הפיטורין נעשו שלא כדין, בחוסר תום לב וללא זכות שימוע.התובעת דורשת פיצוי בסך 75,000 ש"ח.
דוח פניות קו לעובד 2008 - "על נשים ושינויים": המשבר הכלכלי וההפרטה פוגעים בצורה החמורה ביותר בנשים עובדות

עמותת קו לעובד פירסמה דוח המסכם את הפניות אליה בשנת 2008. מניתוח 5,500 הפניות אל העמותה ב-2008 עולה תמונה ברורה לפיה הנפגעות העיקריות מהמשבר הכלכלי ומתופעת ההפרטה הן נשים, והמקצועות והתחומים הנשיים, הם המקצועות והתחומים הנפגעים ביותר. הענפים הנשיים ובהם חינוך, טיפול ורווחה; כוח האדם הפקידותי; מכירות וזבנות; מלצרות; ומקצועות השירות והשיווק בחברות התקשורת, הסלולר, הכבלים והלוויין הם הענפים שנפגעו בצורה הקשה ביותר (וכן ענף השמירה והאבטחה). ההפרות החמורות ביותר של חוקי העבודה מצויות בענפי החינוך והרווחה, ובהם תת-מגזר פגיע במיוחד, שהוא מגזר החינוך והרווחה החרדי. מצ"ב תקציר הדוח וקישור לדוח המלא.


למעבר לקישור לחץ/י כאן

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בשם תובעת שלא התקבלה לעבודה בשל הריונה

התביעה על סך 87,425 ש"ח הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד חברת רמי לי (המתמחה בעיצוב וייצור בגדי הריון לנשים) על ידי תובעת אשר לא התקבלה לעבודה מחמת היותה בהריון. התובעת, טוענת באמצעות נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה, כי אי קבלתה לעבודה רק בשל הריונה מהווה הפרה של הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה האוסרות על הפליה מחמת הריון וכן הפרה של זכותה לחופש עיסוק. בנוסף לפיצוי התובעת בגין הפליתה, מבקשת הנציבות מבית הדין לחייב את הנתבעת, המפלה נשים בהריון אף כי הן קהל היעד שלה ומכספן נגזרים רווחיה, לפעול למימוש העדפה מתקנת לנשים הרות.
קבוצות מוחלשות

זכויות נשים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם