המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

זכויות בנישואין וגירושין > שונות

כללי
עתירה לבג"ץ: לביה"ד הרבני אין הסמכות לדון בשאלות אינטימיות של יחסי מין כאשר בני זוג מתגרשים בהסכמה

מספר ארגוני נשים עתרו לבג"ץ כנגד ביה"ד הרבני האזורי בירושלים וביה"ד הרבני הגדול לערעורים, בבקשה כי יקבע כי אין לביה"ד הרבני הסמכות לדון בנושאים פרטיים של חיי אישות במסגרת של הליך של גירושין בהסכמה. בנוסף ביקשו העותרים לקבוע שעל ביה"ד למחוק הגבלות מסוג איסורי חיתון עם "הבעל והבועל" המצויים במאגרי הרבנות, ביחס לגירושין שנעשו בסכמה. נטען כי פעילות ביה"ד בעניינים אלו מהווה חריגה מסמכות, וזאת מהטעם שאין חובה הלכתית לדון בניאוף שעה שגירושין נעשים בהסכמה. עוד נטען כי התנהלות ביה"ד בנסיבות אלו פוגעות בזכויות יסוד של נשים, בזכותן לאוטונומיה וביכולתן להינשא ע"פ בחירתן. בנוסף נטען שלבתי הדין הרבניים אין סמכות לנהל דיון וחקירה בנושא יחסי מין של המתדיינים בפניהם כשהדבר לא הכרחי לשאלה העומדת בפניהם להכרעה, וכי שמכיוון שחקירות שכאלו מתקיימות רק לגבי נשים, כי המדובר גם בפגיעה בשוויון. (הוגש 23.07.12)

למעבר לקישור לחץ/י כאן

בעקבות עתירה לבג"ץ בבקשה להורות ליו"ר הכנסת להביא לקריאה שלישית הצעת חוק לתיקון חוק יחסי ממון הועבר החוק בקריאה שלישית (בג"צ 9137/08)

חוק יחסי ממון מסדיר את חלוקת המשאבים בין בני הזוג וקובע כי היא תעשה רק לאחר מתן הגט. כתוצאה מכך יכול סרבן הגט לדחות את הסכמתו לגירושין עד ל'סחיטת' ההסדר הרכושי הנוח לו. לכנסת הוגש תיקון לחוק המנתק את הקשר בין מועד ההסדר הרכושי למועד ההסכמה לגט. החוק הועבר בקריאה ראשונה ושנייה, אך על מנת לרצות את המתנגדים לחוק נמנעה יו"ר הכנסת מהבאתו להצבעה בקריאה שלישית. בעתירה טען המרכז לפלורליזם יהודי בשם קואליצית עיקר, כי יו"ר הכנסת פעלה בניגוד לתקנון הכנסת ולכללי המנהל התקין. בעקבות העתירה הובאה הצעת החוק לקריאה שלישית ועברה ברוב קולות.


התיקון לחוק


עלון של ועד הפעולה לשוויון בענייני אישות בנושא נישואי קטינות

העלון מפרט את הפגיעה בזכויות האדם הנובעת מנישואי קטינות ומציע להעלות את הגיל המינימאלי לנישואין לשמונה עשרה.
קבוצות מוחלשות

זכויות נשים
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם