המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות
קבוצות מוחלשות הינן קבוצות מיעוט הסובלות מאפליה ומפגיעה בזכויות האדם שלהן בשל מאפיין משותף כגון מין, לאום, מוגבלות, נטייה מינית וכו'. האפליה והפגיעה בזכויות יכולות להתבטא בדעות קדומות, אלימות, הדרה, חלוקת בלתי צודקת של משאבים, אי מתן כוח פוליטי ועוד. קבוצת המיעוט אינה מהווה בהכרח מיעוט מספרי (נשים לדוגמא אינן מיעוט מספרי) אלא מאופיינת בהעדר כוח פוליטי המונע ממנה להשפיע על ההליך הדמוקרטי ולמנוע את הפגיעה בזכויותיה.
קבוצות מיעוט "קלאסיות" המופיעות באתר תחת הנושא הראשי של קבוצות מוחלשות הן: נשים, המיעוט הערבי, הומוסקסואלים ולסביות, אנשים עם מוגבלויות, ילדים וזקנים. שתי קבוצות נוספות שהן תולדה של המצב הגיאו פוליטי (כיבוש, גלובליזציה) הן: תושבי שטחים וקבוצת מהגרי עבודה, פליטים וחסרי מעמד. תחת כל אחת מהקבוצות ניתן למצוא חלוקת משנה לנושאים הרלוונטיים לאותה קבוצה. כך למשל, הנושאים הרלוונטיים לקבוצת הנשים ונדונים תדיר בפני בתי המשפט הם: זכות האישה על גופה, זכויות בעבודה וזכויות בנישואין ובגירושין. דיווחים נוספים המתמקדים באפליה על רקע השתייכות קבוצתית (וכוללים קבוצות נוספות כגון אפליה בשל דת ומוצא) ניתן למצוא תחת נושא שוויון בנושא הראשי "סוגי זכויות".
רוב הדיווחים המופיעים תחת נושא זה הם מאמצע שנת 2007 ואילך. 

קבוצות מוחלשות

 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם